Obstarávanie

Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2015/2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Región Vysoké Tatry
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
31 443,33
Zaplatené:
99.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zmluvy je preprava cestujúcich v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v zmysle § 24 v platnom znení. Dopravca vykonáva dopravu po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase na základe Zmluvy, medzi strediskami cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry počas zimnej turistickej sezóny 2015/2016. Predbežný počet objednaných kilometrov je 23 664 km. Fakturácia z vykonanej autobusovej dopravy bude vychádzať z ubehnutých km na základe denného záznamu o výkone vodiča a vozidla dopravy, ktorý objednávateľ skontroluje a podpíše. Pre uchádzačov bude zmluvne záväzná sadzba v EUR za 1km pre každý typ autobusu. Verejný obstarávateľ vyžaduje 4 autobusy s rokom výroby najneskôr 2006 vrátane : 1 x Nízko podlažný autobus s kapacitou 40-46 miest na sedenie a 60-65 miest na státie 2 x Nízko podlažný autobus s kapacitou 30-34 miest na sedenie a 45-50 miest na státie 1 x Mikrobus s kapacitou 12-15 miest na sedenie s nosičom na lyže Preprava bude zabezpečovaná na trasách : 1) Kyvadlový autobus Štrbské Pleso, centrálne parkovisko lyžiarske stredisko 2) Tatranské Zruby - Nový Smokovec - Starý Smokovec - Horný Smokovec - Tatranská Lesná - Tatranská Lomnica, lyžiarske stredisko a späť 3) AquaCity, Poprad - Veľký Slavkov - Nová Lesná - Tatranská Lomnica a späť 4) AquaCity, Poprad - Veľká Lomnica - Stará Lesná - Tatranská Lomnica a späť 5) AquaCity, Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Stará Lesná - Veľká Lomnica AquaCity Poprad 6) Tatranská Lomnica, lyžiarske stredisko - hotel SOREA Titris - Tatranské Matliare a späť iba na telefonickú objednávku

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAD Humenné, a.s. 1 37 732,00 20% EUR 11. December 2015 49597

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83584/content/40832/download","filename":"Zápisnica z otvarania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83575/content/41283/download","filename":"Súťažné podklady_RVT_SkiBus_2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83575/content/41284/download","filename":"Návrh zmluvy_AQUA SKI bus 2015-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83575/content/41285/download","filename":"Príloha č.2 - grafikon skibus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83575/content/41286/download","filename":"Príloha č.2b - grafikon skibus - sumar km.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83590/content/41127/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707588/content/461818/download","filename":"preberací protokol skibus 15-16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAD Humenné, a.s. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83593/content/40829/download","filename":"CP_SAD HN.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83587/content/40838/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83581/content/41579/download","filename":"Zápisnica zo SPÚ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83596/content/41047/download","filename":"ZMLUVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/83578/content/41426/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707590/content/461828/download","filename":"FA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707590/content/461829/download","filename":"FA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707590/content/461830/download","filename":"FA3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707590/content/461831/download","filename":"FA4.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×