CPV kód

09310000-5

Elektrická energia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 35,319,153 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 1,662,789 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 188,783 EUR
Mesto Malacky 18 1,227,627 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 203,745 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 646,470 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 12,325,000 EUR
Mesto Poprad 2 479,660 EUR
Mesto Bardejov 2 22,292 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 1 21,917 EUR
Mesto Žilina 2 6,067,322 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 742,509 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 225,614 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 2 0 EUR
Mesto Levoča 3 805,328 EUR
Obec Šenkvice 4 232,267 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 69,798 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 70,367 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 7,053,477 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 35 EUR
Mesto Trnava 2 6,978,447 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 14,526 EUR
DataCentrum 2 835,316 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 2,000,000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 10,014,806 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4,550,000 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 2 60,633 EUR
Správa športových zariadení Levice 4 478,289 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 122,974 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 0 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 919,390 EUR
Mesto Rožňava 2 43,215 EUR
Mesto Vráble 2 143,150 EUR
Mesto Martin 2 229,180 EUR
Mesto Nová Baňa 1 88,168 EUR
Psychiatrická nemocnica 3 169,791 EUR
Obec Terchová 1 41,976 EUR
Mesto Topoľčany 2 1,219,000 EUR
Mesto Levice 2 851,386 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 248,432 EUR
Mesto Nitra 2 381,557 EUR
Obec Podhorie 1 15,804 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 1,733,983 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 195,808 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 96,071 EUR
Obec Rohožník 1 30 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 492,520 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 890,816 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 1,708,970 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 616,792 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 1,628,600 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 281,208 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 15,861,597 EUR
Mesto Prievidza 3 537,095 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 4,434,024 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1,943,696 EUR
Mesto Rajec 1 187,500 EUR
Obec Bobrov 1 393,196 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 100 EUR
Košický samosprávny kraj 1 394,068 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 194,832 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 44,167 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 1,489,283 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 147,562 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 92,050 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 10,638,995 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 214 EUR
HOREZZA, a.s. 3 1,149,319 EUR
Obec Zvolenská Slatina 2 103,764 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 2 77,482 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 223,012 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 41,200 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 421,416 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 23,248 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 31,199 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 1,199,343 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 550,910 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 1,281,992 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 1,011,168 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 30,077 EUR
Mesto Lipany 1 116,693 EUR
Mesto Komárno 1 167,424 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 619,655 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 23,249 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 338,173 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 1,282,712 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1,027,114 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 101,203 EUR
Obec Kanianka 3 56,844 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 283,049 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 214,702 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 555,156 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 14,000 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 3,706,654 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 106,525 EUR
Mesto Trstená 1 39,399 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 235,560 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 111,673 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 213,925 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 253 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 42,500,477 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 1,674,959 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 12,334 EUR
Mesto Svidník 1 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 240,422 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 183,622 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 46,771 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 980,054 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 1,452,710 EUR
Mesto Šurany 1 35,067 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 35,750 EUR
Obec Vyhne 2 203,874 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 132,057 EUR
Obec Dolné Saliby 2 16,667 EUR
Obec Malachov 1 15,000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 26,898,248 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1,240,400 EUR
Mesto Modra 1 149,503 EUR
Mesto Sabinov 3 0 EUR
Mesto Senica 1 204,774 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2,341,976 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 65,833 EUR
Mesto Nové Zámky 3 441,936 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 92,098 EUR
Mesto Partizánske 1 113,651 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 164,987 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 418,189 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 62,320 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 336,706 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 2 113,809 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 17,278,368 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 7,400 EUR
Mesto Trebišov 2 387,740 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 76,308 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 115,200 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1,042,702 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 20,833 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 18,250,000 EUR
Mesto Pezinok 4 810,575 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 33,465 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 20,667 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 79,744 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 4,722,182 EUR
Obec Lodno 1 441,731 EUR
Mesto Námestovo 1 38,779 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 119,323 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 78,843 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 245,100 EUR
Obec Prestavlky 1 19,494 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 201,514 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 1,224,372 EUR
Mesto Galanta 1 1,201,788 EUR
Mesto Kežmarok 1 331,483 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 3 44,425 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 573,223 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 242,698 EUR
Mesto Detva 1 98,861 EUR
Mesto Hlohovec 2 143,890 EUR
Obec Jakubov 2 65,216 EUR
Obec Repište 1 8,404 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 292,333 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 8 5,069,490 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 175,894 EUR
Obec Krpeľany 1 44,503 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 62,422 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 30,145,238 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 68,224 EUR
Mesto Trenčín 12 3,094,566 EUR
Obec Čičmany 1 5,899 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 346,664 EUR
Mesto Zvolen 1 920,564 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 222,114 EUR
Obec Dlhé Klčovo 2 15,262 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 3,020 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 57,583 EUR
Mesto Púchov 1 167,730 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 731,354 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 54,122 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 2 86,990 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 2 481,500 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 38 EUR
Mesto Banská Bystrica 18 4,108,618 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 10,164,400 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 7,053,220 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 0 Neuvedná
Národné rehabilitačné centrum 1 101,263 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 23,894 EUR
Obec Heľpa 2 173,955 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 9,892 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 122,196 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 12,054,622 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 230,120 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 143,951 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 60,225 EUR
