Obstarávanie

„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Borský Svätý Jur
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
154 308,00
Konečná suma(Bez DPH):
154 308,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu zokovových zberných nádob 110 l, 120l, 240l a 1100l b) )odvoz veľkoobjemového odpadu záujemcom na zneškodnenie (znehodnotenie) z VKK 7 m3 zo zberného dvora a dovoz prázdneho VKK 7 m3 späť, odvoz veľkoobjemového odpadu sa bude uskutočňovať, iba vtom prípade ak verejný obstarávateľ z technických dôvodov nebude môcť uskutočniť vývoz podľa bodu g) c)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 154 308,00 Neuvedené EUR 31. August 2016 54769

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682049/content/478429/download","filename":"jed-formular (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682049/content/478430/download","filename":"jed-formular (3).pdf"}]
Súťažné podklady Oprava Súťažných podkladov 30. Jún 2016 30. Jún 2016 []
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie podľa §57 ods.2 o nezrušení súťaže 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713726/content/503123/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia súťaže podľa §57ods. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695906/content/399310/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.PDF"}]
Zmluva ZMLUVA o dielo č.: 1/2016 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709210/content/477716/download","filename":"Zmluva_o_dielo_c1_2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682045/content/478418/download","filename":"1.Súťažné podklady Borský Sväty Júr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682045/content/478419/download","filename":"1.Súťažné podklady Borský Sväty Júr.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Kritéria" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709216/content/477729/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii (1).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Jún 2016 27. Jún 2016 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695908/content/399315/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica s posúdenia splnenia podnienok 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695919/content/399326/download","filename":"5. Zápisnica s vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Ostatné" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709212/content/477722/download","filename":"Ponuka časť _ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798842/content/576026/download","filename":"skutočne uhradené plnenie § 64.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Júl 2016 10. Júl 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia týkajúca sa §55 ods. 2 zákona 16. Október 2016 16. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726119/content/425160/download","filename":"§55 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Správa § 24 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709218/content/477733/download","filename":"Správa § 24...pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "Kritéria" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709214/content/477725/download","filename":"Ponuka časť_kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Júl 2016 25. Júl 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×