Obstarávanie

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 780,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 780,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72212000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby: Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DWC Slovakia a.s. 1 15 780,00 Neuvedené EUR 13. December 2017 236354

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914179/content/765685/download","filename":"Z+ípisnica_z_otv+írania pon+¦k_ESSR.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575892/download","filename":"Sutazne podklady ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575893/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva o poskytovani´ sluzˇieb u´drzˇby a rozvoja_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575894/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_Príloha č. 1 - Pracovny vykaz o vykonanych cinnostiach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575895/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_Príloha č. 2 - Akceptacny protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876306/content/575896/download","filename":"Súťažné podklady_Zmluva_ Príloha č. 3 - požiadavky na expertov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914281/content/766298/download","filename":"Spr+íva o z+íkazke_ESSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911886/content/754983/download","filename":"Odvôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb údržby a rozvoja 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765679/download","filename":"Zmluva_o_poskytovaní_služieb_údržby_a_rozvoja_ESSR_F_V3_(003).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765680/download","filename":"Zmluva_Príloha_č_1_-_Pracovny_vykaz_o_vykonanych_cinnostiachV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765681/download","filename":"Zmluva_Príloha_č_2_-_Akceptacny_protokolV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914177/content/765682/download","filename":"Zmluva__Príloha_č_3_-_požiadavky_na_expertov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača DWC 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914277/content/766280/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902250/content/709559/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021701/content/907815/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DWC Slovakia a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914266/content/766242/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia pon+¦k_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914266/content/766243/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z kontroly splnenia podmienok účasti 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766181/download","filename":"Z+ípisnica_ z_vyhodnotenia splnenia podmienok +¦¦Źasti_ESSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766183/download","filename":"Z+ípisnica_ z_vyhodnotenia splnenia podmienok +¦¦Źasti_ESSR ¦Ź.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914258/content/766185/download","filename":"20171219133045928.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023241/content/910285/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja Elektronického informačného systému na správu registratúry.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×