CPV kód

45212314-0

Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Revúca 1 158 292 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 554 489 EUR
Mesto Bardejov 2 2 301 366 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 266 236 EUR
Mesto Žilina 1 2 155 833 EUR
Mesto Levoča 1 244 586 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 1 844 226 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 277 290 EUR
Mesto Trnava 1 385 304 EUR
Mesto Levice 1 72 999 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 54 951 EUR
Obec Liptovský Ján 3 824 643 EUR
Košický samosprávny kraj 6 8 030 364 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 162 838 EUR
Mesto Piešťany 1 1 471 958 EUR
Malokarpatské múzeum v Pezinku 1 219 090 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 281 392 EUR
Mesto Krompachy 1 14 775 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 612 870 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 475 070 EUR
Mesto Senica 1 747 772 EUR
Mesto Holíč 1 529 750 EUR
Obec Zuberec 1 551 355 EUR
Mesto Partizánske 1 564 000 EUR
Slovenské národné múzeum 5 932 262 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 1 828 333 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 397 398 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 1 092 424 EUR
Mesto Michalovce 1 449 919 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 989 213 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 210 710 EUR
Obec Štiavnické Bane 1 138 333 EUR
Mesto Trenčín 1 2 599 999 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 433 048 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 1 949 529 EUR
Krajský súd 1 198 733 EUR
Štátne divadlo Košice 1 477 559 EUR
Slovenské banské múzeum 1 1 775 940 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 1 134 818 EUR
Obec Jelka 1 173 025 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 40 126 EUR
Mesto Lučenec 2 3 865 742 EUR
Obec Mojmírovce 1 1 722 680 EUR
Truc sphérique 2 516 328 EUR
Obec Spišský Hrušov 1 1 254 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 1 112 555 EUR
Obec Chtelnica 1 775 046 EUR
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 3 169 890 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 300 767 EUR
Obec Hendrichovce 1 290 534 EUR
OZ Naše Smolenice 1 234 895 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 216 008 EUR
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 1 875 370 EUR
Perly gotickej cesty, n.o. 5 2 294 345 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 1 612 870 EUR
CS, s.r.o. 1 219 090 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 1 471 958 EUR
PEhAES, a.s. 1 1 917 935 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 3 4 331 004 EUR
DÚHA, a.s. 1 465 487 EUR
CUKSTAV s.r.o. 2 2 301 366 EUR
PKB invest, s.r.o. 5 2 437 020 EUR
STAVIS comp, s.r.o. 1 385 304 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 1 298 800 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 2 3 393 519 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 290 534 EUR
KOLEK, s.r.o. 1 1 967 500 EUR
Cb-mont s.r.o. 1 315 363 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 1 138 333 EUR
SOAR, spol. s r.o. 3 1 494 459 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 14 775 EUR
SimKor s.r.o. 4 4 006 423 EUR
Reinter s.r.o. 1 449 919 EUR
HORNEX, a.s. 1 1 625 000 EUR
Metrostav a.s. 1 1 162 838 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 262 307 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 1 254 000 EUR
ADVIS, s.r.o. 1 158 292 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 989 213 EUR
AVESTAV, s.r.o. 1 210 710 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 173 025 EUR
ARTGARDENIA, s.r.o. 2 205 000 EUR
ARTGARDENIA, s.r.o. 2 205 000 EUR
SemiS, s.r.o. 1 281 392 EUR
akad.soch. Ján Filo 1 433 048 EUR
STAVMONT LEVICE s.r.o. 1 72 999 EUR
IVRO s.r.o. 1 554 489 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 1 216 008 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 2 1 140 333 EUR
EUROFRAME, a.s. 2 1 277 522 EUR
FORA - STAV, s.r.o. 1 1 722 680 EUR
BMU, s.r.o. 1 551 355 EUR
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 3 564 069 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 699 791 EUR
Obnova s.r.o. 1 203 333 EUR
