Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 984,93
Zaplatené:
68.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
3489855.6
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa, ....; ... zabezpečenie kompletnej agendy ohľadne zmeny dodávateľa plynu. Použitie plynu na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Percentuálne podiely odberu plynu na jednotlivé kalendárne mesiace pre odberné miesto SKSPPDIS000130020971, Hodnota / charakteristika: 1.-19, 2.-16, 3.-13, 4.-3, 5.-3, 6.-2, 7.-2, 8.-2, 9.-3, 10.-7, 11.-12, 12.-18; Technické vlastnosti: Percentuálne podiely odberu plynu na jednotlivé kalendárne mesiace pre odberné miesto SKSPPDIS000130021140, Hodnota / charakteristika: 1.-19, 2.-12, 3.-12, 4.-4, 5.-4, 6.-4, 7.-4, 8.-4, 9.-4, 10.-7, 11.-11, 12.-15; Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvá v m3 - SKSPPDIS000130020971, Hodnota / charakteristika: 500; Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvá v m3 - SKSPPDIS000130021140, Hodnota / charakteristika: 450

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odberné miesto1, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067877; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 880,68; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto2, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067868; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 751,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto3, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120068701; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 483,30; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto4, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067878; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto5, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111008; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto6, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120054062; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,9; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto7, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120069447; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto8, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110978; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18258,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto9, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111010; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23628,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto10, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111012; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 644,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto11, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110981; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto12, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067879; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 257,76; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto13, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111015; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 236,28; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto14, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111016; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 289,98; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto15, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067873; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto16, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067871; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto17, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111023; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5370,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto18, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111024; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23628,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto19, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111025; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 644,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto20, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111026; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 751,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto21, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067862; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto22, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111028; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 354,42; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto23, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067770; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto24, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120069466; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto25, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111031; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 193,32; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto26, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110980; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11008,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto27, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111032; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12404,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto28, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111036; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 451,08; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto29, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110979; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1074,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto30, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067875; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto31, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067863; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85,92; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto32, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114693; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto33, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111033; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10127,82; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto34, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120069580; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12888,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto35, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064293; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto36, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110104210; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 285684,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M7; Technické vlastnosti: Odberné miesto37, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064286; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 644,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto38, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111045; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto39, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064285; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto40, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067767; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto41, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113262; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11062,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto42, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110115013; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11287,74; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto43, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000130021140; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 702825,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: S9; Technické vlastnosti: Odberné miesto44, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112658; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto45, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112673; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto46, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112649; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto47, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112662; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto48, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112653; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto49, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112667; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto50, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111000; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21480,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto51, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112675; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto52, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112674; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto53, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112682; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 236,28; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto54, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112679; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto55, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112664; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto56, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112677; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 590,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto57, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112688; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto58, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110265; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto59, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113446; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto60, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113440; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto61, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113439; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto62, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113442; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto63, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113441; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto64, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113443; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto65, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113444; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto66, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111162; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 182,58; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto67, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113445; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto68, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS020129903731; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 644,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto69, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112629; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto70, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112694; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto71, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110286; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto72, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113455; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto73, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113457; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto74, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113454; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto75, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110288; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 751,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto76, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113452; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto77, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114886; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto78, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS010120121020; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto79, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112668; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto80, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113453; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto81, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113450; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto82, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113451; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto83, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113448; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto84, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113449; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto85, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110289; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto86, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113447; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto87, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113460; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto88, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110296; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto89, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112626; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto90, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112624; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto91, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113458; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto92, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114889; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto93, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110104786; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto94, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114887; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto95, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114892; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto96, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS020119000871; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto97, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114888; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto98, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114891; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto99, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110294; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto100, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110291; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto101, Jednotka: POS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112632; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto102, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112631; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto103, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110113459; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto104, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120069442; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto105, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112641; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto106, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114890; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto107, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS020118000068; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto108, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112633; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 268,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto109, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112693; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto110, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112640; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 161,10; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto111, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112642; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto112, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112646; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto113, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112657; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto114, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111888; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto115, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110262; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 173988,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M7; Technické vlastnosti: Odberné miesto116, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110259; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24702,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto117, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS020118000061; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10203,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto118, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110263; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7518,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto119, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS010110013705; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9666,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto120, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS010110013704; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13425,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto121, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110982; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33294,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto122, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110985; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 41886,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto123, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110986; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28998,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto124, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110987; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15036,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto125, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110989; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 39469,50; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M3; Technické vlastnosti: Odberné miesto126, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110988; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto127, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112722; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 375,90; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto128, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112714; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 483,30; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto129, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112721; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto130, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064513; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 590,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto131, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064512; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 751,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto132, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064515; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto133, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112727; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 214,80; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto134, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120064516; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto135, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000120067880; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 279,24; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto136, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112726; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 429,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto137, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS010110000699; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 322,20; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto138, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000130020971; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 708840,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: S9; Technické vlastnosti: Odberné miesto139, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110109166; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 339384,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M8; Technické vlastnosti: Odberné miesto140, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110991; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 301257,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M8; Technické vlastnosti: Odberné miesto141, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110992; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 311460,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M8; Technické vlastnosti: Odberné miesto142, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110110960; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 207282,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M7; Technické vlastnosti: Odberné miesto143, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112666; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 107,40; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto144, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110111044; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto145, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110112645; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 537,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M1; Technické vlastnosti: Odberné miesto146, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110114300; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10740,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto147, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS020119000593; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16110,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2; Technické vlastnosti: Odberné miesto148, Jednotka: POD, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: SKSPPDIS000110108100; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo odberu za zmluvné obdobie, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13317,60; Technické vlastnosti: Predpokladaná tarifa, Jednotka: tarifa, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: M2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 115 181,92 20% EUR 8. Október 2019 267035

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×