Obstarávanie

Revitalizácia objektov FEI STU – odstránenie nepredvídateľnej situácie havarijného stavu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
882 805,00
Konečná suma(Bez DPH):
869 000,00
Zaplatené:
98.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Pri realizácii stavebných prác na Revitalizácii objektov FEI STU, realizovaných v Bratislave na Ilkovičovej ulici č. 3 v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava, po dlhších dažďoch bol zistený havarijný stav odvodnenia striech a terás na jednotlivých budovách. Zistený havarijný stav bol spôsobený predovšetkým zvýšenou stavebnou aktivitou v okolí budov FEI. Prašnosť zo stavieb (stavebný prach, ktorý obsahuje tvrdnúce zložky) a zo zvýšenej intenzity dopravy počas výstavby, ktorá sa usadzovala v jej okolí a teda aj na strechách a terasách FEI STU, sa po zmiešaní s dažďovou vodou dostávala do potrubia dažďovej kanalizácie, usadzovala sa na stenách potrubia a postupne znižovala jeho prietok. Predmetom doplňujúcich stavebných prác je výmena potrubí systému odvodnenia striech a terás na budovách FEI STU (bloky B, C, D a E) a pridružené vynútené stavebné práce. Rekonštrukčné práce bude potrebné realizovať počas plnej prevádzky, pričom je potrebné brať do úvahy, že prevažná väčšina odvodňovacích potrubí sa nachádza v inštalačných šachtách, alebo je zakrytovaná interiérovými vstavanými skriňami. Po rozobratí stavebných konštrukcií a interiérových prvkov je zároveň nevyhnutné demontovať predsadené rozvody vody. Technicky nie je možné zdemontované vodovodné potrubia inštalovať naspäť, nakoľko staré vodovodné potrubie má už 30 rokov a je značne skorodované a bude nutné nahradiť ho novým potrubím. Vzhľadom na havarijný stav predmetnej odvodňovacej sústavy striech a terás ohrozujúcich životy a zdravie našich zamestnancov a bezpečnosť prístrojov a zariadení v týchto priestoroch, je nevyhnutné riešiť jej urýchlenú sanáciu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 1 042 800,00 20% EUR 20. Október 2015 49877

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva 4. November 2015 4. November 2015
Iný dokument k zákazke Zapisnice zo zasadnutí priameho rokovacieho konania 4. November 2015 4. November 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. November 2015 4. November 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. November 2015 4. November 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×