Obstarávanie

Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
92 600,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50222000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálneho sprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu : - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Trnava, a. s. 1 92 600,00 Neuvedené EUR 4. Október 2019 258007

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060344/content/993906/download","filename":"priloha_c_3_vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060344/content/993907/download","filename":"priloha_c_1_identifikacia_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060344/content/993908/download","filename":"priloha_c_8_kalkulacia_predmetu_zakazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969184/download","filename":"SP_OaTKPaSV_VJP_a_RAO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969185/download","filename":"Priloha_c_1_Iidentifikacia_Navrh_kriteria.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969186/download","filename":"Priloha_c_1_Iidentifikacia_Navrh_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969187/download","filename":"Priloha_c_2b_CVopodmucasti.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969188/download","filename":"Priloha_c_2b_CVopodmucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969189/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969190/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969191/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969192/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969193/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969194/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969195/download","filename":"Priloha_c_6_Vzor_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969196/download","filename":"Priloha_c_3_vzoru_zmluvy_VOP_JAVYS_a_s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969197/download","filename":"Priloha_c_7_Specifikacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969198/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049340/content/969199/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.xlsx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060346/content/993910/download","filename":"03zap_z_VP_PLZ_PU_1.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie súťažných podkladov zo dňa 08.08.2019 8. August 2019 8. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051722/content/973782/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov zo dňa 08082019.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049342/content/969201/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049342/content/969202/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2019 21. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053484/content/978277/download","filename":"OoVVPU_ZOS_Trnava.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060343/content/993902/download","filename":"zm-60-19-1-00167-04420.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060345/content/993909/download","filename":"01zapisnica_z_OP_PLZ_f.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. August 2019 21. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053485/content/978279/download","filename":"OdovodnenieNezruseniaVO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060347/content/993912/download","filename":"04zap_z_VP_PLZ_f.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060347/content/993913/download","filename":"02zap_z_VP_PLZ_PP_f.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×