Obstarávateľ

Región Vysoké Tatry

Vysoké Tatry

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 75 902,00 EUR 2
2015 256 475,00 EUR 3
2016 295 642,00 EUR 3
2017 280 655,00 EUR 2
2018 239 126,00 EUR 1
2019 273 250,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 8 1 351 589,00 EUR
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry 1 40 000,00 EUR
SAD Humenné, a.s. 3 117 098,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Údržba miestnych komunikácií 2016 155 833,00 155 780,00 99.96% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba verejnej zelene 2016 108 333,00 108 285,83 99.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prevádzka Tatranských informačných kancelárií v kalendárnom roku 2015 v mestských častiach Starý Smokovec a Tatranská Lomnica 33 333,00 33 333,33 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2014/2015 42 569,00 39 908,33 93.74% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2015/2016 31 476,00 31 443,33 99.89% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Údržba miestnych komunikácií 2015 155 833,00 155 780,00 99.96% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Údržba verejnej zelene 2015 69 166,00 66 805,00 96.58% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2016/2017 31 476,00 31 476,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Údržba verejnej zelene 2017 80 813,00 80 813,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba miestnych komunikácií 2017 199 842,00 199 842,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Údržba miestnych komunikácií 2018 239 126,00 239 126,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019 273 250,00 247 827,00 90.69% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
+421911976973


rasto.tapsak@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×