restART BA s.r.o. 1 345 703 EUR
DREVOPROGRES PLUS, s.,r.o. 1 475 070 EUR
terra m, s.r.o. 1 875 370 EUR
Isoprim Slovakia s.r.o. 1 40 126 EUR
STUDIAL, spol. s r.o. 1 112 555 EUR
PAULL & P, a.s. 2 1 092 424 EUR
STAVBAL, s.r.o. 1 198 733 EUR
MRK CONTACT s.r.o. 1 64 690 EUR
IBEG, a.s. 1 244 586 EUR
Združenie Vodostav SR. s.r.o. - Stanislav Orovnický 1 198 699 EUR
1 198 699 EUR
SOAR sk, a.s. 1 2 599 999 EUR
R B R , spol. s r.o. 1 170 625 EUR
ROKO SLOVAKIA s.r.o. 1 266 236 EUR
CEMIS, s. r. o. 1 234 895 EUR
Širila, a.s., Spišská Nová Ves 1 522 262 EUR
Filo-restauro, s.r.o. 1 458 869 EUR
JAS - ABM, s.r.o. 1 300 767 EUR
Ing. Tibor Machata - VILLARD 1 458 869 EUR
Prof. Akad.soch. Jozef Porubovič - ART RESTAURO 1 458 869 EUR
RESTAURATOR s.r.o. 1 458 869 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne doplňujúce stavebné práce II Obec Liptovský Ján 42 500 42500.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch Obec Zemianske Kostoľany 856 811 856811.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 60 000 60000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky Košický samosprávny kraj 2 018 880 2018880.0 EUR 2015 Práce Áno 1
II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 831 512 831512.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 916 959 916959.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia fasády liečebného domu Bratislava Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 210 710 210710.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dostavba hlavného objektu skanzenu SNM-MUK vo Svidniku - I. etapa Slovenské národné múzeum 102 500 102500.0 EUR 2016 Práce Nie 4
MIRBACHOV PALÁC, PAMIATKOVÁ OBNOVA FASÁD OBJEKTU Generálny investor Bratislavy (GIB) 281 392 281392.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria Železiarne Podbrezová, a.s. 413 855 413855.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Statické zosilnenie objektu Námestie hrdinov 7-8, Levice Mesto Levice 69 245 69245.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525 743 525743.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Mestské opevnenie Trnava – obnova časti severného úseku medzi ul. Jerichova a Hornopotočná – úsek od veže V1 vrátane schodiska Mesto Trnava 361 860 361860.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – doplňujúce stavebné práce Obec Liptovský Ján 70 710 70710.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice Štátne divadlo Košice 398 171 398171.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova objektu 202/II Rubigal, Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 329 310 329310.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 235 561 235561.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane Obec Štiavnické Bane 188 294 188294.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (exteriér + interiér) a rekonštrukcia organovej empory. Truc sphérique 266 327 266327.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia radnice mesta Lučenec Ulica Dr. Herza Mesto Lučenec 1 969 634 1969634.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov a zariadení v Múzeu oravskej dediny Zuberec - Brestová Obec Zuberec 578 830 578830.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia podkrovia Thurzovho paláca na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku. Žilinský samosprávny kraj 290 952 290952.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne Košický samosprávny kraj 1 734 787 1734787.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel Mesto Spišské Podhradie 1 336 541 1336541.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – stavebné práce Obec Liptovský Ján 753 647 753647.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou – I. etapa obnovy – časť kaplnka Žilinský samosprávny kraj 416 641 416641.0 EUR 2015 Práce Áno 1
