Obstarávanie

Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 827,00
Zaplatené:
99.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tony
Množstvo:
41.8
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a preprava NO podľa špecifikovaných druhov.; Zhodnotenie, zneškodňovanie, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov (NO), ktoré vznikli v organizácii objednávateľa na jednotlivých strediskách v zmysle § 6 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa hierarchie odpadového hospodárstva ods.1, písm. b) až e).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130208 iné motorové a prevodové oleje, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130502 kaly z odlučovača oleja , Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 12,00, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 130507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody , Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 12,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 140603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel , Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160107 olejové filtre, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160113 brzdové kvapaliny, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,05, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160119 plasty, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako v 160209 až 160212 (elektr. šrot, vypálené žiar.), Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160601 olovené batérie, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 1,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 160708 odpady obsahujúce olej, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 161001 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 0,25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 170503 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: tona, Minimum: 0,001, Maximum: 10,0, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARGUSS s.r.o. 1 4 827,00 0% EUR 4. Júl 2018 161374

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×