Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
96 555,50
Konečná suma(Bez DPH):
80 462,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
317.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade; s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z., Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z.z.)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zmluvné obdobie:, Hodnota / charakteristika: od 01.01.2019 00:00 h do do 31.12.2019 24:00 h; Technické vlastnosti: 1.1. OM č. 24ZSS45017680008, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.2. OM č. 24ZSS9315379000N, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.3. OM č. 24ZSS93387250003, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.4. OM č. 24ZSS9338732000C, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.5. OM č. 24ZSS9790693000M, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.6. OM č. 24ZSS9792860000P, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 1.7. OM č. 24ZSS9794479000N, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: VN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif.; Technické vlastnosti: 2.1. OM č. 24ZSS4534393000T, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: jednotarif, C1; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.2. OM č. 24ZSS7218713000W, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x25.; Technické vlastnosti: 2.3. OM č. 24ZSS7312676000Q, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: iné, distribučná sadzba: jednotarif, C1; istič: 3x40.; Technické vlastnosti: 2.4. OM č. 24ZSS72128900003, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x75.; Technické vlastnosti: 2.5. OM č. 24ZSS7215585000I, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x40.; Technické vlastnosti: 2.6. OM č. 24ZSS4531381000W, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: iné, distribučná sadzba: jednotarif, C2; istič: 3x32.; Technické vlastnosti: 2.7. OM č. 24ZSS7309158000G, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: iné, distribučná sadzba: jednotarif, C2; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.8. OM č. 24ZSS3205572000I, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C7; istič: 3x50.; Technické vlastnosti: 2.9. OM č. 24ZSS3205607000S, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C7; istič: 3x100.; Technické vlastnosti: 2.10. OM č. 24ZSS32103580008, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C7; istič: 3x160.; Technické vlastnosti: 2.11. OM č. 24ZSS3201847000M, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.12. OM č. 24ZSS3209068000Y, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x80.; Technické vlastnosti: 2.13. OM č. 24ZSS32135080000, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: jednotarif, C2; istič: 3x50.; Technické vlastnosti: 2.14. OM č. 24ZSS6211390000K, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C2; istič: 3x25.; Technické vlastnosti: 2.15. OM č. 24ZSS6211391000F, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: jednotarif, C5; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.16. OM č. 24ZSS6211430000C, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: jednotarif, C2; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.17. OM č. 24ZSS6215266000K, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.18. OM č. 24ZSS6216254000S, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C7; istič: 3x63.; Technické vlastnosti: 2.19. OM č. 24ZSS6216771000X, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: jeddnotarif, C2, istič: 3x25.; Technické vlastnosti: 2.20. OM č. 24ZSS62172230006, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C5, istič: 3x10.; Technické vlastnosti: 2.21. OM č. 24ZSS6216783000H, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: PZ, distribučná sadzba: dvojtarif, C5, istič: 3x75.; Technické vlastnosti: 2.22. OM č. 24ZSS60838450005, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C4, istič: 3x21.; Technické vlastnosti: 2.23. OM č. 24ZSS40918950000, Hodnota / charakteristika: napäťová hladina: NN, popis miesta dodávky: RD, distribučná sadzba: dvojtarif, C2X3, istič: 3x21.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Počet odberných miet s rezervovanou kapacitou na 12 mesiacov (1.1. až 1.7), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 1.1. OM č. 24ZSS45017680008 - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: 1.2. OM č. 24ZSS9315379000N - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: - prepokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 65; Technické vlastnosti: 1.3. OM č. 24ZSS93387250003 - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 1.4. OM č. 24ZSS9338732000C - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: 1.5. OM č. 24ZSS9790693000M - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 1.6. OM č. 24ZSS9792860000P - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,5; Technické vlastnosti: 1.7. OM č. 24ZSS9794479000N - rezervovaná kapacita, Jednotka: kW/h, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,5; Technické vlastnosti: 2. Počet odberných miest bez rezervovanej kapacity (MO) - 2.1. až 2.21, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: 2.1. OM č. 24ZSS4534393000T - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.2. OM č. 24ZSS7218713000W - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,7; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,6; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,1; Technické vlastnosti: 2.3. OM č. 24ZSS7312676000Q - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,3; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,3; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.4. OM č. 24ZSS72128900003 - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,4; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,6; Technické vlastnosti: 2.5. OM č. 24ZSS7215585000I - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,1; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,6; Technické vlastnosti: 2.6. OM č. 24ZSS4531381000W - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,5; Technické vlastnosti: -VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.7. OM č. 24ZSS7309158000G - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.8. OM č. 24ZSS3205572000I - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.9. OM č. 24ZSS3205607000S - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,3; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,7; Technické vlastnosti: 2.10. OM č. 24ZSS32103580008 - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,5; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,3; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,2; Technické vlastnosti: 2.11. OM č. 24ZSS3201847000M - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,6; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,4; Technické vlastnosti: 2.12. OM č. 24ZSS3209068000Y - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,2; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,4; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,8; Technické vlastnosti: 2.13. OM č. 24ZSS32135080000 - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.14. OM č. 24ZSS6211390000K - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.15. OM č. 24ZSS6211391000F - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,5; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,2; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,3; Technické vlastnosti: 2.16. OM č. 24ZSS6211430000C - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.17. OM č. 24ZSS6215266000K - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,3; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,7; Technické vlastnosti: 2.18. OM č. 24ZSS6216254000S - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,5; Technické vlastnosti: 2.19. OM č. 24ZSS6216771000X - predpokladaná ročná spotreba, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,2; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,2; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: 2.20. OM č. 24ZSS62172230006, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2.21. OM č. 24ZSS6216783000H, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,5; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,5; Technické vlastnosti: 2.22. OM č. 24ZSS60838450005, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,2; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,8; Technické vlastnosti: 2.23. OM č. 24ZSS40918950000, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,2; Technické vlastnosti: - VT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,04; Technické vlastnosti: - NT, Jednotka: MWh/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,16

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 96 555,00 20% EUR 17. December 2018 245310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×