CPV kód

72212000-4

Programovanie aplikačného softvéru

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 2 3 110 000 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 22 000 EUR
DataCentrum 1 1 940 000 EUR
Košický samosprávny kraj 1 147 100 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 120 696 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 558 990 EUR
3EC International a.s. 1 70 750 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 684 500 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 7 500 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 2 137 489 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 400 000 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 22 995 934 EUR
Telpon s.r.o. 3 336 295 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 1 940 000 EUR
ICOS, a.s. Košice 1 147 100 EUR
SOFTIP, a. s. 1 70 750 EUR
SENSE Slovakia 1 22 000 EUR
DWC Slovakia a.s. 10 684 500 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 2 3 110 000 EUR
VSL Software, a.s. 1 279 495 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 2 2 137 489 EUR
InterWay, s.r.o. 1 120 696 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 7 500 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 400 000 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 1 279 495 EUR
INDRA Slovakia, a.s. 1 22 995 934 EUR
SPEEDIER, spol. s r. o. 3 336 295 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s. 3EC International a.s. 71 185 71185.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie počtu licencií softvérovej aplikácie SDH na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 000 22000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie „Provideri“ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7 500 7500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky informačného systému ITMS. DataCentrum 1 940 000 1940000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie SW vybavenia FE zariadení pre sledovanie, riadenie, vyhodnocovanie prevádzky a SLA podpory FE zariadení Slovenská pošta, a.s. 400 000 400000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie aplikačného softvéru služieb spojených so zapracovaním rozširujúcej funkcionality predajného systému IKVC pre alternatívne formy predaja. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 954 551954.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modulárne rozšírenie ISMCS o modul P-VOZOVKY (ICP - 510/2014) Slovenská správa ciest 1 040 352 1040352.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie IS MCS o podporu referenčnej siete miestných komunikácií Slovenská správa ciest 2 695 680 2695680.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR 120 696 120696.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka služieb spojených s vývojom a implementáciou softvérov rozširujúcich funkcionalitu predajného systému IKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 585 535 1585535.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inovácia RIS SED Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 22 995 934 22995934.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru "Digitálne zastupiteľstvo" a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb" Košický samosprávny kraj 147 100 147100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 563 520 563520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 260 5260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. Telpon s.r.o. 336 295 336295.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520 10520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI – Informačný systém rušňovodiča ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 279 495 279495.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 10 520 10520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 780 15780.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Inovácia RIS SED Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. od 24 000 000 do 24000000.0 EUR 6. August 2014 18. September 2014 Nie 2014-08-06 00:00:00 UTC 2014-09-18 10:00:00 UTC
Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka SK FARM Partners s. r. o. 190 000 190000.0 EUR 4. Máj 2020 5. Jún 2020 Áno 2020-05-04 00:00:00 UTC 2020-06-05 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×