CPV kód

09310000-5

Elektrická energia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 40 729 605 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 2 48 235 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 2 901 647 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 4 332 773 EUR
Mesto Malacky 18 1 227 627 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 203 745 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 1 698 121 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 12 325 000 EUR
Mesto Poprad 2 479 660 EUR
Mesto Bardejov 3 58 974 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 1 21 917 EUR
Mesto Žilina 2 6 067 322 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 1 134 831 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 225 614 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 2 0 EUR
Mesto Levoča 4 909 569 EUR
Obec Šenkvice 4 232 267 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 194 809 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 70 367 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 8 017 337 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 35 EUR
Mesto Trnava 2 6 978 447 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 14 526 EUR
DataCentrum 2 835 316 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 2 000 000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 10 014 806 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 550 000 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 3 86 033 EUR
Správa športových zariadení Levice 5 633 655 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 122 974 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 7 917 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 919 390 EUR
Mesto Rožňava 2 43 215 EUR
Mesto Vráble 2 143 150 EUR
Mesto Martin 3 361 357 EUR
Mesto Nová Baňa 1 88 168 EUR
Psychiatrická nemocnica 3 169 791 EUR
Obec Terchová 1 41 976 EUR
Mesto Topoľčany 2 1 219 000 EUR
Mesto Levice 2 851 386 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 248 432 EUR
Mesto Nitra 3 587 317 EUR
Obec Podhorie 1 15 804 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 1 733 983 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 195 808 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 96 071 EUR
Obec Rohožník 2 50 477 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 1 138 270 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 890 816 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 3 148 970 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 616 792 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 1 628 600 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 4 461 073 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 15 861 597 EUR
Mesto Prievidza 3 537 095 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 4 434 024 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 4 135 019 EUR
Mesto Rajec 1 187 500 EUR
Obec Bobrov 1 393 196 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 100 EUR
Košický samosprávny kraj 1 394 068 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 915 582 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 44 167 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 1 727 545 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 195 042 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 3 525 930 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 195 394 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 11 653 621 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 922 730 EUR
HOREZZA, a.s. 3 1 149 319 EUR
Obec Zvolenská Slatina 2 103 764 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 3 118 330 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 223 012 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 138 896 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 421 416 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 3 37 831 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 3 64 170 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 1 365 107 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 875 910 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 1 281 992 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 1 011 168 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 30 077 EUR
Mesto Lipany 2 268 503 EUR
Mesto Komárno 1 167 424 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 619 655 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 35 979 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 389 286 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 338 173 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 193 032 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 1 282 712 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 027 114 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 101 203 EUR
Obec Kanianka 3 56 844 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 360 891 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 214 702 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 555 156 EUR
Bytová správa, s.r.o. 2 28 795 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 3 706 654 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 106 525 EUR
Mesto Trstená 1 39 399 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3 397 993 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 111 673 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 213 925 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 253 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 42 668 866 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 1 674 959 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 12 334 EUR
Mesto Svidník 1 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 392 897 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 183 622 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 2 84 269 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 980 054 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 3 409 565 EUR
Mesto Šurany 1 35 067 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 35 750 EUR
Obec Vyhne 3 390 670 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 132 057 EUR
Obec Dolné Saliby 3 35 549 EUR
Obec Malachov 1 15 000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 26 898 248 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 023 280 EUR
Mesto Modra 1 149 503 EUR
Mesto Sabinov 3 0 EUR
Mesto Senica 1 204 774 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2 341 976 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 65 833 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 2 730 116 EUR
Mesto Nové Zámky 3 441 936 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 92 098 EUR
Mesto Partizánske 2 182 013 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 261 542 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 576 782 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 62 320 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 336 706 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 3 184 895 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 27 953 968 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 7 400 EUR
Mesto Trebišov 3 608 738 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 76 308 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 115 200 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 795 731 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 20 833 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 18 250 000 EUR
Mesto Pezinok 6 2 416 697 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 33 465 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 20 667 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 79 744 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 4 722 182 EUR
Obec Lodno 1 441 731 EUR
Mesto Námestovo 1 38 779 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 119 323 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 115 971 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 245 100 EUR
Obec Prestavlky 1 19 494 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 5 257 323 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 1 224 372 EUR
Mesto Galanta 1 1 201 788 EUR
Mesto Kežmarok 1 331 483 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 3 44 425 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 573 223 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 350 735 EUR
Mesto Detva 1 98 861 EUR
Mesto Hlohovec 3 224 452 EUR
Obec Jakubov 2 65 216 EUR
Obec Repište 1 8 404 EUR
MH Invest, s.r.o. 3 481 272 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 8 5 069 490 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 175 894 EUR
Obec Krpeľany 1 44 503 EUR
Obec Teplička nad Váhom 2 138 298 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 31 426 182 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 68 224 EUR
Mesto Trenčín 12 3 094 566 EUR
Obec Čičmany 1 5 899 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 4 885 571 EUR
Mesto Zvolen 1 920 564 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 222 114 EUR
Obec Dlhé Klčovo 2 15 262 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 3 020 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 80 732 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 76 438 EUR
Mesto Púchov 2 371 263 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 731 354 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 54 122 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 2 86 990 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 2 481 500 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 132 592 EUR
Obec Dolná Mariková 1 51 137 EUR
Mesto Banská Bystrica 18 4 108 618 EUR
Obec Očová 1 43 125 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 15 935 100 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 7 053 220 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 0 Neuvedná
Národné rehabilitačné centrum 2 219 813 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 48 525 EUR
Obec Heľpa 2 173 955 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 19 262 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 122 196 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 12 189 799 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 125 015 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 230 120 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 143 951 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 60 225 EUR
Mesto Stará Turá 3 22 748 EUR
Štátna pokladnica 1 103 333 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 207 000 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 50 500 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 571 894 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 62 578 EUR
Obec Staškov 1 77 005 EUR
Mesto Kremnica 3 242 017 EUR
