CPV kód

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149 1 736 737 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 128 800 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 4 189 707 EUR
Mesto Žilina 1 46 600 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 625 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 21 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 10 149 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 63 1 903 574 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 999 000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 5 624 154 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 6 328 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 499 920 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 58 844 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 469 809 EUR
Mesto Piešťany 17 833 283 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 383 795 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 67 394 051 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 132 850 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 308 286 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 55 124 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 2 2 900 000 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 6 127 400 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 6 254 439 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 478 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 66 233 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 788 217 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 334 558 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 22 500 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 63 2 251 045 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65 250 EUR
Mesto Trenčín 4 1 371 579 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 1 057 947 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 118 625 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 13 667 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 0 EUR
Správa účelových zariadení 11 1 127 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 373 483 EUR
Ing. Pavel Kukla 1 139 800 EUR
Národný onkologický ústav 12 96 114 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 97 805 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 157 123 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 15 125 377 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 77 329 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 3 4 008 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 86 043 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23 757 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 5 1 212 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 5 190 988 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 55 397 EUR
Športové gymnázium 6 247 078 EUR
Centrum účelových zariadení 6 332 594 EUR
VITALITA n.o. 1 138 000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 15 483 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 3 667 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 125 750 EUR
Školský internát 2 87 083 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 20 079 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 30 700 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 41 658 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 36 492 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 3 222 727 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 7 870 016 EUR
AutoCont SK a.s. 8 667 919 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 1 12 000 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 238 6 618 289 EUR
Gratex International, a.s. 8 521 556 EUR
ATAK s.r.o. 1 139 800 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 2 2 900 000 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 116 3 373 447 EUR
KON - RAD spol. s r.o. 31 4 294 525 EUR
NITRAZDROJ, a.s. 1 79 510 EUR
MIK, s.r.o. 7 53 371 EUR
BARTOŠEK s. r. o. 2 246 570 EUR
Mäsovýroba Prenčov 1 37 700 EUR
Danubius spol. s r.o. Komárno 3 171 025 EUR
MASO J+L, s.r.o. 8 401 397 EUR
FALCO, s.r.o. 1 53 843 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 2 1 079 EUR
TEMPEST a.s. 7 599 351 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 1 291 018 EUR
HORTI s.r.o. 6 266 597 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 17 522 014 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 10 264 250 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 32 1 088 760 EUR
Afeed, a.s. 2 10 149 EUR
Lacnea Slovakia, s.r.o. 1 61 854 EUR
Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD 13 143 765 EUR
Lacnea Slovakia, s. r. o. 1 61 056 EUR
ZELEX, s.r.o. 1 57 410 EUR
Čifárska pekáreň - RT s.r.o. 1 22 129 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 2 69 648 EUR
Andrej Timko Ing. TA-TRANS 21 767 436 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 6 237 692 EUR
GRANDFOOD s.r.o. 10 841 122 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 28 1 472 460 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 2 486 833 EUR
Mgr. Emília Achbergerová 16 211 213 EUR
Ing. Oto Mikloš 12 52 311 EUR
Imrich Jurišta-DELIKATES 1 111 695 EUR
Senické a skalické pekárne, a.s. 1 39 040 EUR
CITYFOOD s.r.o. 16 1 449 629 EUR
EASTFOOD s.r.o. 15 174 432 EUR
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 2 261 254 EUR
Roman Obložinský INTERZEL 1 30 000 EUR
NORDFOOD s.r.o. 1 128 800 EUR
Eduart Pribul 1 28 326 EUR
Peter Machcinik 1 48 071 EUR
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 1 138 000 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 1 102 360 EUR
PEPSI-COLA SR, s.r.o. 5 55 418 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 328 EUR
CBA VEREX, a.s. 2 46 024 EUR
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 1 967 EUR
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 5 1 212 EUR
PICADO, s.r.o. 3 12 023 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 2 0 EUR
LABAŠ s.r.o. 1 34 667 EUR
DIAMON, s.r.o. 1 104 475 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 229 EUR
MECOM GROUP s.r.o. 1 498 EUR
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA 1 175 450 EUR
Prvá cateringová spol. s r. o. 2 82 607 EUR
Ing. Štefan Demovič D a S 2 155 321 EUR
PENDO s.r.o. 1 45 494 EUR
Ladislav Lukáč 1 39 047 EUR
DEMIFOOD SK spol. s r.o. 1 21 557 EUR
I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. 1 30 014 EUR
AG FOODS SK s.r.o. 1 21 000 EUR
FEGA FOOD s.r.o. 1 27 126 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok IV. Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom 2014 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 731 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernozácia objektov výrobných prevádzok IVa Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 131 390 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189 042 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 75 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia kontajnerového typu na porážanie hydiny Ing. Pavel Kukla 142 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172 000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176 710 EUR 2015 Tovary Nie 3
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91 380 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 96 534 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000 do 70 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40 000 do 50 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84 900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 49 259 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 943 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1 371 581 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 293 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116 166 EUR 2015 Tovary Nie 4
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 EUR 2014 Tovary Nie 5
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672 EUR 2016 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 542 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 107 000 EUR 2015 Tovary Nie 5
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 506 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 54 100 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 491 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 716 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 086 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78 186 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 340 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 171 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 733 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 18 568 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450 EUR 2014 Tovary Nie 5
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 220 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Úrad vlády Slovenskej republiky 18 947 EUR 2013 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95 499 EUR 2012 Tovary Áno 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 11 481 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 435 EUR 2014 Tovary Áno 2
