Obstarávanie

Teplotechnické úpravy obvodových konštrukcií budov, trakt "B"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
160 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
157 577,00
Zaplatené:
98.48%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45443000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia teplotechnických úprav obvodových konštrukcií Hlavnej liečebnej budovy, trakt "B", ktorá je umiestnená v Dolnom Smokovci. Zateplenie je riešenie tepelným izolantom - fasádna izolačná doska EPS-F hr. 140 mm, 70 mm. Hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá podľa požiadaviek STN 73 0540. Zateplovací systém sa zhotoví podľa technologických predpisov výrobcov zateplovacích systémov a STN 73 2901 zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov /ETICS/. Zastavaná plocha:795,15 m2 Obostavaný priestor:13 720,00 m3 Búracie práce: - osekanie podokenných ríms a ríms vystupujúcich pred fasádu objektu, - demontáž vonkajších oplechovaní parapetov a apík, - demontáž kovových okenných otvorov, - demontáž zvodových rúr a hromozvodov, - demontáž balkónových zábradlí, - vybúranie podlahových vrstiev balkónov, - vybúranie asfaltového chodníka, - vybúranie betónového okapového chodníka, - odstránenie soklovej časti prístavby /betónový obklad/, - osekanie kamenného obkladu pri vstupe do objektu so SZ strany Vonkajšie povrchy - zateplenie objektu: Povrch obvodového muriva budovy traktu "B" bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom EPS hr. 140 mm od úrovne existujúceho soklu (odskoku) po strešnú rímsu, prípadne podľa projektovej dokumentácie. Na vystupujúcu časť fasády sa použije kontaktný zateplovací systém EPS hr. 70 mm. Na spodnú časť balkónov a ich čelá sa použije kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm. Nový navrhnutý sokel traktu "B" bude zateplený perimetrickým polystyrénom hr. 40 mm /prípadne 110 mm podľa PD/. Povrch prístavby EPS hr. 140 mm a soklovú časť prístavby bude tvoriť kontaktný zateplovací systém, perimetrický polystyrén hr. 110 mm. Zateplenie drevených štítových stien a taktiež drevených ríms zastrešenia terasy bude tvoriť nosný drevený rošt z hranolov 100/200 mm, na ktorý sa pripevní OSB doska hr. 24 mm, na ktorý sa vyhotoví kontaktný zateplovací systém EPS hr. 50 mm. Na JZ strane fasády, kde sa nachádza VZT zariadenie bude hranica kontaktného zateplovacieho systému vzdialená od VZT 100 mm. Nad úrovňou existujúcich plochých striech v kontakte s riešenou budovou bude štartovacia lišta zateplovacieho systému od plochej strechy spojovacej chodby vzdialená 300 mm, 200 mm, /z dôvodu predprípravy rekonštrukcie plochej strechy spojovacej chodby/. Montáž bleskozvodu - obnova pôvodného bleskozvodu, montáž na konzolách. Projekt nezasahuje do interiérov objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je spracovaný vo forme projektovej dokumentácie (spolu s výkazom - výmer), ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TATRAMETAL PP s.r.o. 3 157 577,00 0% EUR 14. Júl 2015 51669

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592486/content/863965/download","filename":"Sutazne_podklady_-_Teplotechnicke_upravy_traktu_B.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592501/content/863993/download","filename":"Zapisnica_-_Kriteria.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 17. Júl 2015 17. Júl 2015 []
Iný dokument k zákazke Formulár §41 - Kritériá 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592480/content/863961/download","filename":"formular §41 - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TATRAMETAL PP, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592495/content/863986/download","filename":"Ponuka_-_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592495/content/863987/download","filename":"Ponuka_-_Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592504/content/863995/download","filename":"Sprava_o_zakazke_§21_ods.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592498/content/863991/download","filename":"Zapisnica_-_Otvaranie_-_Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592489/content/863968/download","filename":"PLZ_012015_SP_Vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592492/content/863974/download","filename":"Zapisnica_-_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592492/content/863975/download","filename":"Zapisnica_-_kontrola_dokladov_po_vyhodnoteni.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×