CPV kód

09132100-4

Bezolovnatý benzín

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 8,333,702 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 11,250,000 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 92,900 EUR
Mesto Kolárovo 1 104,000 EUR
Mesto Nitra 6 271,228 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 14,126,736 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 250,000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 6,532,158 EUR
Slovenská národná knižnica 1 79,152 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50,000 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 990,089 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 2,217,463 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 11,254 EUR
Slovenské národné divadlo 1 238,800 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 126,750 EUR
Slovenská pošta, a.s. 17 14,965,064 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131,663 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVNAFT, a.s. 48 44,347,485 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 14 14,288,864 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 2 794,606 EUR
PETROLTRANS, a.s. 6 11,254 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 4 202,000 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 1 126,750 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ Mesto Kolárovo 104,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt. Slovenské národné divadlo 199,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 905,100 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 802,423 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 918,697 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,304,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292,186 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148,569 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386,941 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,944 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 321,670 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 749,099 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,217,463 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 679,094 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 589,390 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 797,291 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 990,089 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,510,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 805,640 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 906,925 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205,216 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131,217 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11,250,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 842,054 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 291,949 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 710,921 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158,096 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok na platobné karty (6759-MST, 206/2010) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 832,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,167 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Slovenská národná knižnica 79,152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 452,068 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 818,743 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,211 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1,044,269 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 510,284 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5,000,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 954,358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203,913 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Technická univerzita v Košiciach 250,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162,774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 112,669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 937,965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 221,768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,044,351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1,058,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 362,212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,609 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1,113,621 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 687,493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 312,865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337,016 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 920,596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 72,332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 104,436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 152,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 96,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty Žilinský samosprávny kraj 111,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 160,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292,778 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 268,409 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 254,235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224,356 EUR 2018 Tovary Nie 1