Obstarávanie

Komerčné zdravotné pripoistenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
26 822,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 351,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 90 % Cena bežného poistného na mesiac
  • 5 % Poistná suma výška poistného krytia pre prípad ošetrenia zubov v rozsahu poskytnutia prvej pomoci a konzervačného ošetrenia
  • 5 % Poistná suma - výška poistného krytia pre každú poistnú udalosť okrem bodu 3

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby komerčného zdravotného pripoistenia, t.j. poistenia liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a ich dieťa/ti) počas dočasného vyslania do zahraničia. Ide o poistenie na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, s ambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravou chorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca, manžela a dieťaťa späť do Slovenskej republiky podľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vrátane predmetnej služby sa poskytuje nepretržitá asistenčná služba dostupná 24 hod. denne v slovenskom jazyku. Poistný limit jednej poistnej udalosti je min. 100 000,- EUR a pri zubnom ošetrení je limit min. 350,- EUR na jednu poistnú udalosť (výsledný poistný limit bude závisieť od návrhu úspešného uchádzača predloženého v elektronickej aukcii). Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie poistnej zmluvy, ktorá bude mať charakter rámcovej dohody podľa § 11 a § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenej s jedným uchádzačom s úspešným uchádzačom. Bližšie informácie o predmete zákazky boli uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 26 822,00 20% EUR 26. Júl 2013 71525

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193425/content/86028/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647141/content/424111/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193413/content/296190/download","filename":"faktura_072015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193428/content/86058/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686017/content/491380/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193422/content/85944/download","filename":"faktura_102015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296201/download","filename":"faktura_082013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296202/download","filename":"faktura_092013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296203/download","filename":"faktura_102013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296204/download","filename":"faktura_112013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296205/download","filename":"faktura_122013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296206/download","filename":"faktura_012014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296207/download","filename":"faktura_022014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296208/download","filename":"faktura_032014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296209/download","filename":"faktura_042014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296210/download","filename":"faktura_052014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296211/download","filename":"faktura_062014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296212/download","filename":"faktura_072014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296213/download","filename":"faktura_082014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296214/download","filename":"faktura_092014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296215/download","filename":"faktura_102014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193410/content/85960/download","filename":"faktura_062015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_052016 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686021/content/491393/download","filename":"faktura_052016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193446/content/296220/download","filename":"faktura_012015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638421/content/650352/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193431/content/86075/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komercne zdravotne pripoistenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Apríl 2015 23. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193452/content/85948/download","filename":"faktura_032015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626180/content/791717/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193419/content/85830/download","filename":"faktura_092015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193437/content/85861/download","filename":"faktura_112014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193443/content/296219/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia komercne zdravotne pripoistenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193407/content/296187/download","filename":"faktura_052015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193449/content/296223/download","filename":"faktura_022015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864319/content/630311/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780318/content/588119/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193455/content/296224/download","filename":"faktura_045015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766478/content/509995/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193416/content/85844/download","filename":"faktura_082015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866517/content/642053/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193440/content/296216/download","filename":"faktura_122014.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×