Obec Komjatná 1 12 977 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 66 760 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 60 524 497 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226 020 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 3 80 063 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 12 750 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 225 000 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 172 388 EUR
ENERGO-SK, a.s. 2 6 101 736 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 7 323 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 3 42 494 EUR
Obec Smižany 5 166 268 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 134 330 EUR
Obec Sebedražie 1 154 428 EUR
Mestská časť Košice - Západ 4 128 905 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 2 149 458 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 3 43 789 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 13 897 EUR
Obec Blatné 1 0 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 3 211 272 EUR
Obec Orechová Potôň 2 1 735 770 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 2 38 425 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 6 6 408 611 EUR
Obec Papradno 1 52 055 EUR
Obec Trnavá Hora 1 18 441 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 150 023 EUR
Národný onkologický ústav 3 1 024 987 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 92 353 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 18 850 EUR
Obec Močenok 2 84 819 EUR
Obec Kvakovce 1 9 167 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 82 903 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 18 333 EUR
Obec Bojničky 1 33 629 EUR
Obec Konská 1 6 838 EUR
Služby Mesta Piešťany 3 1 059 415 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 58 901 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 12 750 EUR
Obec Lietavská Lúčka 2 103 486 EUR
BIONT, a.s. 2 383 393 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 2 48 837 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 22 140 EUR
Obec Štiavnik 1 86 888 EUR
Obec Oščadnica 3 373 117 EUR
Spojená škola 1 2 908 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 16 809 EUR
Obec Raslavice 2 119 559 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 3 85 336 EUR
Obec Bešeňov 2 51 264 EUR
Mesto Vrútky 2 334 760 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 2 257 617 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 93 741 EUR
Obec Pruské 1 59 989 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 14 502 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 33 264 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 9 125 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 301 651 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 222 637 EUR
Obec Brodské 2 121 112 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 150 640 EUR
Obec Stráňavy 2 86 555 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 49 930 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 93 171 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 2 31 044 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 118 048 EUR
Mesto Hriňová 2 116 757 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 55 330 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 3 77 572 EUR
Obec Jasenica 1 16 009 EUR
Obec Horné Hámre 2 38 554 EUR
Obec Bystričany 1 25 629 EUR
Hotelová akadémia 3 35 217 EUR
Obec Jasenie 2 53 108 EUR
Obec Kováčová 1 34 351 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 2 508 873 EUR
Technické služby mesta Svit 2 151 723 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 2 33 127 EUR
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 1 22 959 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 23 911 EUR
Obec Kostolište 1 10 616 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 116 509 410 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 7 797 390 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 1 900 000 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2 583 204 EUR
Technické služby Brezno 3 429 467 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 103 681 EUR
Výskumná agentúra 5 32 349 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 8 500 000 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 244 815 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 521 902 EUR
Obec Lieskovec 2 42 396 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 212 270 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 1 157 364 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 3 1 075 988 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 500 000 EUR
MH Invest II, s.r.o. 4 299 439 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 3 EUR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 7 855 343 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 392 899 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 2 128 784 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 128 141 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 2 460 002 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 8 739 696 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6 976 EUR
BIONERGY, a. s. 2 5 219 420 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 213 206 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 46 828 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 162 669 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 98 716 EUR
Obec Lubina 2 36 468 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 2 286 254 EUR
Obec Dobrá Voda 3 59 341 EUR
NOVOVITAL 2 157 717 EUR
VITALITA n.o. 2 137 736 EUR
Mestská krytá plaváreň 3 271 629 EUR
Mesto Turany 1 243 291 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 138 728 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 26 252 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 60 083 EUR
Mesto Bojnice 2 22 669 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 44 073 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 2 22 538 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 165 891 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 2 19 158 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 441 784 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 3 105 741 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 60 685 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 4 200 518 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 3 134 990 EUR
Mesto Gelnica 3 375 054 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 11 723 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 4 259 921 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 2 98 230 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 2 49 009 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 032 EUR
Spojená škola 1 20 507 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 159 621 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 395 216 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 20 498 EUR
Základná škola Horný Vadičov 3 14 661 EUR
Dopravná akadémia 1 32 055 EUR
Hlavný banský úrad 2 22 462 EUR
Obec Malý Čepčín 1 14 483 EUR
Spojená škola 1 26 232 EUR
Teresa Benedicta 1 11 821 EUR
Obec Jasenové 1 17 117 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 169 172 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 120 971 EUR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 4 742 EUR
Základná škola Plavecký Štvrtok 1 5 125 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 141 500 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 44 532 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 18 278 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 167 494 EUR
Obec Sklené Teplice 1 26 386 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 2 11 890 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 12 517 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 2 15 152 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 1 45 759 EUR
Social. Trans, n.o. 1 9 499 EUR
Obec Hvozdnica 1 19 851 EUR
Technické služby mesta Trebišov 3 311 203 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 5 797 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 4 268 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 60 985 EUR
Základná škola s Materskou školou Tovarné 1 1 333 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 132 939 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 39 797 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 2 0 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 123 770 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 2 44 772 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 3 210 730 EUR
Základná škola Matky Alexie 2 32 709 EUR
Stredná odborná škola technická 1 18 365 EUR
Spojená škola internátna 2 11 407 EUR
Základná škola s materskou školou 1 16 667 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 4 230 535 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 24 468 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 29 943 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 3 77 519 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 3 23 555 EUR
Základná škola s materskou školou 2 13 600 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 15 298 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 2 51 041 EUR
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 2 64 313 EUR
AD HOC Malacky 2 72 788 EUR
Základná škola - Grundschule Medzev 1 10 461 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 24 602 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 2 21 408 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 1 32 713 EUR
MBB a.s. 2 197 753 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 41 573 EUR
Hotelová akadémia 1 37 495 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 3 92 266 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 9 885 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 4 308 795 EUR
Základná škola Šenkvice 2 22 040 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 8 653 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 1 16 442 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 4 53 583 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 2 33 013 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 19 394 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 26 248 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 30 501 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 1 48 333 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 130 806 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 3 85 332 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 2 20 898 EUR
Gymnázium bilingválne 2 26 481 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 19 543 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 24 025 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 26 351 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 1 9 992 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 2 9 101 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 023 EUR
Obec Poproč 1 25 844 EUR
