Obstarávanie

Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
218 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 491,66
Zaplatené:
81.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
6

Opis obstarávania

Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí, ponuku bolo možné predkladať na jednu alebo viac častí. 1.časť: Obnova povrchu cesty III/487022 Staškov - Klokočov, úsek Staškov - Olešná v km 0,039 - 0,444. 2.časť: Obnova povrchu cesty III/011058 Čadečka v km 0,900 - 5,380 vybrané úseky - bližšie uvedené v súťažných podkladoch. 3.časť: Obnova povrchu cesty III/011087 Žilinská Lehota v km 0,400 - 1,100. 4.časť: Obnova povrchu cesty III/518005 Lietava v km 4,700 - 5,100. 5.časť: Obnova povrchu cesty III/520005 Terchová - Šípková v km 2,500 - 3,207. 6.časť: Obnova povrchu cesty II/583 Zázrivá - Párnica v km 37,670 - 38,050. Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle STN a EN a v zmysle technických predpisov súvisiacich

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 6 29 500,00 20% EUR 11. September 2015 50791
STRABAG s.r.o. 6 45 200,00 20% EUR 11. September 2015 50792
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 46 500,00 20% EUR 9. September 2015 50793
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 24 500,00 20% EUR 9. September 2015 50794
STRABAG s.r.o. 5 38 490,00 20% EUR 11. September 2015 50795
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 5 30 000,00 20% EUR 9. September 2015 50796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4379/content/982/download","filename":"CP Obnova povrchov v ŽK - kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4379/content/983/download","filename":"CP Obnova povrchov v ŽK - ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4358/content/829/download","filename":"CP cast OST Obnova povrchov SCZSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4358/content/830/download","filename":"CP cast KRIT Obnova povrchov SCZSK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1764/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1765/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1766/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné samost.hodnotenie-pís.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1767/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné celkové-pís.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1768/download","filename":"Príloha č. 3-samost.hodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1769/download","filename":"Príloha č. 3-celkové hodnotenie po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1770/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8391220010 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1771/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_9891669866 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1772/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8554458785.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1773/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7113304059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1774/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6605317173.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4430/content/1775/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8253083694.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 103/2015 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4388/content/1316/download","filename":"FA-4.časť.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4424/content/962/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4424/content/963/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4424/content/964/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4397/content/941/download","filename":"Súpis prác-6.časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 101/2015 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4406/content/763/download","filename":"FA-2.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4412/content/946/download","filename":"Súpis prác-2.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 100/2015 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4400/content/1043/download","filename":"FA-1.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4367/content/919/download","filename":"Ostatne_ZSK_Opravy ciest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4367/content/920/download","filename":"Kriteria_ZSK_Opravy ciest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4370/content/1567/download","filename":"Kriteria_1-54.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4370/content/1568/download","filename":"Ostatne_1-26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4370/content/1569/download","filename":"Ostatne_27-56.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4370/content/1570/download","filename":"Ostatne_57-110.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4370/content/1571/download","filename":"Ostatne_111-168.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4421/content/1286/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 102/2015 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4382/content/1083/download","filename":"FA-3.časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4418/content/1152/download","filename":"Súpis prác-5.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4403/content/1148/download","filename":"Súpis prác-1.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4343/content/1512/download","filename":"SP-obnova povrchov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4343/content/1513/download","filename":"Príloha č. 1 k SP-časť 1-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4343/content/1514/download","filename":"Príloha č. 2 k SP-sumár.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4427/content/781/download","filename":"Zápisnica o posúdení podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie-časti ponúk "Ostatné" 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4376/content/747/download","filename":"INO-otv.Ostatne-18.6.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4364/content/1318/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4391/content/749/download","filename":"Súpis prác-4.časť.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk "Kritériá"-16.07.2015 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4409/content/839/download","filename":"INO-otv.Kriteria-16.7.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4385/content/1195/download","filename":"Súpis prác-3.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4373/content/1732/download","filename":"Kópia ponuky OSTATNÉ-strana 0-63.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4373/content/1733/download","filename":"Kópia ponuky OSTATNÉ-strana 64-132.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4373/content/1734/download","filename":"Kópia ponuky KRITÉRIÁ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 104/2015 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4415/content/1051/download","filename":"FA-5.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4361/content/1202/download","filename":"ponuka_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4361/content/1203/download","filename":"ponuka_kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 105/2015 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4394/content/836/download","filename":"FA-6.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×