Obstarávanie

Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rudné bane, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 275 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 275 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Odkalisko č. 2 sa spolu s ďalšími odkaliskami č. 1 a č. 3 nachádza v bývalom areáli ložiska antimónových rúd Dúbrava, približne 6 km južne od obce Dúbrava v nadmorskej výške 900 až 1400 m n. m. Súčasťou banského areálu sú aj tri zrekultivované odkaliská, na ktoré bol ukladaný odpadový kal z flotačnej úpravy antimónových rúd v období 70. 90. rokov 20. storočia. Správcom banského areálu (uzavretého ložiska) Dúbrava je verejný obstarávateľ, ktorý v území od ukončenia ťažby vykonával rekultivačné práce a v súčasnosti zabezpečuje ochranu banských diel a odkalísk. Dňa 14. - 15. 11. 2019 došlo na odkalisku č. 2 k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska a vytečenie časti uložených úpravárenských kalov do územia pod odkaliskom. Podrobne je predmet zákazky opísaný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
17. Január 2020
Vestník:
11/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
17. Január 2020
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
2 275 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
ENVIGEO, a.s.
IČO:
31600891

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ použiť priame rokovacie konanie ak, cit.: zákazka na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, 1.Existencia nepredvídateľnej okolnosti Dňa 14. až 15.11.2019 došlo na odkalisku č. 2 k vzniku havárie, ktorá má charakter mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (pokračovanie viď. bod VI.3) Doplňujúce informácie tohto oznámenia).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENVIGEO, a.s. 1 2 275 000,00 Neuvedené EUR 30. Január 2020 261744

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania 16. Január 2020 16. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074834/content/1024690/download","filename":"Odovodnenie_PRK_Dubrava_havaria - final profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×