Mesto Stará Turá 2 13,665 EUR
Štátna pokladnica 1 103,333 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 350,895 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 62,578 EUR
Mesto Kremnica 2 174,567 EUR
Obec Komjatná 1 12,977 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 29,770 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 59,924,497 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 106,003 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 35,570 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 12,750 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 225,000 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 70,747 EUR
ENERGO-SK, a.s. 2 6,101,736 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 7,323 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 2 23,427 EUR
Obec Smižany 5 166,268 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 134,330 EUR
Obec Sebedražie 1 154,428 EUR
Mestská časť Košice - Západ 3 95,535 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 2 149,458 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 3 43,789 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 13,897 EUR
Obec Blatné 1 0 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 2 126,370 EUR
Obec Orechová Potôň 2 1,735,770 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 16,167 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 5 4,972,763 EUR
Obec Trnavá Hora 1 18,441 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 150,023 EUR
Národný onkologický ústav 2 928,977 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 92,353 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 18,850 EUR
Obec Močenok 1 0 EUR
Obec Kvakovce 1 9,167 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 82,903 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 18,333 EUR
Obec Bojničky 1 33,629 EUR
Obec Konská 1 6,838 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 949,723 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 58,901 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 12,750 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 45,123 EUR
BIONT, a.s. 2 383,393 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 1 29,758 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 22,140 EUR
Obec Štiavnik 1 86,888 EUR
Obec Oščadnica 3 373,117 EUR
Spojená škola 1 2,908 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 6,837 EUR
Obec Raslavice 1 44,565 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 2 50,354 EUR
Obec Bešeňov 1 24,224 EUR
Mesto Vrútky 2 334,760 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 1 121,928 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 93,741 EUR
Obec Pruské 1 59,989 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 33,264 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 9,125 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 301,651 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 166,497 EUR
Obec Brodské 2 121,112 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 150,640 EUR
Obec Stráňavy 1 40,203 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 49,930 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 43,944 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 14,985 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 101,800 EUR
Mesto Hriňová 1 55,333 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 55,330 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 64,334 EUR
Obec Horné Hámre 1 17,633 EUR
Obec Bystričany 1 25,629 EUR
Hotelová akadémia 3 35,217 EUR
Obec Jasenie 1 28,076 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 2 508,873 EUR
Technické služby mesta Svit 2 151,723 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 2 33,127 EUR
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 1 22,959 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 23,911 EUR
Obec Kostolište 1 10,616 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 81,213,110 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 7,797,390 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 1,900,000 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2 583,204 EUR
Technické služby Brezno 2 226,674 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 103,681 EUR
Výskumná agentúra 4 0 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 8,500,000 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 244,815 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 521,902 EUR
Obec Lieskovec 1 12,427 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 212,270 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 1 157,364 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2 811,401 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1,500,000 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 179,380 EUR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 7,855,343 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 392,899 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 1 72,784 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 128,141 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 2,460,002 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 8,739,696 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6,976 EUR
BIONERGY, a. s. 2 5,219,420 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 213,206 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 46,828 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 162,669 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 98,716 EUR
Obec Lubina 2 36,468 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 1,018,200 EUR
Obec Dobrá Voda 3 59,341 EUR
NOVOVITAL 1 72,871 EUR
VITALITA n.o. 1 66,612 EUR
Mestská krytá plaváreň 2 174,268 EUR
Mesto Turany 1 243,291 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 138,728 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 34,576 EUR
Mesto Bojnice 1 10,694 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 44,073 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 2 22,538 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 2 19,158 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 441,784 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 3 105,741 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 60,685 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 3 141,635 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 134,990 EUR
Mesto Gelnica 2 295,846 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 11,723 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 3 177,421 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 2 98,230 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 2 49,009 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4,032 EUR
Spojená škola 1 20,507 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 69,333 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 395,216 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 10,480 EUR
Základná škola Horný Vadičov 3 14,661 EUR
Hlavný banský úrad 1 10,288 EUR
Obec Malý Čepčín 1 14,483 EUR
Teresa Benedicta 1 11,821 EUR
Obec Jasenové 1 17,117 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 65,000 EUR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 4,742 EUR
Základná škola Plavecký Štvrtok 1 5,125 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 82,333 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 167,494 EUR
Obec Sklené Teplice 1 26,386 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 3,328 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 7,074 EUR
Obec Hvozdnica 1 19,851 EUR
Technické služby mesta Trebišov 2 189,984 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 5,797 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 1,914 EUR
Základná škola s Materskou školou Tovarné 1 1,333 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 61,689 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 2 0 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 85,417 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 1 19,472 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 2 104,681 EUR
Základná škola Matky Alexie 2 32,709 EUR
Spojená škola internátna 2 11,407 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 169,444 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 3 77,519 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 2 0 EUR
Základná škola s materskou školou 2 13,600 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 2 51,041 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 2 64,313 EUR
AD HOC Malacky 2 72,788 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 2 21,408 EUR
MBB a.s. 2 197,753 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 2 58,100 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 141,665 EUR
Základná škola Šenkvice 2 22,040 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 8,653 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 3 38,384 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 20,383 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 19,394 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 1 48,333 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 130,806 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 3 85,332 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 2 20,898 EUR
Gymnázium bilingválne 2 26,481 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 17,337 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 1 9,992 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50,023 EUR
Obec Poproč 1 25,844 EUR
Základná škola Dolná Tižina 1 15,272 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 2 4,125 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 23,417 EUR
Základná škola Jozefa Kollára 1 8,250 EUR