Základná škola Dolná Tižina 2 23 332 EUR
Centrum sociálnych služieb ANIMA 1 43 616 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 31 465 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 15 664 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 3 6 716 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 23 417 EUR
Základná škola Jozefa Kollára 1 8 250 EUR
Reedukačné centrum 2 40 509 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 28 306 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 30 506 EUR
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 54 166 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 1 3 334 EUR
Základná škola 1 25 219 EUR
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 1 21 416 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 94 648 EUR
Základná škola 2 46 696 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 3 31 006 EUR
Domov sociálnych služieb v Brezovičke 1 6 711 EUR
Základná škola Sačurov 1 21 000 EUR
Základná škola 2 38 619 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 2 38 551 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 1 9 002 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 2 14 125 EUR
Základná škola s materskou školou 1 18 399 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 2 25 504 EUR
Základná škola s materskou školou 1 15 417 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 1 44 310 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 13 439 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 34 881 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 30 570 EUR
MŠ Šafáriková 2 14 347 EUR
Spojená škola 1 12 735 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 14 285 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 2 84 531 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 2 35 164 EUR
Špeciálna základná škola 1 12 832 EUR
Základná škola 1 13 304 EUR
Základná škola s materskou školou Nižná 1 36 661 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 3 072 EUR
Spojená škola internátna 2 40 354 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 2 32 148 EUR
Centrum voľného času 3 13 206 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 2 34 079 EUR
Obec Studienka 1 8 482 EUR
Dom kultúry Javorina Stará Turá 1 5 500 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 4 999 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 1 10 449 EUR
Základná škola s materskou školou 1 17 552 EUR
Základná škola v Raslaviciach 1 18 329 EUR
Diagnostické centrum 1 13 640 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 2 48 574 EUR
Obchodná akadémia 1 18 765 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 8 343 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 2 86 652 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 13 021 EUR
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 1 27 130 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 17 571 EUR
Stredná odborná škola 1 25 232 EUR
Stredná priemyselná škola 1 24 609 EUR
Základná škola s materskou školou Brusno 1 15 396 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 12 739 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 2 30 011 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 20 146 EUR
Reedukačné centrum 1 22 841 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 21 242 EUR
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 1 73 103 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 9 553 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 411 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 43 580 EUR
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 1 20 706 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 1 7 479 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 1 4 299 EUR
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 1 11 161 EUR
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 1 8 238 EUR
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 1 2 313 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 19 860 EUR
Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 1 17 936 EUR
Základná umelecká škola, Nové Zámky 1 4 338 EUR
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 1 18 859 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 1 4 850 EUR
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 1 4 780 EUR
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 1 2 282 EUR
Bábkové divadlo Žilina 1 13 390 EUR
Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 1 4 288 EUR
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru 1 15 658 EUR
Hotelová akadémia 1 20 982 EUR
Gymnázium 1 14 450 EUR
Škola úžitkového výtvarníctva 1 30 469 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová 1 17 827 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná 1 19 808 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 31 231 EUR
Slovenské komorné divadlo Martin 1 46 028 EUR
Stredná odborná škola drevárska a stavebná 1 10 478 EUR
Považské múzeum v Žiline 1 60 207 EUR
Spojená škola 1 39 916 EUR
Obchodná akadémia 1 10 519 EUR
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 1 16 620 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 19 545 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 37 999 EUR
Konzervatórium 1 10 808 EUR
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 1 51 789 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 545 200 EUR
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 1 28 678 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 1 501 638 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 163 30 006 342 EUR
Energy Europe, SE 40 2 241 939 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 64 27 523 569 EUR
Energie2, a.s. 123 28 747 429 EUR
Pow-en a. s. 86 33 183 135 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 137 67 598 651 EUR
MET Slovakia, a. s. 2 777 595 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 147 157 757 911 EUR
ELGAS, s.r.o. 20 6 294 304 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 12 2 633 526 EUR
ZSE Energia, a.s. 87 93 554 042 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 236 000 EUR
SE Predaj, s. r. o. 39 17 391 426 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 0 Neuvedná
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 14 143 407 658 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 63 37 922 073 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 0 Neuvedná
V-Elektra Slovakia, s.r.o. 2 176 518 EUR
Energia 2, a.s., 1 101 800 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 26 919 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 208 878 EUR
Lumius Slovakia, s.r.o. 1 102 045 EUR
Pow-en a.s. 1 1 428 708 EUR
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. 99 21 253 948 EUR
1 0 Neuvedná
SPP, a.s. 1 75 400 EUR
BUKÓZA ENERGO, a. s. 39 769 059 EUR
TWINLOGY s. r. o. 4 531 222 EUR
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 1 120 971 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 8 3 110 346 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie. Správa športových zariadení Levice 170 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 64 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 64 646 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 118 400 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2015 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 190 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 80 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 89 641 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Námestovo 52 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb PLZ 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 160 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník Obec Rohožník 180 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu Obec Kanianka 82 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 21 414 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 176 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 70 450 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 72 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav reumatických chorôb 50 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenský metrologický ústav 172 048 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zodpovednosť za odchýlku Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie Mesta Levoča. Mesto Levoča 131 223 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 110 000 do 150 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 160 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214 Obec Sebedražie 155 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy. Obec Liptovské Revúce 22 925 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre MČ Bratislava - Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 145 676 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Vyhne (r. 2016) Obec Vyhne 71 587 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Obec Smižany 42 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Mesto Dunajská Streda 119 904 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 188 437 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 170 824 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Mesto Vrútky 180 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektriny a zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 190 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 25 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 59 554 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 115 200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku BIONT, a.s. 158 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Košice - Západ 39 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 560 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 40 534 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Vranov nad Topľou 120 339 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 95 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 159 513 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 20 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre obec Krpeľany a prevzatie záruky za odchýlku Obec Krpeľany 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - TS Svit Technické služby mesta Svit 126 640 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obec Šenkvice a prevzatie záruky za odchýlku Obec Šenkvice 134 815 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570 574 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 747 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 550 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 900 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 370 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 275 123 EUR 2015 Tovary Nie 6
