Obstarávanie

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 217 463,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 217 463,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09132100-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek podľa súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVNAFT, a.s. 1 2 217 463,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2016 61404

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke INO-otváranie časti ponúk "Kritériá"-31.03.2016 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635375/content/570532/download","filename":"INO-Kriteria-31.03.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4514/content/1543/download","filename":"SP-rafinérske produkty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4514/content/1544/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4514/content/1545/download","filename":"Príloha č. 2 k SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673377/content/423352/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk "Ostatné"-09.03.2016 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4517/content/1612/download","filename":"INO-Ostatne-09.03.2016.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668520/content/545884/download","filename":"Odôvodnenie podľa § 46 ods. 2-jedna ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684251/content/485790/download","filename":"KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684251/content/485791/download","filename":"OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423393/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423394/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423395/download","filename":"Príloha č. 2-Samosatné hodnotenie pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423396/download","filename":"Príloha č. 2-Celk.hodnote.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423397/download","filename":"Príloha č. 3-Samosatné hodnotenie ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423398/download","filename":"Príloha č. 3-Celk.hodnote.ponúk z EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673390/content/423399/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2078031464.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684283/content/485929/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673388/content/423382/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy KZ 66/2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Zmluva KZ 66/2016 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673374/content/423351/download","filename":"066-Slovnaft18368882025.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 6. Jún 2016 6. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673386/content/423380/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673386/content/423381/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inf. podľa § 44 ods. 2 ZVO 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668517/content/545878/download","filename":"Inf.podľa §44 ods. 2 ZVO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×