CPV kód

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129 1,564,100 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 128,800 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 4,189,707 EUR
Mesto Žilina 1 46,600 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 625 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 21 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 10,149 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 1,625,007 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 999,000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 2,207,622 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 6 328,254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 499,920 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 22,750 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 30,916 EUR
Mesto Piešťany 17 833,283 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 383,795 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 67 394,051 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 132,850 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 308,286 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 55,124 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 2 2,900,000 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 6 127,400 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 215,344 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 66,233 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 687,037 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 22,500 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 54 2,071,688 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65,250 EUR
Mesto Trenčín 4 1,371,579 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 10 955,147 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 118,625 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 0 EUR
Správa účelových zariadení 11 1,127,908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 373,483 EUR
Ing. Pavel Kukla 1 139,800 EUR
Národný onkologický ústav 9 71,724 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 97,805 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 14 147,313 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 9 88,291 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 77,329 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 3 4,008 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 26,843 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23,757 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 5 1,212 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 5 190,988 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 45,937 EUR
Centrum účelových zariadení 5 241,744 EUR
VITALITA n.o. 1 138,000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 7,567 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 0 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 51,583 EUR
Školský internát 2 87,083 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 20,079 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 11,433 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 41,658 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 16,408 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 5 750,794 EUR
AutoCont SK a.s. 5 528,949 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 1 12,000 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 184 5,261,362 EUR
Gratex International, a.s. 5 468,565 EUR
ATAK s.r.o. 1 139,800 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 2 2,900,000 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 97 3,030,359 EUR
KON - RAD spol. s r.o. 28 4,216,098 EUR
NITRAZDROJ, a.s. 1 79,510 EUR
MIK, s.r.o. 6 43,911 EUR
Mäsovýroba Prenčov 1 37,700 EUR
Danubius spol. s r.o. Komárno 3 171,025 EUR
MASO J+L, s.r.o. 3 221,448 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 2 1,079 EUR
TEMPEST a.s. 4 459,314 EUR
HORTI s.r.o. 3 213,378 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 13 491,619 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 10 264,250 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 11 305,545 EUR
Afeed, a.s. 2 10,149 EUR
Lacnea Slovakia, s.r.o. 1 61,854 EUR
Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD 13 143,765 EUR
Lacnea Slovakia, s. r. o. 1 61,056 EUR
Čifárska pekáreň - RT s.r.o. 1 22,129 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 2 69,648 EUR
Andrej Timko Ing. TA-TRANS 19 686,056 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 2 5,300 EUR
GRANDFOOD s.r.o. 10 841,122 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 10 585,494 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 1 445,833 EUR
Mgr. Emília Achbergerová 16 211,213 EUR
Ing. Oto Mikloš 12 52,311 EUR
Imrich Jurišta-DELIKATES 1 111,695 EUR
Senické a skalické pekárne, a.s. 1 39,040 EUR
CITYFOOD s.r.o. 14 1,418,169 EUR
EASTFOOD s.r.o. 13 164,023 EUR
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 2 261,254 EUR
Roman Obložinský INTERZEL 1 30,000 EUR
NORDFOOD s.r.o. 1 128,800 EUR
Eduart Pribul 1 28,326 EUR
Peter Machcinik 1 48,071 EUR
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 1 138,000 EUR
PEPSI-COLA SR, s.r.o. 2 40,191 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 328 EUR
CBA VEREX, a.s. 2 46,024 EUR
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 1 967 EUR
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 5 1,212 EUR
PICADO, s.r.o. 3 12,023 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 2 0 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 229 EUR
MECOM GROUP s.r.o. 1 498 EUR
Prvá cateringová spol. s r. o. 1 22,167 EUR
Ing. Štefan Demovič D a S 1 64,471 EUR
PENDO s.r.o. 1 45,494 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok IV. Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1,450,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom 2014 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50,731 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernozácia objektov výrobných prevádzok IVa Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1,450,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 131,390 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189,042 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 75,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia kontajnerového typu na porážanie hydiny Ing. Pavel Kukla 142,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172,000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176,710 EUR 2015 Tovary Nie 3
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91,380 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 96,534 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55,000 do 70,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40,000 do 50,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84,900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 49,259 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28,943 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1,371,581 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 1,293 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116,166 EUR 2015 Tovary Nie 4
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373,484 EUR 2014 Tovary Nie 5
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373,484 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,758 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,831 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,672 EUR 2016 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26,542 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,598 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,127 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,615 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 107,000 EUR 2015 Tovary Nie 5
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,506 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 54,100 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31,491 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,716 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,086 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78,186 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,340 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9,171 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,733 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30,214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 18,568 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,049,450 EUR 2014 Tovary Nie 5
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,220 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Úrad vlády Slovenskej republiky 18,947 EUR 2013 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95,499 EUR 2012 Tovary Áno 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 11,481 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10,435 EUR 2014 Tovary Áno 2
Kompletné a doplnkové kŕmne zmesi pre bažanty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,149 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 458,333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 302,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,129,700 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74,813 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28,278 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,769 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6,931 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 585,334 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,734 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6,734 EUR 2015 Tovary Nie 4
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 128,800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 27,855 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 4,947 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 17,618 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56,014 EUR 2012 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,048 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6,855 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,589 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,634 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,122 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 20,352 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52,778 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555,562 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98,562 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 32,310 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51,512 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30,388 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 24,056 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 22,608 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,593 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20,989 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,254 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7,699 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9,436 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,612 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 319,097 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40,433 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20,700 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,540 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,309 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38,147 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7,685 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 15,478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30,844 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26,904 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 55,391 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53,704 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190,987 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190,987 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36,001 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,129 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33,982 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,732 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6,520 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,826 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 33,025 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 24,738 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15,559 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,934 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 999,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27,774 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22,536 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,119 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,683 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37,083 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,149 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,676 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8,336 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 49,217 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31,149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,914 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,511 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,727 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22,363 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22,398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3,248 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 5,414 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 28,651 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,500,000 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1,520,043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30,168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché a trvanlivé potraviny VITALITA n.o. 138,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,967 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16,822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,844 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,926 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21,693 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1,520,043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 50,051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2,889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 4,523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24,061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 27,586 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465,647 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,453 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35,093 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,578 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48,756 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25,734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21,758 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39,544 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,110 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 43,530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,096 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68,322 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24,896 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59,463 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22,795 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401,605 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 26,228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,020 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29,390 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,350 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71,198 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25,234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17,159 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99,677 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350,000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 503,782 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20,493 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 83,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 60,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 48,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 397 EUR 2016 Tovary Áno 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňinony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 23,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín (LS) Centrum výcviku Lešť 39,598 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71,952 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 20,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diétne výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,892 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Voderady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (TL) Centrum výcviku Lešť 118,918 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7,392 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8,846 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26,088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16,038 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 65,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Áno 1
Potraviny rôzne Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 179,954 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,116 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9,928 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 89,959 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 64,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 5,436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 34,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 39,341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15,237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65,859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín pre CC Centrum výcviku Lešť 45,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 21,668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65,859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,963 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 57,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66,803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,318 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10,177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8,304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14,054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13,588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6,925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52,376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61,156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19,814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 5 - cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14,989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14,941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30,322 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 34,595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22,767 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 95,228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33,019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 21,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121,014 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15,762 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70,835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23,852 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 22,088 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryštálový cukor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 705 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,688 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,825 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,957 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13,043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32,515 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 31,263 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163,317 EUR 2018 Tovary Nie 6
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82,839 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16,255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,502 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,089 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28,255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,539 EUR 2018 Tovary Nie 3