Obstarávanie

I/18 Prešov - Lipníky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 383 979,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 383 979,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Modernizácia cesty I/18 rekonštrukciou daného úseku na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa. Účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy a zlepšenie podmienok životného prostredia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 9 383 979,00 Neuvedené EUR 30. Marec 2020 274676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 k vysvetleniu SP 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052728/content/976323/download","filename":"Príloha č.1 I-18 Prešov - Lipníky - výkaz výmer osvetlenia priechodu pre chodcov.xls"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-Zväzok 3 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046145/content/962261/download","filename":"3 Zväzok 3 TKP.zip"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419434.pdf 10. Júl 2019 15. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047117/content/976687/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419434.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Aktualizácia lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052032/content/974819/download","filename":"Oznam o aktuálnej lehote na predkladanie a otváranie ponúk PO-Lipníky - PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizovaný "Súpis položiek II" 14. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052746/content/976692/download","filename":"Súpis položiek II.xlsx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052030/content/974816/download","filename":"02 časť A1_Pokyny_SP_Prešov-Lipníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052030/content/974818/download","filename":"05 časť A4. Výber zmluvného partnera_Prešov-Lipníky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085971/content/1046853/download","filename":"§ 24 ods 2_správa_Lipniky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie „MTS-SWIE PO-Lipníky“ 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085636/content/1046047/download","filename":"Ponuka MTS-SWIE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. September 2019 27. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058720/content/990453/download","filename":"§55_2_ info o vyhodnotení ponúk_Lipniky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-Zväzok 1 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046143/content/962259/download","filename":"1 Zväzok 1 Pokyny pre uchádzačov.zip"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085638/content/1046049/download","filename":"Ponuka EUROVIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085635/content/1046046/download","filename":"Ponuka Strabag.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-Zväzok 2 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046144/content/962260/download","filename":"2 Zväzok 2 Zmluva.zip"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-Zväzok 5 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046147/content/962263/download","filename":"5 Hlavička - PD a doklady PO-LIP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046147/content/962264/download","filename":"5 Zväzok 5 PD a Doklady_1.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046147/content/962266/download","filename":"5 Zväzok 5 PD a Doklady_2.zip"}]
Iný dokument k zákazke Oznam o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051475/content/973274/download","filename":"Oznam o predĺžení LPP_PO-Lipníky- PROFIL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085631/content/1046042/download","filename":"ZÁPISNICA z otvárania ponúk_PO-Lipniky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085632/content/1046043/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení spln.podmienok účasti_Lipniky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-Zväzok 4 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046146/content/962262/download","filename":"4 Zväzok 4 Cenová časť.zip"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ I/18 Prešov - Lipníky 31. Marec 2020 31. Marec 2020 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Marec 2020 31. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085633/content/1046044/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Lipniky – malé.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×