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 164 695 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 438 238 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2015 Rozhlas a televízia Slovenska 463 498 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská pošta, a.s. 4 023 090 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa Univerzitná nemocnica Martin 206 897 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Univerzitná nemocnica Martin 209 670 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 754 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452 200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mesto Topoľčany 1 219 000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Elektrická energia na rok 2016 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561 191 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 008 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306 224 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 117 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579 140 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016 TRANSPETROL, a.s. 8 310 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 54 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Združenie miest a obcí myjavského regiónu 244 815 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 215 692 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU BIONT, a.s. 241 227 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 37 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Žilina 4 000 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 34 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 390 408 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 481 500 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 43 088 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394 055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 6 536 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419 677 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 959 748 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 1 860 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 167 424 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice (2016 - 17) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 768 582 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 343 789 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Mesto Levice 851 386 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 320 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 855 343 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 380 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 63 363 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 477 738 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 314 863 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 102 045 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Univerzitná nemocnica Bratislava 3 506 923 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrický samosprávny kraj 1 310 310 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 325 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 293 090 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 204 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572 669 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 Obec Orechová Potôň 1 735 771 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 155 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 128 141 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 823 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 524 574 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Mesto Pezinok 508 862 EUR 2014 Tovary Nie 2
Elektrická energia Mesto Levice od 0 do 0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 053 220 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Košický samosprávny kraj 394 068 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 567 050 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 133 509 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Trenčín 275 340 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 39 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Prievidza 370 933 EUR 2014 Tovary Nie 2
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 292 545 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 714 EUR 2012 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálna poisťovňa, ústredie 2 341 976 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu HOREZZA, a.s. 954 416 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie do 25 odberných miest verejného obstarávateľa. Centrum výcviku Lešť 802 673 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 200 668 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 410 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia na roky 2016 a 2017 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 092 737 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2016 Rozhlas a televízia Slovenska 403 172 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 520 727 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 34 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 Mesto Levoča 453 744 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na úrovni 25 kV a 3 kV. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 898 248 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 106 749 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330 531 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 473 341 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 566 371 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106 EUR 2015 Tovary Nie 10
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 062 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií ENERGO-SK, a.s. 7 320 000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 944 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 3 600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 032 809 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 100 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 212 270 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzitná nemocnica Martin 664 878 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 254 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 990 EUR 2013 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektriny Poliklinika Tehelná, a.s. 72 784 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 492 265 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 95 187 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie rokov 2015-16 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 815 884 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku Služby Mesta Piešťany 479 723 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 758 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 632 317 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 407 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 546 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 250 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letecká vojenská nemocnica, a.s. 301 651 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša 284 777 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB-CVO 315 Obstarávacie trhovisko Slovenska 3 072 445 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 2 609 420 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 107 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770 825 EUR 2015 Tovary Nie 3
Spoločné obstarávanie elektrickej energie Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 98 716 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 535 540 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 323 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 717 173 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 575 049 EUR 2015 Tovary Nie 6
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299 EUR 2015 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribučných služieb - CVO 316 Obstarávacie trhovisko Slovenska 477 218 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav 928 977 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka elektrickej energie Úrad vlády Slovenskej republiky 109 710 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 041 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 850 907 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 773 440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský hydrometeorologický ústav 214 702 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre K13 - Košické kultúrne centrá K13-Košické kultúrne centrá 59 899 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 48 412 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 54 844 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 241 538 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 749 612 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 286 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 328 995 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 201 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416 273 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 125 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 127 461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Jaslovské Bohunice 338 173 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Galanta Mesto Galanta 1 201 788 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 10 240 269 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 Obec Lodno 441 731 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU A ZABEZPEČENÍM DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB - PRE MESTO TRSTENÁ Mesto Trstená 39 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 149 503 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 567 106 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie na r. 2017 a 2018 Obec Vyhne 138 179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 492 520 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 410 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 846 905 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Služby Mesta Piešťany 470 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu - VO 816 Mesto Banská Štiavnica 70 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriky v rokoch 2017 a 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 000 960 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre rok 2017 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 236 602 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia DataCentrum 833 719 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Obec Bobrov 468 141 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom 350 656 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 066 426 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 018 200 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 401 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 Nemocnica svätého Michala, a. s. 194 832 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 366 836 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 486 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 608 083 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO:32.02 Úrad vlády Slovenskej republiky 75 508 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 314 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 579 305 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 18 250 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 061 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1016 Mesto Pezinok 132 243 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 734 045 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195 808 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mesto Vráble 49 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 35 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 393 840 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 238 732 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1216 Technické služby mesta Svit 49 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 90 344 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie. Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 290 854 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 773 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 377 779 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 953 292 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ EKO - podnik verejnoprospešných služieb 739 974 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 415 582 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie NET201741 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 771 044 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27 622 000 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Univerzitná nemocnica Martin 440 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 962 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 012 307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 418 509 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 347 162 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50 401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vrútky 313 846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 117 Mesto Turany 243 291 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470 EUR 2017 Tovary Nie 3
Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 19 515 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 620 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica Mesto Senica 204 774 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 620 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre Dopravný podnik mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 150 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 Mesto Šurany 35 067 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Pezinok 169 471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 Mesto Liptovský Mikuláš 225 614 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 485 094 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 460 743 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141 183 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rača 79 069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 450 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2019 – 2022 pre objekty NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 890 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 213 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 341 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 850 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 114 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315 653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 709 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 040 779 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 208 377 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 54 517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Slovenskej pošty, a.s., na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3 774 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 Mesto Banská Bystrica 682 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektriny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektriny Mesto Poprad 479 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 204 905 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO Združenie miest a obcí Žitného ostrova 157 364 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 055 570 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 6 228 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 250 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trnava 6 800 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 476 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 409 893 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 56 022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 566 797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212 657 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 391 427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 519 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 67 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 306 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Brodské 77 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre K13-Košické kultúrne centrá 2018 K13-Košické kultúrne centrá 102 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 663 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 345 833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 89 858 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 398 002 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 398 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 47 718 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 283 740 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 63 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 40 574 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 38 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Plavecký Štvrtok 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Plavecký Štvrtok 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 4 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s Materskou školou Tovarné 2 027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 23 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie. Základná škola Slovenská Kajňa 2 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 160 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 20 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 39 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Trnavá Hora 30 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 195 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 140 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 866 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Prievidza 224 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rožňava 43 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mestská časť Bratislava - Vajnory 41 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 6 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Sklené Teplice 38 921 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie HOREZZA, a.s. 202 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 129 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 63 592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - č. odberného miesta: 4531381 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MBB a.s. 132 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 46 608 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 153 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent MBB a.s. 132 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 186 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 61 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 136 639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 145 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 61 578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 8 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 22 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica Trenčín 107 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 41 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 31 026 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 180 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 862 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Obec Repište 10 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 29 801 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 61 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 50 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 55 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 134 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 13 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane všetkých s tým súvisiacich distibučných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 28 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 60 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Základná škola v Prievidzi 30 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 174 892 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Jozefa Kollára EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 183 171 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 51 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 200 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 Spojená škola 3 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 92 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 112 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Podhorie 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 41 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Detská ozdravovňa Kremnické Bane 17 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 65 051 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Obec Kvakovce 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 68 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 11 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 19 046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola 34 501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 4 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 16 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 29 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Hronovce 63 259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malý Čepčín 19 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (na 24 mesiacov) Hlavný banský úrad 12 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 41 428 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Čičmany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 31 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 187 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 41 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 84 611 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 30 694 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 25 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 79 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Technické služby mesta Trebišov 82 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Trebišov 232 049 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Domov sociálnych služieb v Brezovičke 8 982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 7 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Sačurov 26 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 12 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 12 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 20 562 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 117 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 34 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 7 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 28 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Nemocnica Snina, s.r.o. 63 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150 374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Eko Energia s.r.o. 