CPV kód

50222000-7

Opravy a údržba vozňov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 000 870 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 184 520 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 3 737 521 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 172 207 085 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOSYASTÉMY s.r.o. 1 1 000 870 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 62 59 250 653 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 81 107 447 106 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 1 0 Neuvedná
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 1 9 005 786 EUR
4RAIL, a.s. 4 425 581 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 491 104 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 828 737 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 215 476 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 352 735 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 457 869 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98-70 016-4 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 123 130 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 261 890 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 425 096 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 082 350 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 309 920 EUR 2014 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 653 879 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 740 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 485 143 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 545 893 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 092 841 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobných vozňov radu B, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330 502 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa WWRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 172 644 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 299 337 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98 045-3 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137 950 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245 393 EUR 2014 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 114 976 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287 986 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 295 775 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 976 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 525 416 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa radu WRRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 186 472 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 074 947 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 347 477 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 778 676 EUR 2015 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 752 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543 361 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 637 677 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 89 279 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 920 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 289 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 483 646 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 771 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 663 753 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 864 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 732 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 645 692 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 245 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 917 100 EUR 2017 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 478 110 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 219 300 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 118 909 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 321 332 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 819 900 EUR 2017 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 979 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 005 786 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 684 310 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 466 176 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385 304 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 076 748 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 131 013 EUR 2017 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37 425 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 524 404 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 280 968 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 886 474 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 437 576 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 230 224 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 523 782 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 425 371 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 386 938 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 889 129 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 268 628 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 207 010 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 299 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 443 930 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 172 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 273 585 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 111 610 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 258 269 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 96 440 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 628 028 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 176 290 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 508 893 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 950 810 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 354 767 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 267 165 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 250 050 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 153 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 257 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 831 043 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 414 782 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 963 018 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 920 000 EUR 2019 Služby Nie 2
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 870 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 92 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 569 798 EUR 2019 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 953 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 773 347 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666 591 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 955 905 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 132 511 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×