Obstarávanie

Vykonanie auditu účtovnej závierky SZRB, a.s. za rok 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
77 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
77 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za rok končiaci sa 31.decembra 2016.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Deloitte Audit s.r.o. 3 77 000,00 Neuvedené EUR 25. August 2016 54800

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693245/content/531358/download","filename":"Otvaranie Kriteria - 02.08.2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Júl 2016 16. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690753/content/513047/download","filename":"Otvaranie Ostatne - 18.07.2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715340/content/514448/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia SPU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument (JED) 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715345/content/514507/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Príloha 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715347/content/514513/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 2 - Priloha.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715351/content/514520/download","filename":"Ponuka - Deloitte Audit.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699929/content/419674/download","filename":"Oznamenie § 55 ods. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetľovanie SP č. 1 - 12.07.2016 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688436/content/501715/download","filename":"Vysvetlovanie 1 - 12.07.2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715343/content/514452/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684767/content/488101/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715363/content/514544/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťežných podkladov č 1 - 12.07.2016 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688443/content/501729/download","filename":"Oprava SP 1 - 12.07.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument (JED) 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684778/content/488113/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715356/content/514532/download","filename":"Ponuka - Ernst Young.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715359/content/514538/download","filename":"Ponuka - KPMG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. September 2016 27. September 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×