Obstarávanie

Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71621000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Požadované služby budú pozostávať z jednotlivých kontrolných meraný vykonávaných na plánovaných alebo už realizovaných stavbách lesných ciest, spevnených plôch, budov a iných objektov. Kontrolné skúšky vykonávané na zeminách budú slúžiť pri projektovaní konštrukčných vrstiev vozovky, ako aj stanovenie miery zhutnenia na podkladaných vrstvách. Kamenivo (Štrkodrvina) bude kontrolovaná z hľadiska vhodnosti použitia na podkladné vrstvy a to mierov zhutnenia a únosnosťou kameniva. V prípade hydraulicky stmelených zmesi bude kontrolovaná kvalita stmelených zmesi, ich hrúbka a miera zhutnenia. Asfaltové zmesi budú kontrolované po pokládke živíc dovŕtaním príslušných vrstiev vozovky na lesných cestách v zmysle projektovej dokumentácie. Kontrolná skúška betónov bude najčastejšie vykonávaná na spevnených plochách drevoskladov, stanovením pevnosti v tlaku a odolnosti proti pôsobeniu vody a chemických látok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 3 100 000,00 Neuvedené EUR 22. August 2016 54929
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o. 3 100 000,00 Neuvedené EUR 22. August 2016 54930

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda kontrolné skúšky CRZ:5125/2016/LSR 23. August 2016 23. August 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné 23. August 2016 23. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda kontrolné skúšky CRZ:5124/2016/LSR 23. August 2016 23. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. August 2016 23. August 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. August 2016 23. August 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Jún 2016 20. Jún 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov 3. August 2016 3. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. August 2016 23. August 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Júl 2016 25. Júl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 23. August 2016 23. August 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. August 2016 23. August 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×