CPV kód

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 3 912 462 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 128 800 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 4 536 110 EUR
Mesto Žilina 1 46 600 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 625 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 21 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 10 149 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 63 1 903 574 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 999 000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 5 624 154 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 98 128 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 6 328 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 524 570 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 26 300 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 58 844 EUR
Technická univerzita v Košiciach 26 872 833 EUR
Mesto Piešťany 17 833 283 EUR
Centrum výcviku Lešť 6 589 931 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 67 394 051 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 132 850 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 308 286 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 55 124 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 2 2 900 000 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 6 127 400 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 16 422 180 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 478 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 66 233 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 788 217 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 334 558 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 22 500 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 63 2 251 045 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65 250 EUR
Mesto Trenčín 4 1 371 579 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 1 057 947 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 118 625 EUR
Mesto Banská Bystrica 4 317 332 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 2 28 082 EUR
Národné rehabilitačné centrum 6 421 978 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 4 24 000 EUR
Správa účelových zariadení 11 1 127 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 373 483 EUR
Ing. Pavel Kukla 1 139 800 EUR
Národný onkologický ústav 15 125 045 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 10 505 814 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 16 160 793 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 18 145 442 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 77 329 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 3 4 008 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 442 516 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 86 043 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23 757 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 5 1 212 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 5 190 988 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 55 397 EUR
Športové gymnázium 6 247 078 EUR
Centrum účelových zariadení 6 332 594 EUR
VITALITA n.o. 1 138 000 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 15 483 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 3 667 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 125 750 EUR
Školský internát 2 87 083 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 20 079 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 30 700 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 41 658 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 14 293 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 58 033 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 19 509 397 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 9 517 923 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22 373 734 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 5 301 679 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 9 510 640 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 180 342 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 7 870 016 EUR
AutoCont SK a.s. 8 667 919 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 2 49 338 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 305 8 614 735 EUR
Gratex International, a.s. 8 521 556 EUR
ATAK s.r.o. 1 139 800 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 2 2 900 000 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 129 4 406 379 EUR
CIMBAĽÁK s.r.o. 1 109 142 EUR
KON - RAD spol. s r.o. 31 4 294 525 EUR
NITRAZDROJ, a.s. 1 79 510 EUR
MIK, s.r.o. 7 53 371 EUR
BARTOŠEK s. r. o. 2 246 570 EUR
Mäsovýroba Prenčov 1 37 700 EUR
Danubius spol. s r.o. Komárno 3 171 025 EUR
MASO J+L, s.r.o. 8 401 397 EUR
FALCO, s.r.o. 1 53 843 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 2 1 079 EUR
TEMPEST a.s. 7 599 351 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 1 291 018 EUR
HORTI s.r.o. 6 266 597 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 18 535 554 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 10 264 250 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 43 2 685 957 EUR
ERIK, s.r.o. 1 126 728 EUR
Afeed, a.s. 2 10 149 EUR
Lacnea Slovakia, s.r.o. 1 61 854 EUR
Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD 13 143 765 EUR
Lacnea Slovakia, s. r. o. 1 61 056 EUR
ZELEX, s.r.o. 1 57 410 EUR
Čifárska pekáreň - RT s.r.o. 1 22 129 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 2 69 648 EUR
Andrej Timko Ing. TA-TRANS 24 1 011 662 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 12 372 269 EUR
GRANDFOOD s.r.o. 10 841 122 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 40 1 781 031 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 2 486 833 EUR
Mgr. Emília Achbergerová 16 211 213 EUR
Ing. Oto Mikloš 12 52 311 EUR
DAMYS, s.r.o. 1 54 927 EUR
Imrich Jurišta-DELIKATES 1 111 695 EUR
Senické a skalické pekárne, a.s. 2 77 880 EUR
CITYFOOD s.r.o. 18 1 529 803 EUR
EASTFOOD s.r.o. 16 180 289 EUR
LUNYS, s.r.o. 3 228 730 EUR
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 3 297 526 EUR
Roman Obložinský INTERZEL 1 30 000 EUR
Limas, s. r. o. 1 112 976 EUR
NORDFOOD s.r.o. 1 128 800 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 1 165 EUR
Eduart Pribul 1 28 326 EUR
Peter Machcinik 1 48 071 EUR
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 1 138 000 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 2 168 895 EUR
PEPSI-COLA SR, s.r.o. 6 109 995 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 328 EUR
CBA VEREX, a.s. 2 46 024 EUR
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 1 967 EUR
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 5 1 212 EUR
PICADO, s.r.o. 3 12 023 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 2 0 EUR
LABAŠ s.r.o. 3 85 399 EUR
Ján Belička - BELSPOL 3 154 309 EUR
DIAMON, s.r.o. 2 244 204 EUR
GM plus, s.r.o. 1 80 800 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 229 EUR
MECOM GROUP s.r.o. 1 498 EUR
DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 1 35 970 EUR
GROTTO TRADE s. r. o. 1 40 976 EUR
Pekáreň Bzovík, s.r.o. 1 21 940 EUR
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA 1 175 450 EUR
Milena Leskovjanská - STATOR 1 18 587 EUR
Prvá cateringová spol. s r. o. 4 112 975 EUR
Ing. Štefan Demovič D a S 2 155 321 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 7 598 EUR
PENDO s.r.o. 1 45 494 EUR
EMATRADE s.r.o. 1 100 544 EUR
HARDY PLUS s.r.o. 1 52 273 EUR
ROČI PLUS s.r.o. 2 57 134 EUR
Ľubomír Lapin a.s. 5 122 641 EUR
Ladislav Lukáč 1 39 047 EUR
DEMIFOOD SK spol. s r.o. 1 21 557 EUR
I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. 1 30 014 EUR
AG FOODS SK s.r.o. 2 34 101 EUR
FEGA FOOD s.r.o. 2 31 643 EUR
B.F.R. s.r.o. 2 54 722 EUR
MPC CESSI a.s. 1 39 399 EUR
S L O V B Y S, s.r.o. 1 30 756 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok IV. Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom 2014 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 731 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernozácia objektov výrobných prevádzok IVa Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 131 390 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189 042 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 75 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia kontajnerového typu na porážanie hydiny Ing. Pavel Kukla 142 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172 000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176 710 EUR 2015 Tovary Nie 3
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91 380 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 96 534 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000 do 70 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40 000 do 50 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84 900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 49 259 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 943 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1 371 581 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 293 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116 166 EUR 2015 Tovary Nie 4
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 EUR 2014 Tovary Nie 5
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672 EUR 2016 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 542 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 107 000 EUR 2015 Tovary Nie 5
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 506 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 54 100 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 491 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 716 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 086 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78 186 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 340 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 171 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 733 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 18 568 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450 EUR 2014 Tovary Nie 5
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 220 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Úrad vlády Slovenskej republiky 18 947 EUR 2013 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95 499 EUR 2012 Tovary Áno 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 11 481 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 435 EUR 2014 Tovary Áno 2
Kompletné a doplnkové kŕmne zmesi pre bažanty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 149 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 458 333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 302 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74 813 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 278 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 769 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 931 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 585 334 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 734 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 734 EUR 2015 Tovary Nie 4
