Obstarávanie

Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
342 509,00
Konečná suma(Bez DPH):
260 666,66
Zaplatené:
76.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Predmet zákazky bol rozdelený na 4 časti, pričom bolo možné predkladať ponuky na jednu alebo viac častí. 1. časť predmetu zákazky: Oprava oporného múru na ceste II/541 Kotešová - Buková v km 3,032- 3,076 podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky: 128 780,00 EUR bez DPH. 2. časť predmetu zákazky: Oprava cesty III/011063 - Nesluša v km 3,300 - 7,521. Dĺžka opravy: cca 4 221 m. Plocha opravy cca: 9 801 m2. Práce pozostávajú z: frézovania asfaltového krytu hr. 0 - 50 mm v množstve cca 9 801 m2, postreku PS/EK v množstve cca 9 801 m2, pokládky asfaltového betónu ACo11 II hr. 50 mm v množstve cca 9 801 m2; pokládky trvalopružnej asfaltovej zálievky v množstve cca 4 227 bm. Predpokladaná hodnota zákazky: 110 262,00 EUR bez DPH. 3. časť predmetu zákazky: Oprava cesty III/011078 - Povina v km 0,000 - 3,200. Dĺžka opravy: cca 3 200 m. Plocha opravy cca: 5 721 m2. Práce pozostávajú z: frézovania asfaltového krytu hr. 0 - 50 mm v množstve cca 5 721 m2, postreku PS/EK v množstve cca 5 721 m2, pokládky asfaltového betónu ACo11 II hr. 50 mm v množstve cca 5 721 m2; pokládky trvalopružnej asfaltovej zálievky v množstve cca 3 210 bm. Predpokladaná hodnota zákazky: 64 367,00 EUR bez DPH. 4. časť predmetu zákazky: Obnova povrchu vozovky cesty II/584 Habovka. V predmetnom úseku cesty II/584 v km 10,100 - 10,700 je nutná obnova povrchu vozovky po ukončení odkanalizovania obce Habovka. Jedná sa o nasledovné úpravy: odfrézovanie vozovky 0 - 5 cm šírky 1,5 m v dĺžke 600 m, výšková úprava kanalizačných šácht, zafrézovanie začiatku a konca úseku, infiltračný postrek, položenie ACo 11 II hr. 50 mm. Predpokladaná hodnota zákazky: 39 100,00 EUR bez DPH

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 3 124 400,00 20% EUR 26. September 2014 47578
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 118 400,00 20% EUR 26. September 2014 47579
STRABAG s.r.o. 5 70 000,00 20% EUR 26. September 2014 47580

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3440/content/1355/download","filename":"Kópia ponuky OSTATNÉ-strana 1-66.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3440/content/1357/download","filename":"Kópia ponuky OSTATNÉ-strana 67-131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3440/content/1358/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 89/2014 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3413/content/2072/download","filename":"FA-2.časť-PVS-6-14.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3434/content/881/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 88/2014 11. December 2014 11. December 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1549/download","filename":"SP-opravy ciest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1550/download","filename":"Príloha-1-1.časť-Kotešová-Buková-sumár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1551/download","filename":"Príloha-1-2.časť-Nesluša.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1552/download","filename":"Príloha-1-3.časť-Povina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1553/download","filename":"Príloha-1-4.časť-Habovka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1554/download","filename":"Príloha-2-1.časť-Kotešová-Buková-tech.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3401/content/1555/download","filename":"Príloha-2-1.časť-Kotešová-Buková-výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3422/content/1372/download","filename":"Inf.podľa §44 ods2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3419/content/1281/download","filename":"Preberaci protokol-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3419/content/1282/download","filename":"Preberaci protokol-2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3419/content/1283/download","filename":"Preberaci protokol-3.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3437/content/1034/download","filename":"Strabag_Ostatne_ZSK_Opravy_ciest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3437/content/1035/download","filename":"Strabag_kriteria_ZSK_Opravy_ciest.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 90/2014 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3416/content/872/download","filename":"FA-3.časť-PVS-6-14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3404/content/1744/download","filename":"Doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti Opravy ciest ZSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3404/content/1745/download","filename":"CP cast OST Oprava usek ciest od CESTY NR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3404/content/1746/download","filename":"CP cast KRIT Oprava usek ciest od CESTY NR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2047/download","filename":"Ostatne_1-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2048/download","filename":"Ostatne_19-26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2049/download","filename":"Ostatne_27-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2050/download","filename":"Ostatne_41-48.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2051/download","filename":"Ostatne_49-76.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2052/download","filename":"Ostatne_77-84.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2053/download","filename":"Ostatne_85-115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2054/download","filename":"Ostatne_116-125.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2055/download","filename":"Ostatne_126-137.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2056/download","filename":"Ostatne_138-167.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2057/download","filename":"Kriteria_1-26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3407/content/2058/download","filename":"Kriteria_27-50.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3443/content/1458/download","filename":"ponuka celá Ostatné + Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×