REPASOVANIE A VÝMENA OKIEN VŠVU 2015 Vysoká škola výtvarných umení 36 739 36739.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého Slovenského gymnázia - NKP v Revúcej s výstavbou podkrovia Mesto Revúca 225 367 225367.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kaštieľa Vodný hrad Šimonovany Mesto Partizánske 788 722 788722.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia Košický samosprávny kraj 1 891 778 1891778.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave Košický samosprávny kraj 829 134 829134.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemlínskeho múzea v Michalovciach Košický samosprávny kraj 1 477 637 1477637.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku Košický samosprávny kraj 489 945 489945.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Regionálne múzeum Mojmírovce - stavebné práce Obec Mojmírovce 1 728 468 1728468.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác Mesto Žilina 2 550 327 2550327.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba Synagógy na multikultúrne priestory Mesto Lučenec 1 979 472 1979472.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie MŠ Devín - I. etapa - sanácia havarijného stavu Mestská časť Bratislava - Devín 94 650 94650.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Robotníckeho domu, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 646 940 1646940.0 EUR 2015 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA VILY ILONA A FLORA V STAROM SMOKOVCI Mesto Vysoké Tatry 1 063 200 1063200.0 EUR 2015 Práce Áno 2
Zriadenie múzea holokaustu Sereď Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 445 688 2445688.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov Obec Spišský Hrušov 1 066 153 1066153.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba časti chtelnického kaštieľa Obec Chtelnica 870 000 870000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 75 000 75000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova fasády a výplní otvorov historickej budovy súdu Krajský súd 198 733 198733.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia zámku Topoľčianky Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 175 890 175890.0 EUR 2016 Práce Nie 3
Oprava strechy – krovu a výmena krytiny Kaštieľ Malinovo Malokarpatské múzeum v Pezinku 221 132 221132.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarne nádrže na železnej studienke č.3 a č. 4 Hlavné mesto SR Bratislava 196 183 196183.0 EUR 2016 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA STARÉHO ZÁMKU A PRACHÁRNE Slovenské banské múzeum 1 775 940 1775940.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina - Obnova vonkajších a vnútorných podláh, schodíšť, striech a dverí Truc sphérique 170 625 170625.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Banská Štiavnica ŠÚBA - rekonštrukcia stropov objektu Fritzov dom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 320 767 320767.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí - 1.etapa Mesto Levoča 244 586 244586.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia NKP hradiska s predpolím na Molpíri OZ Naše Smolenice 234 895 234895.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhotovenie stavebných prác na stavbe HENDRICHOVCE, KAŠTIEĽ Zníženie energetickej náročnosti. Obec Hendrichovce 290 534 290534.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 164 759 1164759.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke Obec Jelka 163 417 163417.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 2. etapa Mesto Bardejov 1 833 316 1833316.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Spišského hradu - Románsky palác a západne paláce, I. etapa Slovenské národné múzeum 632 253 632253.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 3.etapa Mesto Krompachy 14 838 14838.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov,východná časť - 1. etapa Mesto Bardejov 468 050 468050.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec Novohradské osvetové stredisko 216 008 216008.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova” Mesto Holíč 529 750 529750.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 875 370 875370.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri Mesto Banská Bystrica 328 345 328345.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice – stavebné úpravy okenných otvorov - I. etapa Žilinský samosprávny kraj 298 800 298800.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu Mesto Senica 747 772 747772.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Čiastočná rekonštrukcia kaštieľa Arboréta Mlyňany Ústav ekológie Lesa SAV 300 767 300767.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 756 099 756099.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Urbanova veža v Košiciach, obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, 1. etapa – exteriér veže. Perly gotickej cesty, n.o. 458 869 458869.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr Mesto Piešťany 1 471 958 1471958.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Michalovce - obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk" Mesto Michalovce 449 919 449919.0 EUR 2020 Práce Áno 1
