CPV kód

33141200-2

Katétre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 62 940 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 78 43 456 573 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 658 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 257 109 620 676 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 3 823 171 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 952 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 1 289 234 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 400 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 61 75 665 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 348 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 47 36 316 697 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 47 28 175 670 EUR
TIMED, s.r.o. 31 23 036 068 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 21 9 537 876 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 2 53 700 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 2 314 002 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 1 236 033 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 24 4 303 346 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 3 4 000 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 10 1 912 029 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 29 200 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 16 000 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 24 2 348 696 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 34 8 406 647 EUR
GlobalMed a. s. 13 2 165 148 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 1 129 713 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 12 2 310 398 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 1 331 836 EUR
TRANSKONTAKT spol. s r.o. 2 146 000 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 2 260 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 8 100 EUR
A care, s.r.o. 9 2 416 790 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 14 7 728 872 EUR
INAMED, s. r. o. 22 12 175 256 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 10 689 580 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 13 1 415 336 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 11 596 261 EUR
ELU Medical s.r.o. 1 450 785 EUR
TransMedica, s.r.o. 6 4 060 169 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 1 1 829 879 EUR
JN Development, s.r.o. 1 190 670 EUR
Euromedical s.r.o. 1 14 950 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 29 181 929 EUR
SUBITO SK spol. s r. o. 9 446 452 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 2 775 223 EUR
Cardioservice, s. r. o. 2 458 160 EUR
Cardioservice, s.r.o. 1 58 000 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 4 473 214 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 2 74 510 EUR
MEDINT PRO, a. s. 3 1 117 595 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 4 658 EUR
MEDISYNER, o.z. 22 70 144 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 2 400 EUR
InterMedical Plus, a.s. 1 325 532 EUR
Neomedica s. r. o. 1 833 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413 EUR 2015 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 600 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196 EUR 2015 Tovary Nie 12
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 637 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 364 777 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 985 EUR 2014 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 940 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 370 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 078 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604 EUR 2015 Tovary Nie 11
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 047 311 EUR 2015 Tovary Nie 4
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 710 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255 EUR 2015 Tovary Nie 15
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449 EUR 2015 Tovary Nie 23
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968 EUR 2015 Tovary Nie 26
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 680 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176 EUR 2014 Tovary Nie 14
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367 315 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420 EUR 2015 Tovary Nie 18
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 346 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074 EUR 2015 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198 EUR 2017 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029 EUR 2015 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 EUR 2017 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 199 687 EUR 2018 Tovary Nie 4
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573 873 EUR 2018 Tovary Nie 2
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 033 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, dvojlumenový, s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážny katéter pre laparotómiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický 3 lumenový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický, katéter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Venty k drenáži srdcových oddielov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ablačný katéter pre systém TactiSys Quartz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter embolektomický/ trombektomický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter centrálny, venózny pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre močové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valvulotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rektálna rúrka, vata, lopatka vyšetrovacia lekárska, infúzna súprava, náplasti, chirurgické obväzy, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémy na odsávanie a drenáž Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravaskulárny zobrazovací katéter a vodič so senzormi tlaku Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly pre periférne nervové blokády pod USG, Epidurálny set pediatrický, Spinálna ihla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny, Centrálny venózny katéter trojlumenový, Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom, Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 844 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter, Drôt zavádzací detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 587 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 157 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, epidurálne ihly, katétre, intravenózne kanyly, spinálne ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 748 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, Hemodialyzačný katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 789 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periferne zavadzany CVK, Vascu-PICC -detsky, s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s rukoväťou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 659 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter, odsávacia hadica, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kateter Vascu-line Medcomp s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 977 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 953 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, lepidlo chirurgické, fixácie katétrov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica Trnava 9 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - cievka odsávacia, katéter, tampón, maska anestetická, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 249 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set dvojramenný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
PICC katétre, tunelizované centrálne žilové katétre, katetrizačné sety, centrálne venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a iný k nim prislúchajúci spotrebný materiál, kožne lepidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 75 983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ablačný katéter Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - transparentné krytie, odsávacie cievky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 393 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 102 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator System Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set, trojlumenový, pediatrický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 214 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridné mikrokatétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný CVK- PICC so Securacathom, 4 Fr. 1 lum, 55 cm Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 634 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 637 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre na centrálne cievne vstupy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 89 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Arteriálny katéter, Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 187 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003 EUR 2019 Tovary Nie 17

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×