CPV kód

66510000-8

Poisťovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 8,783,800 EUR
Mesto Malacky 1 121,226 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 760,000 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 150,817 EUR
Mesto Prešov 4 163,356 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 16,402,448 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 111,567 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 146,986 EUR
Mesto Skalica 1 0 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 206,990 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 309,259 EUR
Mesto Rožňava 1 98,928 EUR
Mesto Vráble 5 145,145 EUR
Mesto Martin 1 129,378 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 71,642 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 806,535 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 11 367,506 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 157,917 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 60,544,007 EUR
Mesto Piešťany 1 114,687 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 288,670 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 117,259 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 915,170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 69,417 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 305,236 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 84,236 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44,637 EUR
Mesto Košice 8 8,304,830 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1,641,762 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 5 152,409 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 77,550 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 499,074 EUR
Mesto Fiľakovo 1 118,310 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 1,101,268 EUR
Mesto Michalovce 1 15,000 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 591,832 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 0 EUR
Združenie miest a obcí Horná Orava 1 177,988 EUR
Záchranná služba 2 67,782 EUR
Mesto Detva 2 220,960 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 500,000 EUR
Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom 1 120,715 EUR
Združenie obcí - Južný región 1 0 EUR
Mesto Zvolen 1 175,118 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 319,230 EUR
Mesto Stropkov 2 283,329 EUR
Mesto Snina 1 156,770 EUR
Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 1 195,710 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 187,298 EUR
Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu 1 80,548 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 1 156,931 EUR
Mesto Žarnovica 1 165,269 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 14,987,412 EUR
Slovenská pošta, a.s. 32 26,150,077 EUR
Dolnohronské regionálne združenie 7 238,018 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 8 728,700 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 10 260,219 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 13 873,101 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 7 792,138 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 8 383,805 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 4 1,350,136 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 2 210,404 EUR
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 1 142,013 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 52 3,982,106 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 63 52,501,033 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 52 34,576,408 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 46 4,399,490 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 3 672,202 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 1 17,605 EUR
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 7 1,018,879 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 186,384 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 986,567 EUR
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 760,000 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 17 18,196,438 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s 1 7,803,019 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 7 20,233,688 EUR
Colonnade Insurance S.A. 1 15,000 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 7,493,706 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Skalica Mesto Skalica od 89,780 do 150,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206,990 EUR 2016 Služby Áno 3
Poisťovacie služby pre SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 56,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 80,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Horná Orava Združenie miest a obcí Horná Orava od 175,292 do 206,999 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie poistných služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 150,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom od 132,475 do 206,999 EUR 2016 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región od 192,548 do 208,999 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav 60,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162,359 EUR 2014 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Vráble a spolu poistené organizácie Mesto Vráble od 73,474 do 206,999 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Mesto Stropkov od 81,157 do 120,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Mikroregiónu Štítnická dolina a pre ďalšie pristupujúce subjekty Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 201,099 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Zlaté Moravce a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mesto Zlaté Moravce od 193,057 do 206,999 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Snina Mesto Snina od 179,434 do 206,999 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu od 84,859 do 150,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 154,825 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 129,500 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 94,189 EUR 2014 Služby Áno 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173,000 EUR 2014 Služby Nie 5
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 156,880 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Spiša a pre ďalšie pristupujúce organizácie. Združenie miest a obcí Spiša od 161,219 do 206,999 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 159,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 650,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 703,928 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 308,698 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 22,631 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5,760 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 319,644 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25,437 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300,318 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,169 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 6,495 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 786 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4,571 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2,878 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,920 EUR 2013 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5,283 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5,604 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1,396 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1,221 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,570 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,147 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 300,162 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 120,605 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 50,601 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3,566 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1,329 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28,400 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22,717 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 324,994 EUR 2014 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,803,019 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 760,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25,526 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,452 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3,249,820 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 345,290 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 152,856 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3,249,820 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 915 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4,231 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 193,948 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 19,801 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1,647 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1,450 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 163,044 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3,620 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2,768 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3,838 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4,626 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,877 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 61,919 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 8,939 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 5,332 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4,285 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3,314 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 338,567 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 229,647 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,822 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 318,454 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 37,485 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 717,032 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 15,268 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 13,609 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,830 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 309,212 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,606 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,121 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2,501,469 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 186,384 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2,117 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2,341 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 13,448 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 26,067 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5,182 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 294,469 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,370 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Poisťovacie služby Univerzita Komenského v Bratislave 875,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,980 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov poistníka v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35,000 EUR 2015 Služby Áno 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352,225 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov. Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 310,364 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 154,088 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Rožňava 98,928 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Malacky 121,226 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu za mesto Piešťany Mesto Piešťany 114,687 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 5,594,279 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1,627,926 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,664 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 12,801 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1,733 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 3,640 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3,994 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 30,427 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 295,362 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17,499 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou od 89,486 do 117,456 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 21,774 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347,021 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17,767 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 5,541 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27,262 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1,011 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 146,986 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 288,670 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Záchranná služba 50,177 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,279 EUR 2015 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 598,180 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 348,236 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25,936 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81,615 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347,642 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22,685 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26,615 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1,246 EUR 2017 Služby Nie 1
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ Mesto Dunajská Streda 190,845 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18,437,405 EUR 2017 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 142,013 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo Mesto Fiľakovo 118,310 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1,210,326 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 457,585 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34,302 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,130,055 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 165,269 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,486,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 298,782 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14,828 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 8,261 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 137,486 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 3,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 2,217 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2,710 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 117,259 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 612,573 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15,708 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 558 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 111,185 EUR 2018 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 443 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 2,642 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34,555 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 251,474 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13,882 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1,359 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 1,879 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1,417 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1,932 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 332,588 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,138,845 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34,377 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 220,999 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157,917 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku alebo ekvivalent Mesto Michalovce 15,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania Záchranná služba 25,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 423,480 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3,065 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 907 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1,128 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 53,898 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79,535 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46,682 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,140,112 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333,463 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13,978 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble Mesto Vráble 82,711 EUR 2018 Služby Nie 4
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 175,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla Mesto Zvolen 175,118 EUR 2018 Služby Nie 1
Havarijné poistenie ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7,493,706 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 211,405 EUR 2018 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 169,422 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva Mesto Detva 220,961 EUR 2018 Služby Nie 2