Obstarávanie

Inertný posypový materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 248 582,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 873 817,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113910-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
18

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodávka inertného posypového materiálu - kamenivo na posyp ciest vrátane dopravy (v prípade potreby) do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa a ich stredísk. 1. frakcia 4-8; 2. frakcia 0-4; 3. frakcia 8-16. Predmety zákazky budú dodávané do stredísk jednotlivých závodov Správy ciest ŽSK a to: Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie (stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá - Kubíková), Správu ciest ŽSK, Závod Kysuce (stredisko Čadca, Kysucké Nové Mesto, Nová Bystrica, Makov), Správu ciest ŽSK, Závod Liptov (stredisko Liptovský Mikuláš, Holica - Kvačany, Ružomberok, Liptovský Hrádok), Správu ciest ŽSK, Závod Orava (stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená), Správu ciest ŽSK, Závod Turiec (stredisko Martin, Turčianske Teplice, Turany).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
D.A.L., spol. s r.o. 1 75 532,00 20% EUR 28. September 2015 66793
D.A.L., spol. s r.o. 1 72 540,00 20% EUR 28. September 2015 66794
D.A.L., spol. s r.o. 1 185 000,00 20% EUR 28. September 2015 66795
D.A.L., spol. s r.o. 1 120 000,00 20% EUR 28. September 2015 66796
D.A.L., spol. s r.o. 2 50 980,00 20% EUR 28. September 2015 66797
D.A.L., spol. s r.o. 2 33 400,00 20% EUR 28. September 2015 66798
D.A.L., spol. s r.o. 2 79 000,00 20% EUR 28. September 2015 66799
D.A.L., spol. s r.o. 2 190 847,00 20% EUR 28. September 2015 66800
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 3 210 000,00 20% EUR 1. Október 2015 66801
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 3 211 500,00 20% EUR 1. Október 2015 66802
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 3 51 500,00 20% EUR 1. Október 2015 66803
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 3 200 000,00 20% EUR 1. Október 2015 66804
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 2 27 844,00 20% EUR 28. September 2015 66805
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 1 194 750,00 20% EUR 28. September 2015 66806
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 1 197 620,00 20% EUR 28. September 2015 66807
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 2 149 808,00 20% EUR 28. September 2015 66808
Poľnohospodárske družstvo Ludrová 2 188 000,00 20% EUR 28. September 2015 66809
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 2 10 260,00 20% EUR 1. Október 2015 66810

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4283/content/665/download","filename":"Výsledok-excel.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4292/content/1040/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4202/content/1416/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk "Kritériá"-05.08.2015 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4280/content/661/download","filename":"INO-Kriteria-05.08.2015.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4298/content/674/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4232/content/726/download","filename":"Doplnenie SP.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4232/content/727/download","filename":"Príloha k SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Ponuky uchádzačov Poľnohospodárske družstvo Ludrová 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4217/content/731/download","filename":"OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4217/content/732/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 31.12.2015 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636213/content/593482/download","filename":"Kamenivo-plnenie-k 31.12.2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1188/download","filename":"1-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1189/download","filename":"11-24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1190/download","filename":"25-28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1191/download","filename":"29-31.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1192/download","filename":"ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4208/content/1193/download","filename":"Eurovia-Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Ponuky uchádzačov D.A.L., spol. s r.o. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1960/download","filename":"Cenová ponuka Belá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1961/download","filename":"Cenová ponuka Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1962/download","filename":"Cenová ponuka Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1963/download","filename":"Cenová ponuka KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1964/download","filename":"Cenová ponuka Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1965/download","filename":"Cenová ponuka Nová Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1966/download","filename":"Cenová ponuka Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1967/download","filename":"Cenová ponuka Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1968/download","filename":"Certifikáty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1969/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1970/download","filename":"Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1971/download","filename":"Kúpna zmluva DAL a Bekam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1972/download","filename":"Okresný súd likvidácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1973/download","filename":"Okresný súd reštrukturalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1974/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1975/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1976/download","filename":"Úhrada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1977/download","filename":"Vyjadrenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1978/download","filename":"Výpis z OR Bekam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1979/download","filename":"Výpis z OR DAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1980/download","filename":"Výpis z registra trestov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1981/download","filename":"Výpis zo zoznamu podnikateľov Bekam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4211/content/1982/download","filename":"Výpis zo zoznamu podnikateľov DAL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2075/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2076/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv.-Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2077/download","filename":"Príloha č. 2-samost.hod.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2078/download","filename":"Príloha č. 2-celk.hod.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2079/download","filename":"Príloha č. 3-samost.hod.EA pred postupom podľa § 44 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2080/download","filename":"Príloha č. 3-celk.hod.ponúk-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2081/download","filename":"Príloha č. 4-samost.hod.EA po postupe podľa § 44 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2082/download","filename":"Príloha č. 4-celk.hod.ponúk-EA- po postupe podľa § 44.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2083/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3282070383.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2084/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3520528455.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2085/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4246520055.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2086/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0703885941.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2087/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4590474762 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2088/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3051325445.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2089/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0339531237 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2090/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0357702737.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2091/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_1743862940.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2092/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0592410145.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2093/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2367909783.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2094/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4031387348.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2095/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3362737093.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2096/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8143478524.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2097/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6959793204.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2098/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0878063878.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2099/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0130228623.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4295/content/2100/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6043366929.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk "Ostatné"-24.06.2015 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4265/content/660/download","filename":"INO-Ostatné-24.06.2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 31.12.2017 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987722/content/759253/download","filename":"Plnenie-k_31.12.2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie celkom 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013061/content/891719/download","filename":"Skutočné plnenie-IPM-28.09.18-komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Peter Tomek - TODAKO 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1869/download","filename":"1_Príloha číslo1-časť 5 Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1870/download","filename":"2_Príloha číslo1-časť 6 KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1871/download","filename":"3_Príloha číslo1-časť 7 N.Byst.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1872/download","filename":"4_Príloha číslo1-časť 8 Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1873/download","filename":"5_Návrh zmluvy-časť 5 Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1874/download","filename":"6_Návrh zmluvy-časť 6 KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1875/download","filename":"7_Návrh zmluvy-časť 7 N.Byst.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4205/content/1876/download","filename":"8_Návrh zmluvy-časť 8 Makov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2015 8. Október 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4289/content/936/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4289/content/937/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4289/content/938/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv.-Kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4199/content/1314/download","filename":"SP-IPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4199/content/1315/download","filename":"Príloha k SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PK Doprastav, a.s. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4214/content/654/download","filename":"Inertný posypový materiál , Správa ciest ŽSK.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×