Reedukačné centrum 2 40,509 EUR
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 54,166 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 1 3,334 EUR
Základná škola 1 25,219 EUR
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 1 21,416 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1 38,479 EUR
Základná škola 1 19,889 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 2 19,312 EUR
Domov sociálnych služieb v Brezovičke 1 6,711 EUR
Základná škola Sačurov 1 21,000 EUR
Základná škola 2 38,619 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 15,333 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 1 9,002 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 1 5,248 EUR
Základná škola s materskou školou 1 18,399 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 7,500 EUR
Základná škola s materskou školou 1 15,417 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 34,881 EUR
MŠ Šafáriková 1 6,010 EUR
Spojená škola 1 12,735 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 35,931 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 1 16,020 EUR
Špeciálna základná škola 1 12,832 EUR
Základná škola s materskou školou Nižná 1 36,661 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 3,072 EUR
Spojená škola internátna 1 28,750 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 1 7,733 EUR
Centrum voľného času 2 8,157 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 1 14,739 EUR
Obec Studienka 1 8,482 EUR
Dom kultúry Javorina Stará Turá 1 5,500 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 4,999 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 1 10,449 EUR
Základná škola s materskou školou 1 17,552 EUR
Základná škola v Raslaviciach 1 18,329 EUR
Diagnostické centrum 1 13,640 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 21,795 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 8,343 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 1 40,800 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 8,234 EUR
Stredná odborná škola 1 25,232 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 1 16,297 EUR
Reedukačné centrum 1 22,841 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 21,242 EUR
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 1 73,103 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19,411 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 1 21,430 EUR
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 1 20,706 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 1 7,479 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 1 4,299 EUR
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 1 11,161 EUR
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 1 8,238 EUR
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 1 2,313 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 19,860 EUR
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 1 17,936 EUR
Základná umelecká škola, Nové Zámky 1 4,338 EUR
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 1 18,859 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 1 4,850 EUR
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 1 4,780 EUR
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 1 2,282 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 1 4,288 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 131 26,043,337 EUR
Energy Europe, SE 40 2,241,939 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 63 27,463,247 EUR
Energie2, a.s. 85 23,124,265 EUR
Pow-en a. s. 75 28,098,595 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 66 64,035,873 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 777,595 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 112 131,222,114 EUR
ELGAS, s.r.o. 18 5,945,075 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 12 2,633,526 EUR
ZSE Energia, a.s. 75 91,198,377 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 236,000 EUR
SE Predaj, s. r. o. 34 16,232,839 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 0 Neuvedná
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 11 108,111,358 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 55 29,209,880 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 0 Neuvedná
V-Elektra Slovakia, s.r.o. 2 176,518 EUR
Energia 2, a.s., 1 101,800 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 26,919 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 208,878 EUR
Lumius Slovakia, s.r.o. 1 102,045 EUR
Pow-en a.s. 1 1,428,708 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 67 18,571,999 EUR
1 0 Neuvedná
SPP, a.s. 1 75,400 EUR
BUKÓZA ENERGO, a. s. 37 689,636 EUR
TWINLOGY s. r. o. 3 346,664 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie. Správa športových zariadení Levice 170,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 64,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 64,646 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 118,400 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2015 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 190,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 80,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 89,641 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Námestovo 52,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 160,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník Obec Rohožník 180,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu Obec Kanianka 82,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 21,414 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 176,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 70,450 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 72,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav reumatických chorôb 50,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenský metrologický ústav 172,048 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zodpovednosť za odchýlku Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie Mesta Levoča. Mesto Levoča 131,223 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 110,000 do 150,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 160,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214 Obec Sebedražie 155,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Obec Liptovské Revúce 22,925 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava - Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 145,676 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Vyhne (r. 2016) Obec Vyhne 71,587 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Obec Smižany 42,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Mesto Dunajská Streda 119,904 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 188,437 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 170,824 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Mesto Vrútky 180,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektriny a zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 190,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 25,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 59,554 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 115,200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku BIONT, a.s. 158,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Košice - Západ 39,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici 46,656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194,560 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 40,534 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Vranov nad Topľou 120,339 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 159,513 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 20,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Krpeľany a prevzatie záruky za odchýlku Obec Krpeľany 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - TS Svit Technické služby mesta Svit 126,640 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obec Šenkvice a prevzatie záruky za odchýlku Obec Šenkvice 134,815 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570,574 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174,747 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,550,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1,900,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,955,370 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 275,123 EUR 2015 Tovary Nie 6
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 164,695 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288,750 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288,750 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4,438,238 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2015 Rozhlas a televízia Slovenska 463,498 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská pošta, a.s. 4,023,090 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa Univerzitná nemocnica Martin 206,897 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Univerzitná nemocnica Martin 209,670 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287,754 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452,200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mesto Topoľčany 1,219,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2016 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561,191 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154,008 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306,224 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 117 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579,140 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016 TRANSPETROL, a.s. 8,310,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 54 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Združenie miest a obcí myjavského regiónu 244,815 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 215,692 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU BIONT, a.s. 241,227 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 