KS Hviezda s posunom výťahu v Trenčíne Mesto Trenčín 2 832 070 2832070.0 EUR 2020 Práce Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Oprava fasády z dvornej časti na objekte č. 1 Administratívna budova v ÚVTOS a ÚVV, Mierové nám. č. 1, Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 65 000 65000.0 EUR 25. August 2015 11. September 2015 Nie 2015-08-25 00:00:00 UTC 2015-09-11 10:00:00 UTC
Obnova Juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante Mesto Galanta 441 237 441237.41 EUR 13. September 2018 9. Október 2018 Nie 2018-09-13 00:00:00 UTC 2018-10-09 08:00:00 UTC
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – stavebné práce Obec Liptovský Ján 628 288 628288.33 EUR 21. Október 2014 10. November 2014 Áno 2014-10-21 00:00:00 UTC 2014-11-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kaštieľa v Nižnom Hrušove – stavebné práce Obec Nižný Hrušov 1 958 090 1958089.54 EUR 21. Október 2014 10. November 2014 Áno 2014-10-21 00:00:00 UTC 2014-11-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia podkrovia Thurzovho paláca na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku Žilinský samosprávny kraj 327 116 327116.33 EUR 22. August 2014 11. September 2014 Áno 2014-08-22 00:00:00 UTC 2014-09-11 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia strechy bašty kaplnky Kongresového centra SAV Smolenice Výpočtové stredisko SAV 155 250 155250.0 EUR 31. Máj 2019 10. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-31 00:00:00 UTC 2019-06-10 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne II Mesto Šamorín 823 507 823507.28 EUR 3. Apríl 2019 29. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-03 00:00:00 UTC 2019-04-29 09:00:00 UTC
Ubytovanie v súkromí Šišov ECOFACT, s.r.o. 3 014 562 3014562.0 EUR 4. December 2015 4. Január 2016 Áno 2015-12-04 00:00:00 UTC 2016-01-04 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kláštora františkánov v Bardejove Mesto Bardejov 1 290 057 1290057.07 EUR 8. Apríl 2020 7. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-08 00:00:00 UTC 2020-05-07 09:00:00 UTC
Mestské múzeum Trstená Mesto Trstená 802 340 802340.0 EUR 23. December 2016 17. Január 2017 Áno 2016-12-23 00:00:00 UTC 2017-01-17 14:00:00 UTC
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 1 030 654 1030654.11 EUR 21. Máj 2019 18. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-21 00:00:00 UTC 2019-06-18 10:00:00 UTC
Zriadenie regionálneho centra remesiel ÚĽUV Blatnica Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 489 315 2489315.34 EUR 28. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu SNG Ružomberok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 641 271 641271.19 EUR 28. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia múzea bábkarských kultúry a hračiek Hrad Modrý Kameň Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 489 505 2489504.75 EUR 28. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Spišského hradu Románsky palác a Kapitánsky dom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 551 263 2551263.0 EUR 28. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-15 10:00:00 UTC
Prestavba budovy na penzión a vedľajšie doplňujúce objekty ku stavbe - Rakottyaiho vila Lučenec GEO LOGISTIKA, s.r.o. 2 500 000 2500000.0 EUR 30. Október 2015 20. November 2015 Áno 2015-10-30 00:00:00 UTC 2015-11-20 11:00:00 UTC
Prestavba časti chtelnického kaštieľa – 2.etapa Obec Chtelnica 700 000 700000.0 EUR 10. Marec 2015 27. Marec 2015 Áno 2015-03-10 00:00:00 UTC 2015-03-27 10:00:00 UTC
VÝMENA OKIEN - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ NOVÁ VES Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves, Fabiniho 1 175 383 175383.0 EUR 20. Marec 2017 12. Apríl 2017 Nie 2017-03-20 00:00:00 UTC 2017-04-12 10:00:00 UTC
