CPV kód

90510000-5

Likvidácia a spracovanie odpadu

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94 191 137 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 76 740 EUR
Mesto Revúca 1 1 800 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 32 000 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 27 968 156 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 163 2 563 434 EUR
Mesto Žilina 6 484 140 EUR
Mesto Kolárovo 1 227 664 EUR
Obec Bajč 1 92 111 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 75 828 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 13 729 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 130 000 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 343 324 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 48 672 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 188 217 EUR
Obec Košariská 1 205 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 137 034 EUR
Obec Beluša 2 131 315 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 76 530 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3 321 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 18 313 EUR
Mesto Svidník 1 212 501 EUR
Obec Nižný Hrušov 1 205 000 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 659 359 EUR
Mesto Modra 1 248 398 EUR
Mesto Senica 1 2 200 000 EUR
Mesto Holíč 1 1 650 495 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 53 838 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 1 205 000 EUR
Mesto Bytča 3 205 099 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 37 687 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 10 8 598 EUR
Mesto Pezinok 2 364 461 EUR
Mesto Tornaľa 1 73 088 EUR
Obec Budimír 1 87 486 EUR
Záchranná služba 10 115 978 EUR
Mesto Hlohovec 1 777 000 EUR
Mesto Šamorín 1 883 769 EUR
Obec Štrba 1 137 750 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 2 325 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 18 888 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 13 488 EUR
Obec Ohrady 1 205 000 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 3 442 102 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 65 278 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 102 706 EUR
Mesto Nová Dubnica 2 383 934 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 99 492 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 106 353 EUR
Obec Radatice 1 57 390 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 99 801 EUR
Obec Budča 1 129 563 EUR
EKOVER spol. s r.o. 3 990 989 EUR
Technické služby mesta Galanta 2 1 581 769 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 23 626 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 1 996 710 EUR
Obec Borovce 5 80 287 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 14 489 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 158 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 25 856 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Marius Pedersen, a.s. 27 1 238 068 EUR
T+T, a.s. 6 375 914 EUR
PEhAES, a.s. 2 156 882 EUR
EBA, s.r.o. 43 563 631 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 3 1 015 084 EUR
ARGUSS s.r.o. 39 104 453 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 117 442 EUR
Brantner Nové Zámky s.r.o. 1 92 111 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 3 239 401 EUR
Plastic People, s.r.o. 3 615 000 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 4 426 998 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 1 248 398 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 3 28 352 090 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 7 216 895 EUR
ARCHÍV SB, s.r.o. 12 489 591 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 777 000 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 645 EUR
BP-AGRO-CENTRUM, spol, s.r.o. 4 90 081 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 1 227 664 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 3 990 989 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 2 1 873 088 EUR
KOSIT a.s. 11 272 456 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 1 500 EUR
Skládka Cerová s.r.o. 2 325 000 EUR
AKS group s.r.o. 14 569 028 EUR
Odpadová s. r. o. 2 1 581 769 EUR
Technické služby Senica, a.s. 1 2 200 000 EUR
DETOX s.r.o. 78 677 761 EUR
DETOX s.r.o. 7 252 172 EUR
AKS group s.r.o. 9 253 438 EUR
EBA, s.r.o. 11 175 346 EUR
ecorec Slovensko s.r.o. 1 266 866 EUR
ecol Trade, s.r.o. 1 75 828 EUR
AKS group s.r.o. 1 967 EUR
Marius Pedersen, a. s. 9 17 626 EUR
Vassal EKO, s. r. o. 15 2 738 559 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 7 43 023 EUR
POP palivo s. r. o. 15 22 184 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 3 321 EUR
RAMEKO, s.r.o. 12 33 992 EUR
Branislav Klačan ADR TRANS 1 150 EUR
TOMCAMP s. r. o. 5 6 450 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 5 3 310 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 21 59 154 EUR
ESPIK Group s.r.o. 12 20 818 EUR
ESO eko s.r.o. 1 1 650 495 EUR
SARO Slovakia s.r.o. 1 212 501 EUR
ESPIK s.r.o. 8 21 914 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 33 599 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne uskladneným odpadom Obec Bajč 77 687 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a Obci Štvrtok na Ostrove Mestská časť Bratislava - Čunovo 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Likvidácia nelegálnej skládky v meste Bytča-Stará hradská a obci Dolný Hričov. Mesto Bytča 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora Mesto Modra 206 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 64 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná - separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov Obec Trenčianska Turná 45 000 EUR 2014 Služby Nie 1
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ Mesto Kolárovo 206 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri Obce Košariská a Šterusy Obec Košariská 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v rómskej osade v obci Chminianske Jakubovany. Obec Chminianske Jakubovany 84 660 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie čiernych skládok a sanácia územia. Obec Radatice 49 872 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica. Obec Veľká Lomnica 84 878 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obcí Nižný Hrušov, Stročín a Koromľa. Obec Nižný Hrušov 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Likvidácia nelegálnej skládky v obci Ohrady Obec Ohrady 205 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice Záchranná služba 105 898 EUR 2015 Služby Nie 10
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA Mesto Tornaľa 73 088 EUR 2016 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov Technické služby mesta Galanta 711 950 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné služby pre mesto Senica s charakteristikami sociálneho a zeleného obstarávania (EVO) Mesto Senica 2 354 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technické služby v meste Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 25 500 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 296 487 EUR 2014 Služby Nie 8
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná. Obec Dunajská Lužná 659 359 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. Mesto Šamorín 883 769 EUR 2015 Služby Nie 1
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 695 550 EUR 2015 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 053 639 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II Mesto Pezinok 94 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II Mesto Pezinok 266 866 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2016 Služby Nie 6
