CPV kód

09132100-4

Bezolovnatý benzín

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 9 132 182 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 11 250 000 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 92 900 EUR
Mesto Kolárovo 1 104 000 EUR
Mesto Nitra 8 460 756 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1 330 850 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 14 581 984 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 250 000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 8 616 865 EUR
Slovenská národná knižnica 1 79 152 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50 000 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 7 1 640 746 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 2 217 463 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7 17 274 EUR
Slovenské národné divadlo 1 238 800 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 260 592 EUR
Slovenská pošta, a.s. 17 14 965 064 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131 663 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 1 16 801 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 110 663 EUR
SLOVNAFT, a.s. 67 49 212 179 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 15 14 744 112 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 2 794 606 EUR
PETROLTRANS, a.s. 7 17 274 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 5 297 665 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 2 260 592 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ Mesto Kolárovo 104 000 104000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt. Slovenské národné divadlo 199 000 199000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 905 100 905100.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 802 423 802423.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 918 697 918697.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 304 000 4304000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 186 292186.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 569 148569.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 941 386941.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 944 197944.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 321 670 321670.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 749 099 749099.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 217 463 2217463.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 679 094 679094.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 589 390 589390.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 797 291 797291.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 990 089 990089.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 510 000 9510000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 805 640 805640.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 906 925 906925.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205 216 205216.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131 217 131217.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 250 000 11250000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 842 054 842054.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 291 949 291949.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 710 921 710921.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158 096 158096.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok na platobné karty (6759-MST, 206/2010) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 832 000 832000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 167 186167.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Slovenská národná knižnica 79 152 79152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 452 068 452068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 818 743 818743.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 211 170211.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 044 269 1044269.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 510 284 510284.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 000 000 5000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 954 358 954358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203 913 203913.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Technická univerzita v Košiciach 250 000 250000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162 774 162774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 112 669 112669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 937 965 937965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 221 768 221768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192 415 192415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 044 351 1044351.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 058 268 1058268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 362 212 362212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182 609 182609.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 113 621 1113621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 687 493 687493.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 312 865 312865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 959 244959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 016 337016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 920 596 920596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 72 332 72332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 104 436 104436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 152 100 152100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 96 200 96200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty Žilinský samosprávny kraj 111 600 111600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 160 280 160280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 750 5750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 778 292778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 268 409 268409.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 866 199866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 020 6020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 254 235 254235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 356 224356.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 455 248 455248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 160 610 160610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 114 800 114800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 370 330 370330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 208 853 208853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 551 280551.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 329 502 329502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 260 752 260752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216 149 216149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 550 000 550000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 927 92927.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 33 785 33785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 215 207 215207.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 359 879 359879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 23 938 23938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 150 415 150415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 114 800 114800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Správa zariadení sociálnych služieb 17 038 17037.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 15 646 15646.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 16 641 16641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 195 828 195828.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1 330 850 1330850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 10 647 10647.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 202 794 202794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Slovenská národná knižnica 80 263 80263.13 EUR 11. Marec 2015 30. Marec 2015 Nie 2015-03-11 00:00:00 UTC 2015-03-30 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×