Obstarávanie

Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nová Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 876,00
Konečná suma(Bez DPH):
163 000,00
Zaplatené:
91.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú stavebné práce spojené s technologickou zámenou jestvujúcich uhoľných kotlov, ktoré nahradianové kotle na biomasu (najvyšší prípustný minimálny výkon kotolne je 27 až najvyšší maximálny výkon 180 kW) o výkone každý v priestoroch kotolne v budove ZŠ s MŠ. Nové kotle v sebe zahŕňajú rošt s automatickým čistením výmenníka, recirkulácia spalín pre zvýšenie účinnosti a dosiahnutia emisných parametrov, ochranou proti spätnému zahoreniu paliva, vďaka jednokomorovému bezpečnostnému dávkovaču paliva so sekacou čepeľou. V súčasnom priestore skladu paliva nauhlie bude sklad štiepky, kde sa pomocou pružinového vynášača a závitovkového dopravníka cez jestvujúci otvor dverí dopraví palivo k novému štiepkovému kotlu. Nové kotle na drevnú štiepku sa hydraulicky napojí dve akumulačné nádrže v priestoroch kotolne a tie sa dopoja na jestvujúce rozvody výstupnej a vratnej vody kúrenia z demontovaného kotlov. Komín pre nový kotol - využije sa jestvujúci komín, ktorý slúžil pôvodnému kotlu a bude vyvložkovaný nerezovou vložkou. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ohrievacia Technika, s. r. o. 8 195 600,00 20% EUR 16. November 2015 50078

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369546/content/315948/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Emil Gonšor-EGO 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369534/content/315938/download","filename":"1. Ego.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369534/content/315939/download","filename":"2.EGO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. November 2015 21. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369567/content/315954/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369555/content/315952/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - otváranie častí ponúk "Kritéria" 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369561/content/156678/download","filename":"INO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. November 2015 21. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Marián Cvoliga 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369576/content/315959/download","filename":"1.Ing. Marián Cvoliga.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369576/content/315960/download","filename":"2.Ing.Marián Cvoliga.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369576/content/315961/download","filename":"3.Ing.Marián Cvoliga.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369525/content/315930/download","filename":"Súťažné podklady_Obec Nová Bystrica_Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka_6787 - WYP_Vestník č. 61_2015 - 26.03.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369525/content/315931/download","filename":"Priloha c. 1 SP_PD-VV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369549/content/315949/download","filename":"Zápis z odovzdania a prezvatia staveniska0001.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVOSPOL, spol. s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369537/content/315940/download","filename":"1. Stavospol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369537/content/315941/download","filename":"2. Stavospol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOBOSS, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369528/content/315932/download","filename":"1. Ekoboss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369528/content/315933/download","filename":"2. Ekoboss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369528/content/315934/download","filename":"3. Ekoboss.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Multimontáže, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369540/content/315942/download","filename":"1.Multimontaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369540/content/315943/download","filename":"2.Multimontáže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369540/content/315944/download","filename":"3.Multimontáže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369540/content/315945/download","filename":"4.Multimontáže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369540/content/315946/download","filename":"5. Multimontáže.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369543/content/315947/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Október 2015 17. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369564/content/315953/download","filename":"Informácia o výsledku hodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov THterm, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369531/content/315935/download","filename":"1. Thterm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369531/content/315936/download","filename":"2. Thterm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369531/content/315937/download","filename":"3. Thterm.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ohrievacia technika, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369573/content/315956/download","filename":"1.TOPMAX - ohrievacia technika Staškov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369573/content/315957/download","filename":"2.TOPMAX-ohrievacia technika Staškov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369573/content/315958/download","filename":"3.TOPMAX-ohrievacia technika Staškov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369570/content/315955/download","filename":"Zapisnica o posudení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVIMEX Slovakia, a.s. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369579/content/315962/download","filename":"1.Stavimex.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369579/content/315963/download","filename":"2.Stavimex.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369552/content/315950/download","filename":"Suma konečného plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369552/content/315951/download","filename":"FAKTÚRA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×