Obstarávanie

Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
342 509,00
Konečná suma(Bez DPH):
260 666,66
Zaplatené:
76.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Predmet zákazky bol rozdelený na 4 časti, pričom bolo možné predkladať ponuky na jednu alebo viac častí. 1. časť predmetu zákazky: Oprava oporného múru na ceste II/541 Kotešová - Buková v km 3,032- 3,076 podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky: 128 780,00 EUR bez DPH. 2. časť predmetu zákazky: Oprava cesty III/011063 - Nesluša v km 3,300 - 7,521. Dĺžka opravy: cca 4 221 m. Plocha opravy cca: 9 801 m2. Práce pozostávajú z: frézovania asfaltového krytu hr. 0 - 50 mm v množstve cca 9 801 m2, postreku PS/EK v množstve cca 9 801 m2, pokládky asfaltového betónu ACo11 II hr. 50 mm v množstve cca 9 801 m2; pokládky trvalopružnej asfaltovej zálievky v množstve cca 4 227 bm. Predpokladaná hodnota zákazky: 110 262,00 EUR bez DPH. 3. časť predmetu zákazky: Oprava cesty III/011078 - Povina v km 0,000 - 3,200. Dĺžka opravy: cca 3 200 m. Plocha opravy cca: 5 721 m2. Práce pozostávajú z: frézovania asfaltového krytu hr. 0 - 50 mm v množstve cca 5 721 m2, postreku PS/EK v množstve cca 5 721 m2, pokládky asfaltového betónu ACo11 II hr. 50 mm v množstve cca 5 721 m2; pokládky trvalopružnej asfaltovej zálievky v množstve cca 3 210 bm. Predpokladaná hodnota zákazky: 64 367,00 EUR bez DPH. 4. časť predmetu zákazky: Obnova povrchu vozovky cesty II/584 Habovka. V predmetnom úseku cesty II/584 v km 10,100 - 10,700 je nutná obnova povrchu vozovky po ukončení odkanalizovania obce Habovka. Jedná sa o nasledovné úpravy: odfrézovanie vozovky 0 - 5 cm šírky 1,5 m v dĺžke 600 m, výšková úprava kanalizačných šácht, zafrézovanie začiatku a konca úseku, infiltračný postrek, položenie ACo 11 II hr. 50 mm. Predpokladaná hodnota zákazky: 39 100,00 EUR bez DPH

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 3 124 400,00 20% EUR 26. September 2014 47578
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 118 400,00 20% EUR 26. September 2014 47579
STRABAG s.r.o. 5 70 000,00 20% EUR 26. September 2014 47580

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 89/2014 11. December 2014 11. December 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 88/2014 11. December 2014 11. December 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Jún 2014 20. Jún 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. September 2014 18. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2014 11. December 2014
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 90/2014 11. December 2014 11. December 2014
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 7. Október 2014 7. Október 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×