Obstarávanie

Poloma – Futbalové ihrisko.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Poloma
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 990,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 400,00
Zaplatené:
76.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Poloma Futbalové ihrisko.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 5 114 480,00 20% EUR 11. Marec 2016 46013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625106/content/431616/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635331/content/569525/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635320/content/568917/download","filename":"Ponuka - EKO SVIP, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635325/content/569279/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635313/content/568785/download","filename":"Ponuka - DRYADA garden, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635328/content/569396/download","filename":"Správa z procesu VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635321/content/568925/download","filename":"Ponuka - PESMENPOL, spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635323/content/569250/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635326/content/569300/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635315/content/568833/download","filename":"Ponuka - AGGER, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635317/content/568887/download","filename":"Ponuka - ŠPORTFINAL s. r. o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352976/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352977/download","filename":"VZOR - Návrh požadovaných zmluvných podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352978/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352979/download","filename":"FUTBALOVÉ IHRISKO POLOMA - TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352980/download","filename":"IHRISKO POLOMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352981/download","filename":"POLOMA - VYBAVENIE IHRISKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352982/download","filename":"POLOMA -FUTBALOVÉ IHRISKO opr vv KRYCÍ LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352983/download","filename":"POLOMA -FUTBALOVÉ IHRISKO opr vv SO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352984/download","filename":"POLOMA -FUTBALOVÉ IHRISKO opr vvREK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/430204/content/352985/download","filename":"POLOMA -FUTBALOVÉ IHRISKO opr vv KLS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×