Kompletné a doplnkové kŕmne zmesi pre bažanty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 149 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 458 333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 302 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74 813 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 278 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 769 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 931 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 585 334 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 734 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 734 EUR 2015 Tovary Nie 4
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 128 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 27 855 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 4 947 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 17 618 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56 014 EUR 2012 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 048 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 855 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 589 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 634 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 122 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 20 352 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52 778 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 562 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 32 310 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51 512 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 388 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 056 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 22 608 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 593 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 989 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 254 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 699 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 436 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 612 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 319 097 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40 433 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 700 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 15 478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 844 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 904 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 55 391 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53 704 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 732 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 520 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 826 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 33 025 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 24 738 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 559 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 934 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 999 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 774 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 536 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 149 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 676 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 336 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 49 217 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 363 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 248 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 414 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 28 651 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché a trvanlivé potraviny VITALITA n.o. 138 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 693 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 50 051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 27 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 758 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 43 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 896 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 795 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401 605 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 26 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 159 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 503 782 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 493 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 83 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 60 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 48 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 397 EUR 2016 Tovary Áno 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňinony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 35 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 23 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín (LS) Centrum výcviku Lešť 39 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 952 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 20 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diétne výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 892 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Voderady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (TL) Centrum výcviku Lešť 118 918 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 846 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26 088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 038 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 65 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Áno 1
Potraviny rôzne Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 179 954 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 89 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 64 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 5 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 34 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 39 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín pre CC Centrum výcviku Lešť 45 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 21 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 963 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 57 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14 054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 5 - cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30 322 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 34 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 767 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 95 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33 019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 21 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121 014 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 762 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70 835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 852 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 22 088 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryštálový cukor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 705 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515 EUR 2017 Tovary Nie 3
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 31 263 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 317 EUR 2018 Tovary Nie 6
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839 EUR 2017 Tovary Nie 4
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502 EUR 2018 Tovary Nie 2
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 51 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 117 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 569 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539 EUR 2018 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 145 EUR 2018 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 360 EUR 2018 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783 EUR 2017 Tovary Nie 3
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 23 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 162 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783 EUR 2017 Tovary Nie 4
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 813 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 207 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 996 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 173 EUR 2019 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 729 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 43 313 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 91 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 1 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268 EUR 2019 Tovary Nie 3
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 841 EUR 2019 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967 EUR 2019 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 469 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290 EUR 2019 Tovary Nie 5
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 54 869 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potraviny Športové gymnázium 341 293 EUR 2019 Tovary Nie 6
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 249 351 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 590 806 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463 EUR 2017 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322 EUR 2019 Tovary Nie 45
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 220 257 EUR 2019 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 55 316 EUR 2019 Tovary Nie 3

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×