Obstarávanie

Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
187 667,50
Zaplatené:
94.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu opráv komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom, ktoré zahŕňajú: odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva do hrúbky 10cm vo výmere 100m2, frézovanie živ. krytu do hr. 5cm , do šírky 75 cm alebo 500m2, vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom, živicový spojovací postrek z cestného asfaltu vo výmere 19 000 m2, asfaltový betón AC 8(ABJ3) vo výmere 2 000 m2, asfaltový betón AC 11(ABS I) vo výmere 16 000m2, asfaltový betón AC 16 (ABH ) vo výmere 1 000m2, výškové úpravy vstupu alebo vpuste do 20cm zvyšením mreže, poklopu alebo hrnca, rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm vo výmere 500 m, presuny hmôt, nakladanie sute.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 6 225 201,00 20% EUR 5. September 2014 48328

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354221/content/310924/download","filename":"SP- asfalty.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354260/content/310970/download","filename":"posúdenie podmienok splnenia u..pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK, a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354242/content/310955/download","filename":"CP Skanska SK vest 101_2014 dna 27052014 WYP 9225_OSTATNE_KOPIA PRE ZVERJENENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354242/content/310956/download","filename":"CP Skanska SK vest 101_2014 dna 27052014 WYP 9225_KRITERIA_KOPIA PRE ZVERJENENIE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354254/content/310964/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Júl 2014 24. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354248/content/310960/download","filename":"scan ostatné str 1_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354248/content/310961/download","filename":"sken0088D.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354227/content/310932/download","filename":"sken0087.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kolek , s.r.o.- Časť Kritériá 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354236/content/310947/download","filename":"sken0088-C.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41- Kritériá 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354266/content/310973/download","filename":"informácia splnenie povinnosti podľa §41 - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kolek , s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354233/content/310935/download","filename":"sken0088.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354275/content/310980/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cesty Nitra,a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354239/content/310952/download","filename":"CP cas OSTAT Oprava MK 2014_2015 od CESTY NR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354239/content/310953/download","filename":"sken0088 CN.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354272/content/310978/download","filename":"sken0086.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag, s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354251/content/310962/download","filename":"Strabag_Ostatne_NMnV_ABS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354251/content/310963/download","filename":"sken0088 STR.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354269/content/310976/download","filename":"sken0086.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alpine Slovakia s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354245/content/310958/download","filename":"sken0088 A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354245/content/310959/download","filename":"sken0088 AL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354224/content/310927/download","filename":"sken0085.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §ú41 časť Ostatné 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354257/content/310968/download","filename":"informačná povinnosť podľa §41 časť Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×