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 83 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2017 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 165 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice-Staré Mesto 28 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 97 491 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 140 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 57 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Galéria mesta Bratislavy 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 59 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 22 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trnava 250 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 8 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 a 2018 VITALITA n.o. 90 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky Obec Komjatná 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 31 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Krásna 7 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 37 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Veľká Lomnica 78 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 37 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 102 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 56 278 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 160 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Matky Alexie 33 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií 48 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 168 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 40 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 29 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 51 729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 55 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 142 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Dubnica nad Váhom EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 88 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 170 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 35 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 21 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Nová Baňa 110 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 135 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenie 33 692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 8 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 54 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 100 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia. DataCentrum 2 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Nižná 44 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2017 Vysoká škola výtvarných umení 66 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malachov 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 56 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 29 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2017 Centrum voľného času 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 18 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 85 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Obec Kostolište 14 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Studienka 10 178 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 23 865 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Združenie obcí Enviropark Pomoravie 65 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 22 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 132 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny MŠK Púchov s.r.o. 34 927 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 170 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 21 651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 197 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Cabaj - Čápor 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Trenčianske Teplice 42 985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 79 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Dom kultúry Javorina Stará Turá 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 46 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 116 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 60 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Veľké Dvorníky 20 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 199 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 22 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 22 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 135 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 - 3 mesiace Univerzitná nemocnica Martin 114 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 772 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 152 741 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 Spojená škola 21 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 45 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Poproč 41 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Bratislava - Vajnory 34 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Agroinštitút Nitra, štátny podnik 54 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Obec Prestavlky 28 738 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 110 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 144 253 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 35 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 53 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 57 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 20 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola 37 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Obec Kalná nad Hronom 53 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 181 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 194 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 45 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 35 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Levoča 239 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 13 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 43 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 31 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Štiavnik 108 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 18 717 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 121 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 7 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 155 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 69 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 282 179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 46 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 15 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Bytová správa, s.r.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 133 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 34 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 248 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 27 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Hôrky 26 262 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 26 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Nitrianske Pravno 81 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 139 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 41 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 172 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Diagnostické centrum 18 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 91 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 38 683 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 70 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 201 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 26 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 12 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 143 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 69 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Pruské 75 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Kysucká knižnica v Čadci 9 965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Obec Veľká Ves nad Ipľom 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 99 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Raslaviciach 22 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 23 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 182 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 70 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 66 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Lubina 22 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 55 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny 2018 - 2019 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 9 130 EUR 2017 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2018 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 190 287 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 18 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 17 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 246 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2019 Mesto Detva 118 663 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 140 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2018 Vysoká škola výtvarných umení 88 935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 106 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektriny od 1. 1. 2018 do 31. 