CPV kód

09132100-4

Bezolovnatý benzín

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 9 132 182 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 11 250 000 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 92 900 EUR
Mesto Kolárovo 1 104 000 EUR
Mesto Nitra 7 366 893 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 14 581 984 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 250 000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 8 067 828 EUR
Slovenská národná knižnica 1 79 152 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50 000 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 1 597 812 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 2 217 463 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7 17 274 EUR
Slovenské národné divadlo 1 238 800 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 260 592 EUR
Slovenská pošta, a.s. 17 14 965 064 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131 663 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVNAFT, a.s. 60 47 289 358 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 15 14 744 112 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 2 794 606 EUR
PETROLTRANS, a.s. 7 17 274 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 5 297 665 EUR
DIESEL AGV s. r. o. 2 260 592 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ Mesto Kolárovo 104 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt. Slovenské národné divadlo 199 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 905 100 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 802 423 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 918 697 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 304 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 186 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 569 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 941 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 944 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 321 670 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 749 099 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 217 463 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 679 094 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 589 390 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 797 291 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 990 089 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 510 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 805 640 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 906 925 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205 216 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131 217 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 250 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 842 054 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 291 949 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 710 921 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158 096 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok na platobné karty (6759-MST, 206/2010) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 832 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 167 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Slovenská národná knižnica 79 152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 452 068 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 818 743 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 211 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 044 269 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 510 284 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 954 358 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203 913 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Technická univerzita v Košiciach 250 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162 774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 112 669 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 937 965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 221 768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 044 351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 058 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 362 212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182 609 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 113 621 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 687 493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 312 865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 016 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 920 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 72 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 104 436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 152 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 96 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty Žilinský samosprávny kraj 111 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 160 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 292 778 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 268 409 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezolovnatý benzín Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 254 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 356 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 455 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 160 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 114 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 370 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 208 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 551 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 329 502 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 260 752 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216 149 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 550 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 927 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 33 785 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 215 207 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 359 879 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 23 938 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×