Obstarávanie

KS Hviezda s posunom výťahu v Trenčíne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 832 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 599 999,00
Zaplatené:
91.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 101 KS Hviezda s posunom výťahu E.1.1 Architektonické a stavebno-technické riešenie E.1.2 Statika E.1.3 Zdravotechnika E.1.4 Elektroinštalácia E.1.5 Vykurovanie E.1.6 Plynoinštalácia E.1.7 Vzduchotechnika E.1.8 Elektrická požiarna signalizácia a hlasová požiarna signalizácia E.1.9 Technológia javiska a hľadiska E.1.10 Výťah E.1.11 Zariadenie pre odvod dymu a tepla E.1.12 Meranie a regulácia SO 102 Preložka vonkajších rozvodov NN SO 103 Kanalizačná prípojka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOAR sk, a.s. 4 2 599 999,00 Neuvedené EUR 13. Máj 2020 277550

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Hromadná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 11. Marec 2020 11. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041384/download","filename":"Hromadná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041385/download","filename":"Hviezda-Stanovisko KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041386/download","filename":"MaR výkaz-výmer_upravený.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041387/download","filename":"Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083369/content/1041388/download","filename":"SP-zapracované zmeny.rtf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 13. Marec 2020 13. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042645/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 12.3.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042646/download","filename":"technická správa_1_hladisko,javisko_ocelova konstrukcia.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042647/download","filename":"TS Mechanika javiska a hľadiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084026/content/1042649/download","filename":"DK-TN-Hviezda_JT_Elektro_Výkaz.xls"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079140/content/1032584/download","filename":"SP-Hviezda.rtf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. Máj 2020 26. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060889/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060890/download","filename":"príloha č. 1 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060891/download","filename":"príloha č. 2 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060892/download","filename":"príloha č. 3 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093103/content/1060893/download","filename":"príloha č. 4 ÚI_SOAR sk, a.s._490_2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081872/content/1038326/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 20. Marec 2020 20. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084814/content/1044512/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 19.3.2020.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Apríl 2020 30. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089938/content/1054471/download","filename":"Info o výsledku.doc"}]
Súťažné podklady Odkaz na link na Josephine 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079146/content/1032588/download","filename":"odkaz na Josephine.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2020 28. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089504/content/1053605/download","filename":"Oznámenie o zrušení-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Iný dokument k zákazke Zmena termínu na predkladanie a otváranie ponúk 3. Marec 2020 3. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082191/content/1039008/download","filename":"Zmena termínu na predkladanie a otváranie ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena termínu na predkladanie ponúk 17. Marec 2020 17. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084395/content/1043546/download","filename":"Zmena termínu na predkladanie ponúk č. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088551/content/1051903/download","filename":"Info o výsledku.doc"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 21. Február 2020 21. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080855/content/1036095/download","filename":"Žiadosť o nápravu-Odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP z 11.3.2020 12. Marec 2020 12. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083770/content/1042140/download","filename":"Odpoveď na žiadosť z 11.3.2020.pdf"}]
Súťažné podklady JED-Jednotný európsky dokument 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079143/content/1032587/download","filename":"JED.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 25. Marec 2020 25. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085260/content/1045372/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP 14. Február 2020 14. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079896/content/1034017/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke KORONA-online sprístupnenie 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085980/content/1046864/download","filename":"KORONA-on-line spristupnenie.docx"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×