12 2019 Spojená škola 15 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 84 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 195 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 9 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Dubnica nad Váhom 215 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 103 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2018) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 56 452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Bojničky 42 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 111 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lieskovec 15 933 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 90 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 6 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 75 783 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mesto Trebišov 250 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 135 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 68 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Technické služby mesta Trebišov 111 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2018 Centrum voľného času 5 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 56 452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 123 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 160 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 35 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 65 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 22 584 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 246 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 162 293 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 63 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 73 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 25 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 52 738 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 39 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Brezová pod Bradlom 102 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 32 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 44 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 59 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 72 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 180 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 92 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 46 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka elektriny Obec Bystričany 31 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 224 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia alebo ekvivalent Mesto Svidník 91 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 112 638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 17 005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 18 254 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 220 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 84 977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 29 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 51 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 6 005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 5 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 25 397 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky 23 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná umelecká škola, Nové Zámky 5 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Bitúnková ul. 6 019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 34 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky 13 989 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky 2 901 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky 26 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. 9 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola, Nové Zámky, Nábrežná ul. 5 395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12 22 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky 2 812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 42 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 183 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 27 968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 34 749 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 16 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 125 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 245 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 57 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 178 901 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 181 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 456 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie KRASBYT, s. r. o. 55 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 24 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 66 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 24 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Obec Blatné 150 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 8 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Kanianka 23 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2019 a 2020 Štátna pokladnica 132 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 12 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 61 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 235 202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 76 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 207 052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 18 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 178 162 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné rehabilitačné centrum 121 515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 264 586 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 619 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 19 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble Mesto Vráble 93 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina 29 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 68 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 160 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Smižany 47 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 75 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 11 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 29 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nedožery - Brezany 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 16 661 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia pre rok 2019 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 108 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Bytová správa, s.r.o. 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 188 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 23 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 841 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 374 965 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 125 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 920 564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru 22 683 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Mesto Dubnica nad Váhom 223 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 27 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Kremnica 130 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárne roky 2019,2020 Obec Vyhne 188 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 208 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 26 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2019 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 274 293 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 244 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 90 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019, 2020) Hlavný banský úrad 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Národný onkologický ústav 96 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020 Mesto Žiar nad Hronom 540 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 170 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 70 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 160 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 181 069 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 122 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 156 657 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 953 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 45 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Škola úžitkového výtvarníctva 50 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy 69 867 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárny rok 2019 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 136 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová 23 206 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 47 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 153 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 Centrum voľného času 6 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola stavebná 51 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 24 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 44 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Fantázia 15 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 11 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Bystričany 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 19 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Kováčová 42 232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 19 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola potravinárska 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 57 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 39 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 107 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 68 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 10 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 14 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb LUČ 17 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 53 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 224 096 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Gelnica 101 491 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 128 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Turčianska knižnica v Martine 12 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 108 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium 25 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.122019 Služby Mesta Piešťany 115 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 50 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická 43 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2019 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 82 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 300 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 Obstarávacie trhovisko Slovenska 237 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie - r. 2019 - 12mes. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 221 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 115 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenské komorné divadlo Martin 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb ANIMA 55 896 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola drevárska a stavebná 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 22 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kysucká knižnica v Čadci 11 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 26 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola 66 037 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb STRANÍK 52 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 10 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Antona Bernoláka 39 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318 Obstarávacie trhovisko Slovenska 206 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 52 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 23 723 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Social. Trans, n.o. 