37 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Žilina 4,000,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170,024 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 34 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481,624 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 390,408 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 481,500 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 43,088 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394,055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 6,536 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419,677 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,959,748 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 1,860 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 167,424 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice (2016 - 17) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,768,582 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 343,789 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Mesto Levice 851,386 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 320,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,855,343 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 380,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 63,363 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 477,738 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 314,863 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 102,045 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,200,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Univerzitná nemocnica Bratislava 3,506,923 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrický samosprávny kraj 1,310,310 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,943,696 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6,325,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 293,090 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 204,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572,669 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 Obec Orechová Potôň 1,735,771 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,155,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,050,379 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 128,141 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59,823 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 524,574 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Mesto Pezinok 508,862 EUR 2014 Tovary Nie 2
Elektrická energia Mesto Levice od 0 do 0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,053,220 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Košický samosprávny kraj 394,068 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10,151,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 567,050 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903,656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 133,509 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Trenčín 275,340 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 39 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Prievidza 370,933 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 292,545 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168,714 EUR 2012 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálna poisťovňa, ústredie 2,341,976 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu HOREZZA, a.s. 954,416 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie do 25 odberných miest verejného obstarávateľa. Centrum výcviku Lešť 802,673 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 200,668 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 410,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia na roky 2016 a 2017 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1,092,737 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2016 Rozhlas a televízia Slovenska 403,172 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 520,727 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 34 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 Mesto Levoča 453,744 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na úrovni 25 kV a 3 kV. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26,898,248 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 106,749 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330,531 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,473,341 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 566,371 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460,106 EUR 2015 Tovary Nie 10
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1,062,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií ENERGO-SK, a.s. 7,320,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6,944,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 3,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,032,809 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 100 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460,106 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 212,270 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzitná nemocnica Martin 664,878 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 111,179 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,254,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903,656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60,990 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektriny Poliklinika Tehelná, a.s. 72,784 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 492,265 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 95,187 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie rokov 2015-16 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 815,884 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku Služby Mesta Piešťany 479,723 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5,697,758 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 632,317 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 407,914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403,135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 546 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,250,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letecká vojenská nemocnica, a.s. 301,651 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 69,799 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša 284,777 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 3,072,445 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 2,609,420 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281,107 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770,825 EUR 2015 Tovary Nie 3
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 98,716 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28,535,540 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1,323 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1,717,173 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1,575,049 EUR 2015 Tovary Nie 6
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192,299 EUR 2015 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186,088 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribučných služieb - CVO 316 Obstarávacie trhovisko Slovenska 477,218 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav 928,977 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 109,710 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15,041 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 850,907 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2,773,440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský hydrometeorologický ústav 214,702 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre K13 - Košické kultúrne centrá K13-Košické kultúrne centrá 59,899 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 48,412 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 54,844 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 241,538 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 749,612 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 286 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 328,995 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 201 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903,656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416,273 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 125,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 127,461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Jaslovské Bohunice 338,173 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Galanta Mesto Galanta 1,201,788 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 10,240,269 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 Obec Lodno 441,731 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB - PRE MESTO TRSTENÁ Mesto Trstená 39,399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 149,503 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 567,106 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie na r. 2017 a 2018 Obec Vyhne 138,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 492,520 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 410,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 846,905 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Služby Mesta Piešťany 470,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu - VO 816 Mesto Banská Štiavnica 70,367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriky v rokoch 2017 a 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 3,000,960 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre rok 2017 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1,236,602 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia DataCentrum 833,719 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Obec Bobrov 468,141 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 350,656 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4,066,426 