Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
157 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
141 765,83
Zaplatené:
90.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. 1. časť: MALOODBER - 14 odberných miest. 2. časť: STREDOODBER - 1 odberné miesto

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 129 476,00 20% EUR 19. December 2014 47172
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 40 643,00 20% EUR 19. December 2014 47173

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3455/content/1114/download","filename":"Dodávka zemného plynu_ponuka_Správa ciest ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3455/content/1115/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3455/content/1116/download","filename":"OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3452/content/1780/download","filename":",,Kritéria,,Dodávka zemného plynu pre SC ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3452/content/1781/download","filename":",,Ostatné,,Dodávka zemného plynu pre SC ŽSK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3470/content/1642/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MET Slovakia, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3461/content/1278/download","filename":"ZSK_ponuka_METSK.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3485/content/1011/download","filename":"Z-139-2014-SO-SPP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3473/content/1120/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3473/content/1121/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4332478633.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3473/content/1122/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_9292127415.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3482/content/981/download","filename":"Z-138-2014-MO-SPP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3464/content/1368/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3467/content/1581/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3467/content/1582/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 31.12.2015 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639711/content/672486/download","filename":"Skutočné plnenie-SO-139-2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 31.12.2015 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636237/content/596162/download","filename":"Skutočné plnenie-MO-138-2014.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3446/content/1635/download","filename":"SP-plyn-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3446/content/1636/download","filename":"Príloha-č.1 k SP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3449/content/1686/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3458/content/1023/download","filename":"OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3458/content/1024/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×