Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

Ludrová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Poľnohospodárske družstvo

IČO: 00195693

Adresa: 419, Ludrová

Registračné číslo: 2019/2-PO-E648

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2019

Záznam platný do: 26. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 021 022,00 EUR 1 7
2018 16 000,00 EUR 1 1
2019 903 755,00 EUR 2 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 021 022,00 EUR 1 7
2018 16 000,00 EUR 1 1
2019 855 262,00 EUR 1 5
2020 48 493,00 EUR 1 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Žilinský samosprávny kraj 9 903 755,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 1 037 022,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inertný posypový materiál Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 248 582,00 EUR 2015 Tovary Nie 7
Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 19 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 2 220 030,00 EUR 2019 Tovary Nie 5
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu Žilinský samosprávny kraj 165 223,00 EUR 2019 Tovary Nie 4
+4214323175


econ@pdludrova.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Štefček
Adresa:
Štiavnička 123 Štiavnička 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Čutka
Adresa:
Nová 38 Liptovská Štiavnica 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Debnár
Adresa:
Na ohrady 25 Liptovská Štiavnica 034 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Šablatúra
Adresa:
J. Sladkého 3 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tibor Fábry
Adresa:
Likavka 23 Likavka 034 95
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Františka Hrnčiarová
Adresa:
Ivana Houdeka 47 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslava Plávková
Adresa:
Ivana Houdeka 53 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tibor Fábry
Adresa:
Likavka 23 Likavka 034 95
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
24. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Františka Hrnčiarová
Adresa:
Ivana Houdeka 47 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslava Plávková
Adresa:
Ivana Houdeka 53 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Kolárik
Adresa:
14 Švošov 03491
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Šablatúra
Adresa:
J. Sladkého 3 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Štefček
Adresa:
Štiavnička 123 Štiavnička 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radomír Rázga
Adresa:
85 Štiavnička 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Čutka
Adresa:
Nová 38 Liptovská Štiavnica 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Hlavné námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Ventúrska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 24.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×