CPV kód

45246000-3

Regulácia riek a protipovodňové práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 30 762 316 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 698 989 EUR
Mesto Lipany 1 1 192 734 EUR
Obec Nižný Slavkov 1 48 006 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 4 992 000 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 2 742 654 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 228 667 EUR
Obec Čirč 2 1 995 836 EUR
Obec Chmeľnica 1 1 194 026 EUR
Obec Rybník 1 1 154 756 EUR
Obec Ždiar 1 68 956 EUR
Elena Velebírová - ELÁN 1 1 847 912 EUR
Obec Trnkov 1 148 375 EUR
Obec Modra nad Cirochou 1 1 316 376 EUR
Obec Dúbrava 1 171 057 EUR
Obec Budča 1 1 372 547 EUR
Obec Podhradie 1 485 658 EUR
Obec Nolčovo 1 142 350 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
M – SILNICE a.s. 1 565 342 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 698 989 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 1 192 734 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 228 667 EUR
PSJ Hydrotanzit, a.s. 1 2 358 618 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 2 1 995 836 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 1 142 350 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 1 372 547 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 68 956 EUR
PASTEL, spol. s r.o. 1 48 006 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 1 1 316 376 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 148 375 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 485 658 EUR
AZ-MAN s.r.o. 1 255 654 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 4 963 851 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 10 851 000 EUR
AF-CAR, s.r.o. 2 4 992 000 EUR
Inžinierske stavby a.s. 1 1 194 026 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 1 1 590 787 EUR
INPEK, s.r.o. 3 7 305 720 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 3 126 998 EUR
Intherm group s.r.o. 1 171 057 EUR
Craft & pf s.r.o. 1 1 847 912 EUR
Stanislav Orovnický V O D O S T A V 1 1 154 756 EUR
NAUTILUS, spol. s r.o. 1 487 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava telesa prehrádzky na zlepšenie prístupu na Veľkolélsky ostrov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 749 280 EUR 2014 Práce Áno 1
Nižný Slavkov - potok Obec Nižný Slavkov 50 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Revitalizácia Čiližského potoka: Zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina-Holiare – stavebné práce Bratislavské regionálne ochranárske združenie 345 583 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba suchého poldra a prekládka poľnej cesty v obci Chmeľnica Obec Chmeľnica 1 007 409 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko Obec Čirč 1 783 228 EUR 2014 Práce Áno 1
Lipany - úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 Mesto Lipany 1 422 569 EUR 2014 Práce Áno 1
ZŠ Ždiar, strecha po povodniach Obec Ždiar 59 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko - práce naviac po povodniach rok 2015 Obec Čirč 273 807 EUR 2015 Práce Áno 1
Úprava vodného toku v obci Modra nad Cirochou Obec Modra nad Cirochou 1 886 632 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 313 580 EUR 2015 Práce Áno 1
Preventívne protipovodňové opatrenia v obci Dúbrava- dokončenie Obec Dúbrava 217 769 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana Elena Velebírová - ELÁN 1 547 699 EUR 2015 Práce Áno 1
Modra - úprava Stoličného potoka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 578 074 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení I. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 871 111 EUR 2015 Práce Áno 1
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Jakubianka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 783 032 EUR 2015 Práce Áno 1
Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 228 120 EUR 2015 Práce Áno 1
Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 601 300 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 636 704 EUR 2015 Práce Áno 1
Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 852 132 EUR 2015 Práce Áno 1
Budča – ochrana pred povodňami Obec Budča 1 374 589 EUR 2015 Práce Áno 1
Vodný tok bez názvu na pozemkoch na parcelách E-KN č.896,898 a 899 v K.Ú. Konské Obec Podhradie 416 331 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v katastri obce Rybník Obec Rybník 1 166 600 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky Obec Nolčovo 166 201 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia Čiližského potoka: Zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina-Holiare – stavebné práce Bratislavské regionálne ochranárske združenie 487 000 EUR 2016 Práce Nie 1
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 851 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Bardejov ochrana pred povodňami na rieke Topľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 963 851 EUR 2015 Práce Áno 1
Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 425 570 EUR 2016 Práce Áno 1
Trnkov protipovodňové opatrenia Obec Trnkov 148 375 EUR 2018 Práce Áno 1
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 590 787 EUR 2018 Práce Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×