Obstarávanie

Zariadenie pre kľudové a záťažové EKG, vrátane ergospirometrie a prístroja na odstraňovanie hlienového sekrétu.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 332,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Spiroergometer je určený na funkčné vyšetrenie dýchania detí pri záťaži so súčasnou registráciou činnosti kardiovaskulárneho systému.; Spiroergometer je určený na monitorovanie pľúcnej ventilácie a obehovej funkcie srdca od kľudového stavu, cez fyzickú záťaž až po jej ukončenie, so zaznamenávaním: dychovej frekvencie, akcie srdca s EKG záznamom, krvných plynov, saturácie O2, TK, pľúcnych objemov, kapacity a prietokov v centrálnych a periférnych dýchacích cestách, zisťovaním ventilačnej a prietokovej limitácie dýchacieho systému, posudzovaním funkčnej rezervy kardiovaskulárneho systému u detí s ochorením srdca.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: 12 zvodové počítačové bezdrôtové EKG, meranie kľudového a záťažového EKG; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: kľudový rytmus s označením události až do 120 minút; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: kontrola správneho priloženia elektród; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: nastavenie záťaže v W aj v W/kg; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: detekcia kardiostimulátora; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: voľba referenčného QRS komplexu pre ST analýzu pri ergometrii z ktoréhokoľvek zvodu; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: automatické riadenie ergometrie s možnosťou manuálnych zásahov v priebehu testu - podržanie záťaže, skok na ďalší záťažový stupeň, ukončenie kedykoľvek v priebehu testu, nastavenie ľubovolnej záťaže a; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: redefinície kroku záťaže v priebehu testu; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: full disclosure - zobrazenie 12 zvodového EKG s interpretáciou z ktoréhokoľvek úseku záznamu s možnosťou tlačenia; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: detekcia arytmií už v priebehu záťaže; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: HES interpretácia; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: zobrazenie spriemerovania rytmov zo všetkých 12 zvodov; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: frekvencia vzorkovania min. 6000 Hz; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: Borgova stupnica záťažového testu; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: manuálne aj automatické ukladanie TK v priebehu testu; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: vloženie poznámok/symptómov v priebehu testu; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: výpočet očakávanej maximálnej záťaže Wmax podľa Wassermana; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: prepočet Watt - METs; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: tlačenie a export vyšetrení do PDF; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: zdieľaná databáza s ďalšími vyšetreniami - kľudové EKG, záznam rytmu, kľudová spirometria, záťažové EKG, spirgometria, EKG Holter; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: podpora štandardov XML, HL7 a GDT pre integraciu do HIS; Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: možnosť prispôsobenia testu aj v jeho priebehu (zmena záťaže, zmena kroku, podčiarknutie záťaže); Technické vlastnosti: Parametre modulu EKG, Hodnota / charakteristika: plná kompatibilita s dodávanou spiroergometriou; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: analyzátor vydychovaných plynov pre diagnostiku pľúc, srdca, krvného obehu a látkovej výmeny; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: softvér pre kľudovú spirometriu - prietok/objem a MVV; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: zobrazenie grafu - prietok/objem aj v priebehu záťaže; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: meranie nepriamej kalorimetrie maskovou verziou, meranie REE v kľude; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: spoločné zobrazenie 9 grafov podľa Wassermana; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: bezdrôtové meranie SpO2; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: automatické stanovenie anaerobného prahu pomocou metód V-Slope, RQ=1 s možnosťou manuálnej korekcie; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: kalibračná pumpa 3 litrová; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: ventil na fľašu pre kalibračný plyn; Technické vlastnosti: Parametre modulu analýzy O2 a CO2, Hodnota / charakteristika: plná kompatibilita s Bodypletysmografiou Geratherm; Technické vlastnosti: Prietokový senzor, Hodnota / charakteristika: typ: pneumotachograf so senzorom s membránou odolávajúcej vlhkosti pre meranie prietok-objem, lineárny rozsah merania: 0 až +/- 15 l/s, presnosť: <+/- 3% alebo 50 ml/s; Technické vlastnosti: Prietokový senzor, Hodnota / charakteristika: mŕtvy priestor pod 30 ml, rozsah merania objemu: neobmedzené, grafické znázornenie 0 - 10 l; Technické vlastnosti: O2 analyzátor, Hodnota / charakteristika: rozsah: 10 - 100%, metóda merania: elektrochemický analyzátor, doba nábehu: <100 ms, presnosť: 0,1% O2, rozlíšenie: 0,1% O2; Technické vlastnosti: Analyzátor CO2, Hodnota / charakteristika: metóda merania: senzor absorbujúci infračervené svetlo, doba nábehu: <100 ms, rozsah: 0 až 10%, presnosť: 0,1% O2, rozlíšenie: 0,1% O2; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: bicyklový ergometer s elektrickým nastavením výšky sedadla; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: otočný a výškovo nastaviteľný volant; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: bezdrôtové pripojenie k PC; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: hmotnosť pacienta do 180 kg; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: záťaž 20 - 999 W; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: rozsah otáčok 30 - 130 ot./min.; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: modul pre automatické meranie tlaku; Technické vlastnosti: Parametre modulu ergometer, Hodnota / charakteristika: presnosť záťaže podľa DIN VDE 0750-238; Technické vlastnosti: Parametre prístrojového vozíka pre ergometriu, Hodnota / charakteristika: držiak pacientskeho kábla, držiak pre dva LCD monitory; Technické vlastnosti: Parametre PC - minimálne požiadavky, Hodnota / charakteristika: Windows 7 PRO, Microsoft Office, pamäť 4GB, hard disk 1TB, procesor min. Intel i5, RAM 8G, 8 x USB, 2 x LCD monitor veľkosti 24", laserová farebná tlačiareň, klávesnica, myš; Technické vlastnosti: Prístroj na odhlienenie Simeox, Hodnota / charakteristika: pracujúci na princípe dekompresných rázov princípom Ratrac

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Spiroergometer s príslušenstvom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prístroj na efektívne odstránenie hlienového sekrétu a na elimináciu hyperinflačných stavov - Simeox, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MR Diagnostic, s.r.o. 2 33 999,00 20% EUR 10. December 2018 245274

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×