Obstarávanie

Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 228 120,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 879 438,00
Zaplatené:
89.19%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Jedná sa o úpravu Levočského potoka v dĺžke 1840 m, ktorá pozostáva z odstránenia krovín, lesnej hrabanky, výkopov vodotoku, čistenie koryta, výkopu ryhy a násypov hrádzí. Ďalej budú svahy brehov spevnené kamennnou rovnaninou, dno koryta bude stabilizované, budú vybudované betónové múriky, spätné terénne úpravy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INPEK, s.r.o. 12 2 879 438,00 0% EUR 11. Máj 2015 52267

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279460/content/125527/download","filename":"Doplnenie - VV - SO01-2 Preložka plynovodu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti OSTATNÉ 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279502/content/123694/download","filename":"§ 41 OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279472/content/308569/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279472/content/308570/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279487/content/123790/download","filename":"Odovzdávací protokol - Harichovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PSJ HYDROTRANZIT, A.S. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279451/content/125615/download","filename":"PSJ HYDROTRANZIT, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov INPEK, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279448/content/125588/download","filename":"ZIPP-INPEK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279511/content/123712/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - H.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Máj 2015 21. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279445/content/125528/download","filename":"MAKE TECHNOLOGY, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279430/content/125596/download","filename":"EKO SVIP, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279439/content/125592/download","filename":"AVA-stav, s.r.o., A-Híd Építo Zrt..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti KRITÉRIÁ 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279505/content/123700/download","filename":"§ 41 KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279508/content/123716/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279427/content/308482/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279427/content/308483/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279427/content/308484/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279427/content/308485/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279427/content/308486/download","filename":"SP Harichovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279436/content/125503/download","filename":"COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II. 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279499/content/123868/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP -odpoveď II.-záujemcovia-CZ18452.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279433/content/308491/download","filename":"SOAR SMS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 619/2015-PR 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279490/content/123769/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Harichovce.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279469/content/308567/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s., Závod cestné staviteľstvo 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279457/content/125664/download","filename":"Inžinierske stavby, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279454/content/125644/download","filename":"EU-GROUP a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279493/content/123765/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP -odpoveď I..pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279466/content/125536/download","filename":"EUROVIA SK, a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279496/content/123777/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP -odpoveď II..pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279463/content/308554/download","filename":"SB.GMT, SCHOTT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279442/content/125655/download","filename":"ARPROG-EIFFAGE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279478/content/123699/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279484/content/123779/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279475/content/123703/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279475/content/123704/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×