Mestský úrad, Rekonštrukcia pamiatkového objektu - Hlavné schodisko Mesto Svätý Jur 68 555 68555.0 EUR 1. Júl 2015 20. Júl 2015 Nie 2015-07-01 00:00:00 UTC 2015-07-20 09:00:00 UTC
OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 245 552 2245552.4 EUR 29. Jún 2020 30. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-29 00:00:00 UTC 2020-07-30 12:00:00 UTC
Obnova mestského opevnenia v Trnave – úsek severnej vetvy pri SV nárožnej veži Mesto Trnava 26 639 26639.27 EUR 7. Júl 2020 22. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-07 00:00:00 UTC 2020-07-22 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec Novohradská knižnica 245 533 245533.4 EUR 15. Júl 2020 5. August 2020 Neuvedené 2020-07-15 00:00:00 UTC 2020-08-05 09:00:00 UTC
Obnova a využitie barokového objektu Kačenáreň v Kopčanoch Obec Kopčany 325 397 325396.63 EUR 16. September 2020 15. Október 2020 Neuvedené 2020-09-16 00:00:00 UTC 2020-10-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia budovy Červeného kríža Mesto Topoľčany 1 930 444 1930444.0 EUR 13. August 2014 2. September 2014 Áno 2014-08-13 00:00:00 UTC 2014-09-02 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia objektu koniareň – Holíčsky zámok Mesto Holíč 1 531 250 1531249.99 EUR 26. September 2017 18. Október 2017 Áno 2017-09-26 00:00:00 UTC 2017-10-18 11:00:00 UTC
Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku Mesto Kežmarok 407 123 407123.14 EUR 31. Júl 2020 19. August 2020 Neuvedené 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-08-19 10:00:00 UTC
Obnova kultúrnej pamiatky - Petrivaldského vila Mesto Hnúšťa 258 280 258279.81 EUR 5. August 2020 31. August 2020 Neuvedené 2020-08-05 00:00:00 UTC 2020-08-31 08:00:00 UTC
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, I. Etapa - obnova objektu Hospodárskej budovy. Žilinský samosprávny kraj 599 846 599846.0 EUR 25. Február 2015 18. Marec 2015 Áno 2015-02-25 00:00:00 UTC 2015-03-18 10:00:00 UTC
II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 831 512 831512.11 EUR 18. August 2014 8. September 2014 Áno 2014-08-18 00:00:00 UTC 2014-09-08 09:00:00 UTC
Obnova renesančného kaštieľa na ubytovacie zariadenie na vidieku Intercontinental company s.r.o. 1 833 000 1833000.0 EUR 2. Október 2015 26. Október 2015 Áno 2015-10-02 00:00:00 UTC 2015-10-26 11:00:00 UTC
Pocta generálovi – Brezová pod Bradlom Mesto Brezová pod Bradlom 605 306 605306.1 EUR 23. December 2014 23. Január 2015 Áno 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-23 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi Mesto Sereď 2 618 532 2618532.0 EUR 23. December 2014 12. Január 2015 Áno 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-12 12:00:00 UTC
Prešov, PKO – obnova pamiatky Mesto Prešov 1 831 046 1831045.51 EUR 23. December 2014 19. Január 2015 Áno 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-19 09:00:00 UTC
Revitalizácia NKP hradiska s prepolím na Molpíri OZ Naše Smolenice 220 000 220000.0 EUR 27. August 2015 18. September 2015 Áno 2015-08-27 00:00:00 UTC 2015-09-18 10:00:00 UTC
Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch Obec Zemianske Kostoľany 856 811 856811.34 EUR 6. Február 2015 26. Február 2015 Áno 2015-02-06 00:00:00 UTC 2015-02-26 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom Mesto Prievidza 1 270 063 1270062.78 EUR 9. Február 2015 27. Február 2015 Áno 2015-02-09 00:00:00 UTC 2015-02-27 12:00:00 UTC
PRESTAVBA REDUTY "SKALKA" NA MULTIKULTÚRNE PRIESTORY JELŠAVA Mesto Jelšava 1 894 115 1894115.34 EUR 17. Február 2015 10. Marec 2015 Áno 2015-02-17 00:00:00 UTC 2015-03-10 09:00:00 UTC
Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 298 446 298445.62 EUR 4. August 2017 7. September 2017 Nie 2017-08-04 00:00:00 UTC 2017-09-07 09:00:00 UTC
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 4.etapa Mesto Krompachy 35 582 35581.84 EUR 17. September 2019 4. Október 2019 Neuvedené 2019-09-17 00:00:00 UTC 2019-10-04 09:00:00 UTC
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrneho poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č.2 Tabačiareň Zámok Holíč - stavebné práce. Mesto Holíč 1 944 201 1944201.07 EUR 8. September 2014 25. September 2014 Áno 2014-09-08 00:00:00 UTC 2014-09-25 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×