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 128 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 27 855 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 4 947 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 17 618 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56 014 EUR 2012 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 048 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 855 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 589 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 634 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 122 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 20 352 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52 778 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 562 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 32 310 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51 512 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 388 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 056 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 22 608 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 593 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 989 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 254 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 699 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 436 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 612 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 319 097 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40 433 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 700 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 15 478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 844 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 904 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 55 391 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53 704 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 732 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 520 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 826 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 33 025 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 24 738 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 559 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 934 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 999 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 774 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 536 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 149 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 676 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 336 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 49 217 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 149 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 363 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 248 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 414 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 28 651 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché a trvanlivé potraviny VITALITA n.o. 138 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 693 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 50 051 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 889 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 523 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 27 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 758 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 43 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 896 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 795 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401 605 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 26 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 159 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 503 782 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 493 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 83 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 60 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 48 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 397 EUR 2016 Tovary Áno 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňinony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 35 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 23 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín (LS) Centrum výcviku Lešť 39 598 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 952 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 20 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diétne výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 892 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Voderady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (TL) Centrum výcviku Lešť 118 918 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 846 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26 088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 038 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 65 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Áno 1
Potraviny rôzne Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 179 954 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 89 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 64 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 5 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 34 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 39 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín pre CC Centrum výcviku Lešť 45 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 21 668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 963 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 57 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14 054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 5 - cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30 322 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 34 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 767 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 95 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33 019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 21 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121 014 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 762 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70 835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 852 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 22 088 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryštálový cukor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 705 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515 EUR 2017 Tovary Nie 3
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 31 263 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 317 EUR 2018 Tovary Nie 6
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839 EUR 2017 Tovary Nie 4
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502 EUR 2018 Tovary Nie 2
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 51 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 117 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 569 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539 EUR 2018 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 145 EUR 2018 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 360 EUR 2018 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783 EUR 2017 Tovary Nie 3
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 23 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 162 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783 EUR 2017 Tovary Nie 4
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 813 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 207 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 996 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 173 EUR 2019 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 729 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 43 313 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 91 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 1 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268 EUR 2019 Tovary Nie 3
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 841 EUR 2019 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967 EUR 2019 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 469 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290 EUR 2019 Tovary Nie 5
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 54 869 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potraviny Športové gymnázium 341 293 EUR 2019 Tovary Nie 6
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 249 351 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 590 806 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463 EUR 2017 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322 EUR 2019 Tovary Nie 45
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 220 257 EUR 2019 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 55 316 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 286 947 EUR 2019 Tovary Nie 13
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 125 336 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 333 377 EUR 2019 Tovary Nie 6
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 386 345 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 558 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 555 925 EUR 2019 Tovary Nie 8
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 558 970 EUR 2019 Tovary Nie 9
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 99 479 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 539 800 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 356 618 EUR 2019 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 761 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 476 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 364 EUR 2019 Tovary Nie 2
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Národné rehabilitačné centrum 629 287 EUR 2020 Tovary Nie 6
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403 EUR 2019 Tovary Nie 6
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 091 564 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 24 962 EUR 2019 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 718 708 EUR 2020 Tovary Nie 19
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 38 131 EUR 2019 Tovary Nie 9
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 370 030 EUR 2020 Tovary Nie 9
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98 128 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 176 315 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 634 130 EUR 2020 Tovary Nie 10
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 261 270 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 24 036 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 17 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 30 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liturgické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Nemocnica svätého Michala, a. s. 29 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 17 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 969 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 952 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 490 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 999 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 24 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 964 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 14 325 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 25 910 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×