CPV kód

45246000-3

Regulácia riek a protipovodňové práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 30,762,316 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 698,989 EUR
Mesto Lipany 1 1,192,734 EUR
Obec Nižný Slavkov 1 48,006 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 4,992,000 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 2 742,654 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 228,667 EUR
Obec Čirč 2 1,995,836 EUR
Obec Chmeľnica 1 1,194,026 EUR
Obec Rybník 1 1,154,756 EUR
Obec Ždiar 1 68,956 EUR
Elena Velebírová - ELÁN 1 1,847,912 EUR
Obec Trnkov 1 148,375 EUR
Obec Modra nad Cirochou 1 1,316,376 EUR
Obec Dúbrava 1 171,057 EUR
Obec Budča 1 1,372,547 EUR
Obec Podhradie 1 485,658 EUR
Obec Nolčovo 1 142,350 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
M – SILNICE a.s. 1 565,342 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 698,989 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 1,192,734 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 228,667 EUR
PSJ Hydrotanzit, a.s. 1 2,358,618 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 2 1,995,836 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 1 142,350 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 1,372,547 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 68,956 EUR
PASTEL, spol. s r.o. 1 48,006 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 1 1,316,376 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 148,375 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 485,658 EUR
AZ-MAN s.r.o. 1 255,654 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 4,963,851 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 10,851,000 EUR
AF-CAR, s.r.o. 2 4,992,000 EUR
Inžinierske stavby a.s. 1 1,194,026 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 1 1,590,787 EUR
INPEK, s.r.o. 3 7,305,720 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 3,126,998 EUR
Intherm group s.r.o. 1 171,057 EUR
Craft & pf s.r.o. 1 1,847,912 EUR
Stanislav Orovnický V O D O S T A V 1 1,154,756 EUR
NAUTILUS, spol. s r.o. 1 487,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava telesa prehrádzky na zlepšenie prístupu na Veľkolélsky ostrov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 749,280 EUR 2014 Práce Áno 1
Nižný Slavkov - potok Obec Nižný Slavkov 50,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Revitalizácia Čiližského potoka: Zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina-Holiare – stavebné práce Bratislavské regionálne ochranárske združenie 345,583 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba suchého poldra a prekládka poľnej cesty v obci Chmeľnica Obec Chmeľnica 1,007,409 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko Obec Čirč 1,783,228 EUR 2014 Práce Áno 1
Lipany - úprava Lipianskeho potoka v km 0,300 - 1,400 Mesto Lipany 1,422,569 EUR 2014 Práce Áno 1
ZŠ Ždiar, strecha po povodniach Obec Ždiar 59,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko - práce naviac po povodniach rok 2015 Obec Čirč 273,807 EUR 2015 Práce Áno 1
Úprava vodného toku v obci Modra nad Cirochou Obec Modra nad Cirochou 1,886,632 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2,313,580 EUR 2015 Práce Áno 1
Preventívne protipovodňové opatrenia v obci Dúbrava- dokončenie Obec Dúbrava 217,769 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana Elena Velebírová - ELÁN 1,547,699 EUR 2015 Práce Áno 1
Modra - úprava Stoličného potoka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,578,074 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení I. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2,871,111 EUR 2015 Práce Áno 1
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Jakubianka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,783,032 EUR 2015 Práce Áno 1
Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,228,120 EUR 2015 Práce Áno 1
Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,601,300 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 636,704 EUR 2015 Práce Áno 1
Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,852,132 EUR 2015 Práce Áno 1
Budča – ochrana pred povodňami Obec Budča 1,374,589 EUR 2015 Práce Áno 1
Vodný tok bez názvu na pozemkoch na parcelách E-KN č.896,898 a 899 v K.Ú. Konské Obec Podhradie 416,331 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v katastri obce Rybník Obec Rybník 1,166,600 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky Obec Nolčovo 166,201 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia Čiližského potoka: Zhybky na Chotárnom kanáli a kanáli Vrbina-Holiare – stavebné práce Bratislavské regionálne ochranárske združenie 487,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10,851,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Bardejov ochrana pred povodňami na rieke Topľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,963,851 EUR 2015 Práce Áno 1
Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 425,570 EUR 2016 Práce Áno 1
Trnkov protipovodňové opatrenia Obec Trnkov 148,375 EUR 2018 Práce Áno 1
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,590,787 EUR 2018 Práce Áno 1