Obstarávanie

Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
989 798,00
Konečná suma(Bez DPH):
954 244,00
Zaplatené:
96.4%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o., pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť: Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry 4. časť: Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 6. časť: Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky V zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa sú tieto školské jedálne v materských školách: ( ďalej len ako ŠJ) : ŠJ - Niva 9, Trenčín ŠJ - Švermova 24, Trenčín ŠJ - Legionárska 37, Trenčín ŠJ - Považská 1, Trenčín ŠJ - M. Turkovej 5 , Trenčín ŠJ Soblahovská 22, Trenčín ŠJ K. Šmidkeho 12, Trenčín ŠJ Šafárikova 11, Trenčín ŠJ J. Halašu 11, Trenčín ŠJ - Stromová 3, Trenčín ŠJ Opatovská 39, Trenčín ŠJ Kubranská 20, Trenčín ŠJ Medňanského 9, Trenčín ŠJ Pri parku 10, Trenčín Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 184 241,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295906
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 44 007,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295905
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 2 183 305,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295904
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 201 338,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295903
Hôrka s.r.o. 3 180 977,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295902
DOBROTA Trenčín, s.r.o. 1 160 376,00 Neuvedené EUR 28. December 2020 295901

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka Ing. Laznhar Hassouna 11. Január 2021 11. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124895/content/1126323/download","filename":"Halimex_ ponuka.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda k časti č. 5 zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124127/content/1124727/download","filename":"5. časť_MABONEX-MRAZENE.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti I., II. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124463/content/1125578/download","filename":"4_zapisnica z vyhodnotenia SPU.I. _07.12.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124463/content/1125579/download","filename":"5_ zapisnica z vyhodnotenia SPU II. 15.12.2020.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady + JED 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115341/content/1105616/download","filename":"espd-request (3).zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115341/content/1105617/download","filename":"SP Potraviny_ skôlky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda k časti č. 4. zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124126/content/1124726/download","filename":"4. časť_ HALIMEX.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Mabonex Slovakia , spol.s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124472/content/1125588/download","filename":"Mabonex_ ponukova cena _3cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124472/content/1125589/download","filename":"Mabonex_ ponukova cena _6cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124472/content/1125590/download","filename":"Mabonex_ ponukova cena_5 cast.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124461/content/1125574/download","filename":"1_zápisnica z otvarania ponuk_ 25.11.2020_na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchadzača Hôrka s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124466/content/1125582/download","filename":"Horka_ ponukova cena.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Jakub Ilavský, s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124475/content/1125593/download","filename":"Jakub Ilavsky_ ponukova cena.pdf"}]
Súťažné podklady odkaz na JOSEPHINE 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115342/content/1105618/download","filename":"odkaz na Josephine.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Lacnea Slovakia, s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124469/content/1125585/download","filename":"Lacnea Slovakia_ ponukova cena.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda k 1. časti zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124122/content/1124722/download","filename":"1 časť_ DOBROTA-PECIVO.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača DUNA FRUIT s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124464/content/1125580/download","filename":"Duna Fruit_ ponukova cena.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda k časti č.2. zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124123/content/1124723/download","filename":"2. časť_HORKA-MASO.PDF"}]
Zmluva Rámcová dohoda k časti č. 6 zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124128/content/1124728/download","filename":"6.časť_MABONEX-TRVANLIVE.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124459/content/1125572/download","filename":"správa podľa § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Dobrota Trenčín, s.r.o. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124471/content/1125587/download","filename":"Dobrota Trenčín_ponukova cena.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124460/content/1125573/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia č.1,3,5,6 zakazky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda k časti č. 3. zákazky 4. Január 2021 4. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124124/content/1124724/download","filename":"3. časť_MABONEX-MLIEKO.PDF"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk, I., II. 6. Január 2021 6. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124462/content/1125575/download","filename":"2_ zapisnica z vyhodnotenia ponúk I. _25.11.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124462/content/1125577/download","filename":"3_ zapisnica z vyhodnotenia ponúk II. _07.12.2020.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 16. December 2020 16. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122352/content/1120112/download","filename":"Informácia o výsledku, poradie uchádzačov profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×