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1,018,200 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1,401 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 Nemocnica svätého Michala, a. s. 194,832 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 366,836 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220,486 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 608,083 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 75,508 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 314 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19,579,305 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 18,250,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24,061 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1016 Mesto Pezinok 132,243 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1,734,045 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195,808 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mesto Vráble 49,330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 35 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 393,840 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 238,732 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1216 Technické služby mesta Svit 49,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 90,344 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 290,854 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42,773 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377,779 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19,953,292 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ EKO - podnik verejnoprospešných služieb 739,974 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 415,582 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie NET201741 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 771,044 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7,000,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27,622,000 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Univerzitná nemocnica Martin 440,799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367,962 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1,012,307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,600,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6,073,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 418,509 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 347,162 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50,401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vrútky 313,846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117 Mesto Turany 243,291 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6,073,470 EUR 2017 Tovary Nie 3
Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19,515,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,620,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica Mesto Senica 204,774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 2,620,217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre Dopravný podnik mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 150,227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120,959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 Mesto Šurany 35,067 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Pezinok 169,471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6,000,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 Mesto Liptovský Mikuláš 225,614 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1,485,094 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 460,743 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141,183 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rača 79,069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 450,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019 – 2022 pre objekty NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 890,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3,283,740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 213,182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 341,352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 850,602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 114,260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315,653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43,709 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1,040,779 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 208,377 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 54,517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3,774,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 Mesto Banská Bystrica 682,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektriny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny Mesto Poprad 479,623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 204,905 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO Združenie miest a obcí Žitného ostrova 157,364 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25,055,570 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 6,228,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,250,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trnava 6,800,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 476,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,409,893 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 56,022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 566,797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212,657 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 391,427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 519,418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 67,439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 306,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 77,930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre K13-Košické kultúrne centrá 2018 K13-Košické kultúrne centrá 102,770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,663,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 345,833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704,803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89,858 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1,398,002 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 398,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394,168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 47,718 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3,283,740 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 63,536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 40,574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 38,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Plavecký Štvrtok 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Plavecký Štvrtok 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 6,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s Materskou školou Tovarné 2,027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 23,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie. Základná škola Slovenská Kajňa 2,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 160,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 20,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 39,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Trnavá Hora 30,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 195,598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 140,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8,866 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Prievidza 224,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mestská časť Bratislava - Vajnory 41,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 6,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Sklené Teplice 38,921 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 46,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie HOREZZA, a.s. 202,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 129,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 5,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 63,592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - č. odberného miesta: 4531381 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MBB a.s. 132,471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 46,608 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 153,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent MBB a.s. 132,471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 186,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 61,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 136,639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 145,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 61,578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 8,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 22,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica Trenčín 107,258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 41,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 31,026 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 180,852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13,862 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Repište 10,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 29,801 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 61,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 50,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 55,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 134,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 13,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane všetkých s tým súvisiacich distibučných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 28,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187,015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 60,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Základná škola v Prievidzi 