Obstarávanie

Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská _ 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
600 523,00
Konečná suma(Bez DPH):
600 523,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 600 523,00 Neuvedené EUR 7. Máj 2019 252856

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica_podmienky účasti 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036298/content/940746/download","filename":"02_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036297/content/940745/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ŠPORTFINAL s.r.o., 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036300/content/940749/download","filename":"Report__Ponuky__Aukcia__Obnova_sportoveho_ar.PDF"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 12. Marec 2019 12. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028741/content/925869/download","filename":"Dokumenty_na_profile_link_5219WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 1 22. Marec 2019 22. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030317/content/928942/download","filename":"Dokumenty_na_profile_link_5219WYP.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 12. Marec 2019 12. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028737/content/925857/download","filename":"Vyzva_na_predkladanie_ponuk_5219-WYP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036302/content/943575/download","filename":"Správa § 24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP c.1_§ 34 ods.1 pism. b) 22. Marec 2019 22. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030318/content/928945/download","filename":"Dokumenty_na_profile_link_5219WYP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034713/content/937522/download","filename":"Informácia o výsledku § 54 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica_vyhodnotenie ponúk 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036299/content/940747/download","filename":"Zapisnica_KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036299/content/940748/download","filename":"Zapisnica z elektronickej aukcie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036301/content/943574/download","filename":"Sadmin@raca19050909350.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×