CPV kód

33141200-2

Katétre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 8 62 940 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 57 716 799 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 658 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 276 137 341 420 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 3 823 171 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 952 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 5 098 184 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 400 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 63 76 668 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 348 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 59 42 117 226 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 58 30 866 713 EUR
TIMED, s.r.o. 37 32 436 556 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 24 12 176 626 EUR
MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. 2 53 700 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 2 314 002 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 1 236 033 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 26 8 611 590 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 3 4 000 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 13 2 941 009 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 29 200 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 16 000 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 24 2 348 696 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 36 11 541 772 EUR
GlobalMed a. s. 15 2 945 145 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 2 1 129 713 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 14 2 494 603 EUR
InterMedical, spol. s r.o. 1 331 836 EUR
TRANSKONTAKT spol. s r.o. 2 146 000 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 1 2 260 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 8 100 EUR
A care, s.r.o. 12 6 823 582 EUR
TATRA - ALPINE a. s. 16 11 096 798 EUR
INAMED, s. r. o. 22 12 175 256 EUR
EUROMEDICAL spol. s. r.o. 11 1 700 355 EUR
Ing. Juraj Pisch - JUPI 13 1 415 336 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 11 596 261 EUR
ELU Medical s.r.o. 2 1 245 563 EUR
TransMedica, s.r.o. 8 4 494 991 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 2 3 516 708 EUR
JN Development, s.r.o. 3 983 716 EUR
Euromedical s.r.o. 1 14 950 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 31 182 931 EUR
SUBITO SK spol. s r. o. 9 446 452 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 3 3 739 803 EUR
Cardioservice, s. r. o. 7 2 574 380 EUR
Cardioservice, s.r.o. 1 58 000 EUR
Medtronic Slovakia s. r. o. 4 473 214 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 2 74 510 EUR
MEDINT PRO, a. s. 3 1 117 595 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 4 658 EUR
MEDISYNER, o.z. 22 70 144 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 2 400 EUR
InterMedical Plus, a.s. 4 572 323 EUR
Neomedica s. r. o. 1 833 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413 EUR 2015 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 600 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196 EUR 2015 Tovary Nie 12
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 637 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 364 777 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 985 EUR 2014 Tovary Nie 5
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 940 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 370 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 078 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604 EUR 2015 Tovary Nie 11
ŠZM pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na stentgrafty a hustopletené stenty vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 047 311 EUR 2015 Tovary Nie 4
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 710 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255 EUR 2015 Tovary Nie 15
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449 EUR 2015 Tovary Nie 23
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968 EUR 2015 Tovary Nie 26
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 680 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176 EUR 2014 Tovary Nie 14
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367 315 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420 EUR 2015 Tovary Nie 18
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110 EUR 2015 Tovary Neuvedené 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048 EUR 2015 Tovary Neuvedené 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660 EUR 2015 Tovary Neuvedené 11
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 346 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074 EUR 2015 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198 EUR 2017 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272 EUR 2015 Tovary Nie 11
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029 EUR 2015 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146 EUR 2017 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 199 687 EUR 2018 Tovary Nie 4
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573 873 EUR 2018 Tovary Nie 2
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 033 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dialyzačné katétre- akútny antimikrobiálny, permanentný, fixácia katétrov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, dvojlumenový, s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážny katéter pre laparotómiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický 3 lumenový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter oximetrický, katéter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Venty k drenáži srdcových oddielov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ablačný katéter pre systém TactiSys Quartz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter embolektomický/ trombektomický Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter centrálny, venózny pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre močové Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valvulotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rektálna rúrka, vata, lopatka vyšetrovacia lekárska, infúzna súprava, náplasti, chirurgické obväzy, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémy na odsávanie a drenáž Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravaskulárny zobrazovací katéter a vodič so senzormi tlaku Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly pre periférne nervové blokády pod USG, Epidurálny set pediatrický, Spinálna ihla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny, Centrálny venózny katéter trojlumenový, Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom, Fixácia katétrov a hadičiek Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter, Suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 844 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter, Drôt zavádzací detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 587 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 157 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, epidurálne ihly, katétre, intravenózne kanyly, spinálne ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 748 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, Hemodialyzačný katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter periférne zavádzaný, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 789 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný centrálno venózny katéter jednolumenový, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre pre rádiofrekvenčnú abláciu varixov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne venózne katétere s rozšíreným príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periferne zavadzany CVK, Vascu-PICC -detsky, s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s rukoväťou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 659 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter, odsávacia hadica, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kateter Vascu-line Medcomp s rozsirenym prislusenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu, centrálny venózny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 915 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, náplasť fixačná Grip-Lok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 977 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávací katéter s kontrolným ventilom-Vacutipom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 953 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný katéter, lepidlo na katétre, fixácia katétrov, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katetrizačný set, lepidlo chirurgické, fixácie katétrov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie katétre Fakultná nemocnica Trnava 9 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - cievka odsávacia, katéter, tampón, maska anestetická, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 249 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set dvojramenný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
PICC katétre, tunelizované centrálne žilové katétre, katetrizačné sety, centrálne venózne katétre, hemodialyzačné katétre, fixácie a iný k nim prislúchajúci spotrebný materiál, kožne lepidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 75 983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ablačný katéter Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - transparentné krytie, odsávacie cievky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 393 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transseptálna ihla s ovládateľným zavádzačom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 102 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator System Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set, trojlumenový, pediatrický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na digitálny katéter IVUS za účelom kvantifikácie významnosti stenóz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 214 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridné mikrokatétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Periférne zavádzaný CVK- PICC so Securacathom, 4 Fr. 1 lum, 55 cm Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálno-venózny set pediatrický so špeciálnym zavádzacím setom TEARAWAY (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 634 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 637 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre na centrálne cievne vstupy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 89 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Arteriálny katéter, Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 187 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchý drenážny systém, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003 EUR 2019 Tovary Nie 17
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363 EUR 2019 Tovary Nie 16
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121 EUR 2019 Tovary Nie 18
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 843 870 EUR 2020 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077 EUR 2020 Tovary Nie 24
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, katéter Foley s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 781 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre arteriálne detské Ga 20/5cm; Ga 24/5cm a centrálny venózny katéter, dvojlumenový, 5 FR, 13cm. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 422 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×