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského biologického odpadu 3 Univerzitná nemocnica Bratislava 75 828 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 164 654 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2018-2022 Mesto Hlohovec 777 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 996 710 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 22 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu zo Žumpy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 37 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie stavebného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie komunálneho odpadu a odpadu z čistenia ulíc Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 29 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu 2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 20 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 50 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 180 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 32 760 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 670 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 570 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 15 681 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 155 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 006 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného vyradeného majetku Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 736 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 880 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 728 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 19 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 120 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 404 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 68 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 890 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 68 712 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 36 005 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 920 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 820 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 14 587 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 755 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 853 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie odpadu EKO - podnik verejnoprospešných služieb 176 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 190 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 180 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 404 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 940 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 080 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 302 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu TEKOS,spol. s r.o. 172 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 84 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 440 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 170 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 268 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 20 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 796 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 114 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 970 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia komunálnych odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 60 639 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 313 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 492 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 010 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 29 680 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - VÝCHOD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 597 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - STRED Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 357 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 864 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 840 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 827 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 629 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 766 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 245 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mesto Holíč Mesto Holíč 1 680 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 735 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 123 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 719 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu TEKOS,spol. s r.o. 190 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 13 050 EUR 2018 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 108 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 620 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 347 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 27 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 940 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu Obec Beluša 125 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 873 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 13 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu Technická univerzita v Košiciach 76 530 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca Mesto Revúca 1 577 835 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia odpadov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 58 060 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 117 465 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31 555 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 569 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 095 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 723 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 964 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 650 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 19 08 09 (OO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 056 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. 19 08 09 (OO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 219 280 EUR 2019 Služby Nie 1
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu Mesto Svidník 212 501 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča Obec Budča 129 563 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním EKOVER spol. s r.o. 145 614 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 192 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 720 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 430 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Obec Štrba 165 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 06/N/, 16 01 07/N/) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 322 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 440 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 080 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 622 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie objemného odpadu Obec Beluša 32 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 831 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 69 999 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 407 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 342 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia laboratórnych chemikálii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 166 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 05, 16 01 14) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 520 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 643 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 730 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 880 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ekonomická univerzita v Bratislave 669 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie lapača tukov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 452 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 687 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 801 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Budimír 105 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 55 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia kuchynských odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 419 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 860 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Obec Borovce 54 800 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 302 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 400 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 183 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 560 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 65 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu - LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 864 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 920 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov Technické služby mesta Galanta 869 819 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145 EUR 2016 Služby Nie 7
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145 EUR 2017 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×