Obstarávanie

KS Hviezda s posunom výťahu v Trenčíne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 832 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 599 999,00
Zaplatené:
91.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 101 KS Hviezda s posunom výťahu E.1.1 Architektonické a stavebno-technické riešenie E.1.2 Statika E.1.3 Zdravotechnika E.1.4 Elektroinštalácia E.1.5 Vykurovanie E.1.6 Plynoinštalácia E.1.7 Vzduchotechnika E.1.8 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová požiarna signalizácia E.1.9 Technológia javiska a hľadiska E.1.10 Výťah E.1.11 Zariadenie pre odvod dymu a tepla E.1.12 Meranie a regulácia SO 102 Preložka vonkajších rozvodov NN SO 103 Kanalizačná prípojka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOAR sk, a.s. 4 2 599 999,00 Neuvedené EUR 13. Máj 2020 277550

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Hromadná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 11. Marec 2020 11. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041384/download","filename":"Hromadná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041385/download","filename":"Hviezda-Stanovisko KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041386/download","filename":"MaR výkaz-výmer_upravený.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041387/download","filename":"Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041388/download","filename":"SP-zapracované zmeny.rtf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 13. Marec 2020 13. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042645/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 12.3.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042646/download","filename":"technická správa_1_hladisko,javisko_ocelova konstrukcia.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042647/download","filename":"TS Mechanika javiska a hľadiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042649/download","filename":"DK-TN-Hviezda_JT_Elektro_Výkaz.xls"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079140/content/1032584/download","filename":"SP-Hviezda.rtf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. Máj 2020 26. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060889/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060890/download","filename":"príloha č. 1 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060891/download","filename":"príloha č. 2 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060892/download","filename":"príloha č. 3 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060893/download","filename":"príloha č. 4 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081872/content/1038326/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 20. Marec 2020 20. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084814/content/1044512/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 19.3.2020.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Apríl 2020 30. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089938/content/1054471/download","filename":"Info o výsledku.doc"}]
Súťažné podklady Odkaz na link na Josephine 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079146/content/1032588/download","filename":"odkaz na Josephine.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2020 28. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089504/content/1053605/download","filename":"Oznámenie o zrušení-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Iný dokument k zákazke Zmena termínu na predkladanie a otváranie ponúk 3. Marec 2020 3. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082191/content/1039008/download","filename":"Zmena termínu na predkladanie a otváranie ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena termínu na predkladanie ponúk 17. Marec 2020 17. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084395/content/1043546/download","filename":"Zmena termínu na predkladanie ponúk č. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088551/content/1051903/download","filename":"Info o výsledku.doc"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 21. Február 2020 21. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080855/content/1036095/download","filename":"Žiadosť o nápravu-Odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP z 11.3.2020 12. Marec 2020 12. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083770/content/1042140/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 11.3.2020.pdf"}]
Súťažné podklady JED-Jednotný európsky dokument 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079143/content/1032587/download","filename":"JED.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 25. Marec 2020 25. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085260/content/1045372/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP 14. Február 2020 14. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079896/content/1034017/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke KORONA-online sprístupnenie 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085980/content/1046864/download","filename":"KORONA-on-line spristupnenie.docx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×