CPV kód

50222000-7

Opravy a údržba vozňov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 91,920 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 3,737,521 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 121 161,324,698 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ŽOS Vrútky a.s. 54 55,540,313 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 69 100,182,459 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 1 9,005,786 EUR
4RAIL, a.s. 4 425,581 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 491,104 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 828,737 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,215,476 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 352,735 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 457,869 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98-70 016-4 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 123,130 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,261,890 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,425,096 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,082,350 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 309,920 EUR 2014 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,653,879 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312,740 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 485,143 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,545,893 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,092,841 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobných vozňov radu B, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330,502 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa WWRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 172,644 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 299,337 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98 045-3 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137,950 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245,393 EUR 2014 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 114,976 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287,986 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,998,612 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 295,775 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49,976 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 525,416 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa radu WRRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 186,472 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,074,947 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 347,477 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,200,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,778,676 EUR 2015 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5,752,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543,361 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,637,677 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 89,279 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91,920 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10,289 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 483,646 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74,771 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 663,753 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11,864,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77,732 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23,645,692 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,245,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10,917,100 EUR 2017 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 478,110 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,219,300 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,118,909 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 321,332 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,819,900 EUR 2017 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551,979 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9,005,786 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 684,310 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 466,176 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385,304 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,076,748 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4,131,013 EUR 2017 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37,425,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 524,404 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872,850 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,280,968 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 886,474 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 437,576 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 230,224 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 523,782 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 425,371 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 386,938 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 889,129 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 268,628 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,207,010 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140,299 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 443,930 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159,172 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,273,585 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 111,610 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,258,269 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 96,440 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 628,028 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 176,290 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 508,893 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 950,810 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,354,767 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 267,165 EUR 2018 Služby Nie 1