30,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 174,892 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Jozefa Kollára EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 183,171 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 51,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 200,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Spojená škola 3,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 92,691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 112,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Podhorie 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 41,521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Detská ozdravovňa Kremnické Bane 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 65,051 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Obec Kvakovce 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 68,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 11,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 19,046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola 34,501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 16,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 29,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 63,259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malý Čepčín 19,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (na 24 mesiacov) Hlavný banský úrad 12,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 41,428 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Čičmany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187,015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 41,433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 84,611 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 30,694 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 25,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 79,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Technické služby mesta Trebišov 82,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Trebišov 232,049 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Domov sociálnych služieb v Brezovičke 8,982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 7,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Sačurov 26,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 12,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 12,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 20,562 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 117,297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 34,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 7,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 28,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Nemocnica Snina, s.r.o. 63,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150,374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Eko Energia s.r.o. 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 83,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2017 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 165,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice-Staré Mesto 28,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 97,491 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 140,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 57,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Galéria mesta Bratislavy 20,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 59,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 22,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trnava 250,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 8,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 a 2018 VITALITA n.o. 90,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky Obec Komjatná 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 31,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Krásna 7,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 37,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Veľká Lomnica 78,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 37,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 102,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 56,278 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 160,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 33,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií 48,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 168,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 40,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 29,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 51,729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 55,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3,645 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 142,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Dubnica nad Váhom EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 88,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 170,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 21,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Nová Baňa 110,116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 135,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenie 33,692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 8,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 54,552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 100,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia. DataCentrum 2,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Nižná 44,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Vysoká škola výtvarných umení 66,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malachov 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 56,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 29,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 Centrum voľného času 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 18,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 85,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Obec Kostolište 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Studienka 10,178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 23,865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Združenie obcí Enviropark Pomoravie 65,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 22,873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 132,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny MŠK Púchov s.r.o. 34,927 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 170,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 21,651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 197,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Cabaj - Čápor 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trenčianske Teplice 42,985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 79,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Dom kultúry Javorina Stará Turá 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 46,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 116,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 60,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Veľké Dvorníky 20,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 199,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 22,694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 44,204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 135,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 - 3 mesiace Univerzitná nemocnica Martin 114,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11,870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 772,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 152,741 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 Spojená škola 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Poproč 41,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Bratislava - Vajnory 34,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 54,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Obec Prestavlky 28,738 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 110,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 144,253 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 35,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 53,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 57,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 20,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola 37,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 53,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 181,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194,128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 19,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 45,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 35,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Levoča 239,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 13,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 43,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 31,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 108,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 18,717 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 121,171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 7,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 155,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 69,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 282,179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 46,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 15,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Bytová správa, s.r.o. