CPV kód

71351910-5

Geologické služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 497 811 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 9 9 435 000 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 675 789 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 80 273 247 116 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 89 520 EUR
Rudné bane, štátny podnik 7 15 572 788 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EBA, s.r.o. 10 48 596 911 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2 11 103 107 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 1 882 974 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 1 998 076 EUR
EU-GROUP a. s. 1 3 302 400 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 4 458 630 EUR
GEO Slovakia, s.r.o. 6 6 568 839 EUR
GEOTREND, s.r.o. 5 226 133 EUR
ENVIGEO, a.s. 11 29 784 641 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 83 009 EUR
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 8 17 853 865 EUR
I N G E O a.s. Ž I L I N A 1 89 520 EUR
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 1 723 085 EUR
CENVIS s.r.o. 2 2 646 000 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 3 11 289 107 EUR
ENVIROGROUP, a. s. 2 16 345 277 EUR
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 1 3 303 185 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 3 874 300 EUR
GEOtest Bratislava, spol. s r.o. 5 691 299 EUR
DEKONTA, a.s. 7 15 393 865 EUR
MM REVITAL s.r.o. 7 23 996 472 EUR
CAD-ECO a. s. 2 227 780 EUR
GEOtest, a.s. 8 29 995 399 EUR
ODOS, s.r.o. 3 15 107 107 EUR
HGM - Žilina, s.r.o. 3 4 686 410 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 3 36 534 328 EUR
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 1 3 249 985 EUR
GEOSAN GROUP a.s. 1 3 249 985 EUR
LO-BE Slovakia, s.r.o. 2 6 256 335 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 96 834 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 89 180 EUR 2015 Služby Áno 1
Podrobný inžinierskogeologický prieskum cesty II/503 Pezinok Pernek Regionálne cesty Bratislava a.s. 83 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 882 974 EUR 2014 Služby Áno 1
Sanácia skalného brala Strečno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 723 085 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove Mesto Prešov 497 811 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 186 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43 622 202 EUR 2014 Služby Áno 6
Sanácia havarijného zosuvu Hodruša - Hámre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 520 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 561 790 EUR 2015 Služby Nie 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2 460 000 EUR 2016 Služby Áno 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 416 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 425 500 EUR 2017 Služby Áno 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546 EUR 2017 Služby Áno 7
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 998 001 EUR 2018 Služby Áno 7
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 28 462 600 EUR 2018 Služby Áno 1
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 863 329 EUR 2018 Služby Áno 4
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 547 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 116 658 EUR 2019 Služby Áno 4
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 550 053 EUR 2019 Služby Áno 3
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 370 033 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596 EUR 2019 Služby Nie 2
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 289 814 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava Rudné bane, štátny podnik 2 275 000 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×