CPV kód

71351910-5

Geologické služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 497,811 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 9 9,435,000 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 675,789 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 53 215,669,051 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 89,520 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EBA, s.r.o. 7 40,342,500 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2 11,103,107 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 1 882,974 EUR
EU-GROUP a. s. 1 3,302,400 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 4,458,630 EUR
GEO Slovakia, s.r.o. 1 4,458,630 EUR
GEOTREND, s.r.o. 1 114,000 EUR
ENVIGEO, a.s. 8 19,437,913 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 83,009 EUR
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 5 8,126,946 EUR
I N G E O a.s. Ž I L I N A 1 89,520 EUR
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 1 723,085 EUR
CENVIS s.r.o. 2 2,646,000 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 3 11,289,107 EUR
ENVIROGROUP, a. s. 2 16,345,277 EUR
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 1 3,303,185 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 3 874,300 EUR
GEOtest Bratislava, spol. s r.o. 5 691,299 EUR
DEKONTA, a.s. 4 5,666,946 EUR
MM REVITAL s.r.o. 5 14,404,607 EUR
GEOtest, a.s. 8 29,995,399 EUR
ODOS, s.r.o. 3 15,107,107 EUR
HGM - Žilina, s.r.o. 1 4,458,630 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 1 28,462,600 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 96,834 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 89,180 EUR 2015 Služby Áno 1
Podrobný inžinierskogeologický prieskum cesty II/503 Pezinok Pernek Regionálne cesty Bratislava a.s. 83,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 882,974 EUR 2014 Služby Áno 1
Sanácia skalného brala Strečno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 723,085 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove Mesto Prešov 497,811 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 186,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43,622,202 EUR 2014 Služby Áno 6
Sanácia havarijného zosuvu Hodruša - Hámre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395,520 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 561,790 EUR 2015 Služby Nie 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2,460,000 EUR 2016 Služby Áno 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 416,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 425,500 EUR 2017 Služby Áno 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35,633,546 EUR 2017 Služby Áno 7
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 998,001 EUR 2018 Služby Áno 7
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 28,462,600 EUR 2018 Služby Áno 1
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3,863,329 EUR 2018 Služby Áno 4
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395,547 EUR 2018 Služby Áno 1