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 133,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 34,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 248,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 27,410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Hôrky 26,262 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 62,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 26,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Nitrianske Pravno 81,806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 139,319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 41,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 172,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 18,222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 91,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 38,683 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 70,273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 201,276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 26,426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 12,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 143,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Pruské 75,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Kysucká knižnica v Čadci 9,965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Obec Veľká Ves nad Ipľom 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 99,644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Raslaviciach 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 23,530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157,267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 182,649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 70,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 66,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 22,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 55,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny 2018 - 2019 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 9,130 EUR 2017 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 190,287 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157,267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 18,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 17,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 246,694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2019 Mesto Detva 118,663 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 140,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2018 Vysoká škola výtvarných umení 88,935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 106,313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny od 1. 1. 2018 do 31. 12 2019 Spojená škola 15,431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 84,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 195,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 9,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Dubnica nad Váhom 215,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 103,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 56,452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 42,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 111,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lieskovec 15,933 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 90,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 6,316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 75,783 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Trebišov 250,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 135,957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 68,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Technické služby mesta Trebišov 111,563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2018 Centrum voľného času 5,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 56,452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 123,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 35,725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 65,599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 22,584 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 162,293 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 63,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 73,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 25,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 52,738 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183,730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 39,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Brezová pod Bradlom 102,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 32,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 44,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 59,565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 72,677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 180,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 46,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Obec Bystričany 31,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250,655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 224,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 91,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 112,638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 17,005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 18,254 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 220,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 84,977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 29,405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 51,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6,005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 5,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 25,397 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 23,389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná umelecká škola, Nové Zámky 5,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10,175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 6,019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 34,295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 13,989 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 2,901 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 26,192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 9,313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 5,395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 22,594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 2,812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 42,310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 183,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 27,968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 34,749 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 16,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 35,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 125,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 245,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 57,043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 178,901 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 181,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie KRASBYT, s. r. o. 55,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 24,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 66,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 50,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 24,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Obec Blatné 150,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8,470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 23,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2019 a 2020 Štátna pokladnica 132,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 12,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 61,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 235,202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 76,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 207,052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 18,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 178,162 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné rehabilitačné centrum 121,515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 264,586 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 619,655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 19,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble Mesto Vráble 93,820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina 29,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 47,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 75,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 11,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338,957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48,841 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 374,965 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 920,564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119,870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2019 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1,274,293 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244,513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 90,735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020 Mesto Žiar nad Hronom 540,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,953,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 224,096 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 300,858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 Obstarávacie trhovisko Slovenska 237,334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318 Obstarávacie trhovisko Slovenska 206,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 345,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb –CVO 418 Obstarávacie trhovisko Slovenska 230,656 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 280,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 142,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 331,483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6,807,633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstarávanie elektrickej energie Technické služby Detva s.r.o. 138,728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,220,400 EUR 2018 Tovary Nie 1