Dodávateľ

Hôrka s.r.o.

Trenčianska Teplá
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HÔRKA s.r.o.

IČO: 36314196

Adresa: Teplická 1/655, Trenčianska Teplá

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4725

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Október 2020

Záznam platný do: 13. Október 2023

Posledná zmena: 14. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 82 875,00 EUR 3 3
2016 586 014,67 EUR 3 3
2017 336 132,61 EUR 15 15
2018 994 885,00 EUR 17 17
2019 70 354,55 EUR 2 2
2020 180 977,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 54 018,00 EUR 2 2
2015 28 857,00 EUR 1 1
2016 563 359,67 EUR 2 2
2017 339 075,61 EUR 15 15
2018 600 049,00 EUR 5 5
2019 196 916,55 EUR 6 6
2020 128 863,00 EUR 4 4
2021 282 348,00 EUR 5 5
2022 57 752,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 1 754 740,12 1754740.12 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 52 800,00 52800.00 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 70 424,00 70424.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 40 079,17 40079.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 36 272,73 36272.73 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 24 000,00 24000.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 21 594,99 21594.99 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 34 081,82 34081.82 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 36 269,00 36269.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 1 180 977,00 180977.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 186,00 25186.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 832,00 28832.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 552 293,00 552293.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 857,00 28857.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 655,00 22655.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 312,00 5312.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 247,00 4247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 191,00 11191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 70 424,00 70424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 712,00 19712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497 447,00 497447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 446,00 24446.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 338,00 31338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 376,65 16376.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 700,00 24700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 55 771,00 55771.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bravčové mäso, Hovädzie mäso, Mäsové výrobky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 20 140,50 20140.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 297,98 13297.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 680,00 17680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 479,00 10479.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 17 382,37 17382.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bravčové výrobky II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 31 400,00 31400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 67 979,75 67979.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 106,00 27106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 447,00 31447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso chladené Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 53 169,00 53169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 43 272,90 43272.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 719,00 32719.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 522,00 35522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 467,00 32467.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 401,00 29401.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 989 798,00 989798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 259,00 7259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 473,00 31473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 311,00 32311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 085,00 30085.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 783,00 37783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 913,00 38913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 416,00 17416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 752,00 57752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Hôrka
Adresa:
M. Rázusa 32 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Hôrková
Adresa:
M. Rázusa 32 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Hôrka
Adresa:
M. Rázusa 32 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Hôrková
Adresa:
M. Rázusa 32 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×