CPV kód

33141200-2

Katétre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 62,940 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 78 43,456,573 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4,658 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 240 92,267,682 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 3,823,171 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 952 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 1,289,234 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2,400 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 53 72,710 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4,348 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 45 31,292,272 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 44 20,220,940 EUR
TIMED, s.r.o. 29 21,347,420 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 17 8,008,842 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 2 53,700 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 2 314,002 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 24 4,303,346 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 3 4,000 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 10 1,912,029 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 29,200 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 16,000 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 23 2,173,772 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 33 8,370,897 EUR
GlobalMed a. s. 12 2,015,657 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 1,129,713 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 11 2,297,648 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 1 331,836 EUR
TRANSKONTAKT spol. s r.o. 2 146,000 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 2,260 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 8,100 EUR
A care, s.r.o. 9 2,416,790 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 14 7,728,872 EUR
INAMED, s. r. o. 22 12,175,256 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 10 689,580 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 13 1,415,336 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 11 596,261 EUR
ELU Medical s.r.o. 1 450,785 EUR
TransMedica, s.r.o. 6 4,060,169 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 1 236,033 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 1 1,829,879 EUR
JN Development, s.r.o. 1 190,670 EUR
Euromedical s.r.o. 1 14,950 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 25 180,256 EUR
SUBITO SK spol. s r. o. 9 446,452 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 2,775,223 EUR
Cardioservice, s.r.o. 1 58,000 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 4 473,214 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 2 74,510 EUR
MEDINT PRO, a. s. 3 1,117,595 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 4,658 EUR
MEDISYNER, o.z. 20 70,144 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 2,400 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,058,301 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23,413 EUR 2015 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19,600 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,110,196 EUR 2015 Tovary Nie 12
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15,637 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,318,539 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 364,777 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12,663,592 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,293,569 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123,985 EUR 2014 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14,940 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26,370 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37,078 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,010,604 EUR 2015 Tovary Nie 11
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,047,311 EUR 2015 Tovary Nie 4
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28,710 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37,210,255 EUR 2015 Tovary Nie 15
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28,880,449 EUR 2015 Tovary Nie 23
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,473,968 EUR 2015 Tovary Nie 26
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22,680 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591,821 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701,779 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,247,683 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508,554 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3,823,176 EUR 2014 Tovary Nie 14
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367,315 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,305,420 EUR 2015 Tovary Nie 18
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,035,110 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374,048 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851,394 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749,660 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,294,346 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507,074 EUR 2015 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,996,198 EUR 2017 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816,272 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441,029 EUR 2015 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,443,146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,443,146 EUR 2017 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,199,687 EUR 2018 Tovary Nie 4
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573,873 EUR 2018 Tovary Nie 2
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,033 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, dvojlumenový, s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážny katéter pre laparotómiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický 3 lumenový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický, katéter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Venty k drenáži srdcových oddielov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ablačný katéter pre systém TactiSys Quartz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter embolektomický/ trombektomický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter centrálny, venózny pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre močové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valvulotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8,083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rektálna rúrka, vata, lopatka vyšetrovacia lekárska, infúzna súprava, náplasti, chirurgické obväzy, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémy na odsávanie a drenáž Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravaskulárny zobrazovací katéter a vodič so senzormi tlaku Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115,667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly pre periférne nervové blokády pod USG, Epidurálny set pediatrický, Spinálna ihla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny, Centrálny venózny katéter trojlumenový, Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3,085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom, Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,844 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter, Drôt zavádzací detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 587 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 157,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, epidurálne ihly, katétre, intravenózne kanyly, spinálne ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,748 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, Hemodialyzačný katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3,558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7,886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,789 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periferne zavadzany CVK, Vascu-PICC -detsky, s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s rukoväťou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 659 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter, odsávacia hadica, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kateter Vascu-line Medcomp s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 977 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4,093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 953 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, lepidlo chirurgické, fixácie katétrov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica Trnava 9,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - cievka odsávacia, katéter, tampón, maska anestetická, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,249 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set dvojramenný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208,112 EUR 2017 Tovary Nie 1
PICC katétre, tunelizované centrálne žilové katétre, katetrizačné sety, centrálne venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a iný k nim prislúchajúci spotrebný materiál, kožne lepidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 75,983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ablačný katéter Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - transparentné krytie, odsávacie cievky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,393 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 102,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator System Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set, trojlumenový, pediatrický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208,628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16,214 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57,220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridné mikrokatétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34,280 EUR 2018 Tovary Nie 1