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 84 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 345 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina 11 642 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 43 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola 35 069 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb EDEN 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obchodná akadémia 23 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 63 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola stavebná 37 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Stará Turá 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 Mesto Trebišov 265 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb ORAVA 49 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Jonáša Záborského 242 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 151 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 17 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Stredná zdravotnícka škola 13 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 22 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Obec Močenok 110 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 59 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Považské múzeum v Žiline 75 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obchodná akadémia 12 927 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2019, r.2020 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 175 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 29 791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola stavebná 33 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 41 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 28 643 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 28 154 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 35 342 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 47 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola 46 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 15 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 Kysucké múzeum v Čadci 35 024 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné 57 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Očová 54 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb TAU 38 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola - Grundschule Medzev 13 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019 a 2020 VITALITA n.o. 91 531 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb 41 358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Dopravná akadémia 43 506 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Dolné Saliby 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 38 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Laborecká 66, Humenné 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 193 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Raslavice 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Antona Bernoláka 39 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 44 856 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 60 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Liptovské múzeum v Ružomberku 36 835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Papradno 62 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Lettricha 21 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Konzervatórium 14 795 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb –CVO 418 Obstarávacie trhovisko Slovenska 230 656 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Jasenie 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Zoologická záhrada Košice 249 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Hriňová 135 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dolná Mariková 61 878 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 109 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Oravská poliklinika Námestovo 46 156 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 250 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 10 297 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Poliklinika Tehelná, a.s. 75 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bábkové divadlo Žilina 18 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 66 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenica 20 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 280 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 142 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 70 037 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 14 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 96 556 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2019 Vysoká škola výtvarných umení 101 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 67 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 120 059 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Lieskovec 40 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2019 -2020 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 53 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 199 348 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 26 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 36 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 331 483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 807 633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Staškov 92 604 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Exportno-importná banka Slovenskej republiky 47 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola polytechnická 23 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 117 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 26 074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 979 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie MH Invest, s.r.o. 189 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstarávanie elektrickej energie Technické služby Detva s.r.o. 138 728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 220 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 172 788 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a distribúcia elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 120 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 458 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 1 956 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica Poprad a. s. 389 286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 782 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 2 254 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 Rozhlas a televízia Slovenska 1 173 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 151 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497 507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 135 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 238 262 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 100 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národné lesnícke centrum (NLC) 79 291 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia NOVOVITAL 93 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 244 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 40 063 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 43 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 199 039 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Výskumná agentúra 40 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby Brezno 205 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 72 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vranov nad Topľou 167 609 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 16 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Trenčianska Teplá 97 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 645 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 922 516 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie na roky 2019 - 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 165 841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 264 587 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 750 819 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica svätého Michala, a. s. 720 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 417 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
Energie 2019 - 2020 Mesto Pezinok 1 606 123 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka elektriny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 365 058 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 296 300 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 60 322 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 130 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 158 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2019-2020 Obec Rohožník 97 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 410 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 675 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 332 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej enregie Divadlo Andreja Bagara v Nitre 105 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 753 029 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 600 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 455 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 Mesto Dubnica nad Váhom 435 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 596 678 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Lipany 182 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 45 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Slovenská Kajňa 2 837 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 16 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 051 651 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Národné rehabilitačné centrum 144 627 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 642 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 44 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 32 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 93 777 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 17 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 27 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 80 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 69 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Brusno 20 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 17 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 394 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 238 858 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090 EUR 2019 Tovary Nie 3
Združená dodávka elektrickej energie Trenčiansky samosprávny kraj 628 942 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2020 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 435 848 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 262 850 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×