Obstarávanie

Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií-2014-2015


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
187 667,50
Zaplatené:
94.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu opráv komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom, ktoré zahŕňajú: odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva do hrúbky 10cm vo výmere 100m2, frézovanie živ. krytu do hr. 5cm , do šírky 75 cm alebo 500m2, vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom, živicový spojovací postrek z cestného asfaltu vo výmere 19 000 m2, asfaltový betón AC 8(ABJ3) vo výmere 2 000 m2, asfaltový betón AC 11(ABS I) vo výmere 16 000m2, asfaltový betón AC 16 (ABH ) vo výmere 1 000m2, výškové úpravy vstupu alebo vpuste do 20cm zvyšením mreže, poklopu alebo hrnca, rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm vo výmere 500 m, presuny hmôt, nakladanie sute.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 6 225 201,00 20% EUR 5. September 2014 48328

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354221/content/310924/download","filename":"SP- asfalty.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354260/content/310970/download","filename":"posúdenie podmienok splnenia u..pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK, a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354242/content/310955/download","filename":"CP Skanska SK vest 101_2014 dna 27052014 WYP 9225_OSTATNE_KOPIA PRE ZVERJENENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354242/content/310956/download","filename":"CP Skanska SK vest 101_2014 dna 27052014 WYP 9225_KRITERIA_KOPIA PRE ZVERJENENIE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354254/content/310964/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Júl 2014 24. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354248/content/310960/download","filename":"scan ostatné str 1_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354248/content/310961/download","filename":"sken0088D.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354227/content/310932/download","filename":"sken0087.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kolek , s.r.o.- Časť Kritériá 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354236/content/310947/download","filename":"sken0088-C.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41- Kritériá 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354266/content/310973/download","filename":"informácia splnenie povinnosti podľa §41 - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kolek , s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354233/content/310935/download","filename":"sken0088.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354275/content/310980/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cesty Nitra,a.s. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354239/content/310952/download","filename":"CP cas OSTAT Oprava MK 2014_2015 od CESTY NR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354239/content/310953/download","filename":"sken0088 CN.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354272/content/310978/download","filename":"sken0086.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag, s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354251/content/310962/download","filename":"Strabag_Ostatne_NMnV_ABS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354251/content/310963/download","filename":"sken0088 STR.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354269/content/310976/download","filename":"sken0086.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alpine Slovakia s.r.o. 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354245/content/310958/download","filename":"sken0088 A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354245/content/310959/download","filename":"sken0088 AL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354224/content/310927/download","filename":"sken0085.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §ú41 časť Ostatné 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354257/content/310968/download","filename":"informačná povinnosť podľa §41 časť Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×