Obstarávanie

Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zemianske Kostoľany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
856 811,00
Konečná suma(Bez DPH):
612 870,00
Zaplatené:
71.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je revitalizácia objektu kaštieľa, ktorá bude zahŕňať výmenu okine a dverí, podlahových vrstiev, zdravotechniky, elektroinštalácie a obnove vnútorných omietok. Odstráni sa vonkajšia fasáda a natiahne sa klasická vápená omietka. Obnoví sa aj plocha nádvoria a vytvorí sa plocha v rustikálnom prevedení, pričom dôjde k obnove povrchu chodníkov v parku so sadovými úpravami. Stavba bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov: SO-01 Kaštieľ I. rekonštrukcia SO-02 Kaštieľ I. rekonštrukcia dvora SO-03 Kaštieľ I. rekonštrukcia parku Nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, všetky práce musia byť konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, pracovisko Prievidza, Červaňa 34, 971 06 Prievidza v zmysle Záväzného stanoviska č. KPUTN-2014/3220- 4/21437 z dňa 3.4.2014, ktoré tovrí prílohu súťažných podkladov. Oprava omietok bude prebiehať pod dohľadom reštaurátora s potrebným oprávnením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 6 612 870,00 0% EUR 17. August 2015 44771

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/476375/content/171578/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/476372/content/171542/download","filename":"1 SP Zemienske Kostoľany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/476372/content/171543/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×