Obstarávanie

Chemikálie a laboratórny materiál pre molekulárne analýzy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 674,62
Konečná suma(Bez DPH):
3 940,70
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24327000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nákup nových, nepoužívaných chemikálií a laboratórneho materiálu vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.; 2. Chemikálie a laboratórny materiál budú použité vo vedeckom výskume, pričom ich špecifikácia vyplýva z dlhoročnej kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácii experimentov vyžadujúcich si vysokú čistotu a špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.; 3. Požadujú sa špecifické vlastnosti tovarov, aby výsledky experimentov mohli byť porovnateľné s predchádzajúcimi analýzami, aby mohli byť využité rovnaké analytické testy, ako v predchádzajúcich analýzach a aby sa zachovala kontinuita dlhodobých experimentov.; 4. Objednávateľ u tovarov identifikovaných konkrétnym výrobcom, značkou alebo typom pripúšťa dodanie ekvivalentných tovarov s plnohodnotnými vlastnosťami na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe a zároveň so zabezpečením bezpodmienečnej kompatibility s laboratórnymi produktami, použitie ktorých je nevyhnutné s požadovanými tovarmi, a to bez nutnosti ďalších nákladov na strane objednávateľa.; 5. V prípade ekvivalentných tovarov objednávateľ požaduje predložiť u každej ekvivalentnej položky bezplatnú vzorku pre uskutočnenie min. 10 reakcií, ktorá bude vyskúšaná pracoviskom objednávateľa pri práci v laboratóriu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K položke č. 1. RUKAVICE KIMTECH BLUE NITRILE VEĽKOSŤ S PF (112-4867) 100 kusov v balení:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1.  Rukavice, Hodnota / charakteristika: nitrilové, nesterilné, bezpúdrové, vyrobené z nitrilu namiesto gumového latexu, čo znižuje pravdepodobnosť reakcií súvisiacich s typom rukavíc I.; Technické vlastnosti: 1.2. Vhodné pre, Hodnota / charakteristika: široké spektrum nesterilných aplikácií, navrhnuté tak, aby chránili laboratórne procesy minimalizovaním rizika kontaminácie a zvýšením produktivity.; Technické vlastnosti: 1.3. Ideálne na použitie v, Hodnota / charakteristika: chémii, biochémii, mikrobiológii, virológii, biologických vedách, biomedicínskom výskume, forenznej vede a nesterilnej výrobe liekov; Technické vlastnosti: 1.4. Povrchová úprava, Hodnota / charakteristika: hladká brúsená povrchová úprava umožňujúca vynikajúcu hmatovú citlivosť pri manipulácii s mokrými aj suchými materiálmi a zariadeniami; Technické vlastnosti: 1.5. Statická disipatívna a antistatická skúška, ktorá spĺňa požiadavky definované v, Hodnota / charakteristika: EN 1149-5; Technické vlastnosti: K položke č. 2. RUKAVICE KIMTECH BLUE NITRILE VEĽKOSŤ M PF (112-4868) 100 kusov v balení:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. Rukavice, Hodnota / charakteristika: nitrilové, nesterilné, bezpúdrové, vyrobené z nitrilu namiesto gumového latexu, čo znižuje pravdepodobnosť reakcií súvisiacich s typom rukavíc I.; Technické vlastnosti: 2.2. Vhodné pre, Hodnota / charakteristika: široké spektrum nesterilných aplikácií, navrhnuté tak, aby chránili laboratórne procesy minimalizovaním rizika kontaminácie a zvýšením produktivity; Technické vlastnosti: 2.3. Ideálne na použitie v, Hodnota / charakteristika: chémii, biochémii, mikrobiológii, virológii, biologických vedách, biomedicínskom výskume, forenznej vede a nesterilnej výrobe liekov; Technické vlastnosti: 2.4. Povrchová úprava, Hodnota / charakteristika: hladká brúsená povrchová úprava umožňujúca vynikajúcu hmatovú citlivosť pri manipulácii s mokrými aj suchými materiálmi a zariadeniami; Technické vlastnosti: 2.5. Statická disipatívna a antistatická skúška, ktorá spĺňa požiadavky definované v, Hodnota / charakteristika: EN 1149-5; Technické vlastnosti: K položke č. 3. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné AQL 1,5. veľkosť S (112-4194), 200 kusov v balení:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.1. Tenké obojstranné rukavice vhodné na použitie v, Hodnota / charakteristika: medicínskych aplikáciách, spracovaní potravín a na všeobecné laboratórne požiadavky v oblastiach, ktoré nie sú nebezpečné; Technické vlastnosti: 3.2. Rukavice, Hodnota / charakteristika: nesterilné, bezpúdrové, textúrované prsty, veľmi tenké, poskytujúce vynikajúcu pružnosť pre dobrý komfort nositeľa, bez ftalátov / zmäkčovadiel a alergénnych latexových bielkovín; Technické vlastnosti: 3.3. Vhodné pre, Hodnota / charakteristika: používateľov s latexovou alergiou; Technické vlastnosti: 3.4. Iné, Hodnota / charakteristika: ozdobné manžety pre ľahšie obliečky, nízka hrúbka a textúrované prsty pre vynikajúcu priľnavosť; Technické vlastnosti: K položke č. 4. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné, AQL 1,5. veľkosť M (112-4195) 200 kusov v balení:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.1. Tenké obojstranné rukavice vhodné na použitie v, Hodnota / charakteristika: medicínskych aplikáciách, spracovaní potravín a na všeobecné laboratórne požiadavky v oblastiach, ktoré nie sú nebezpečné; Technické vlastnosti: 4.2. Rukavice, Hodnota / charakteristika: nesterilné, bezpúdrové, textúrované prsty, veľmi tenké, poskytujúce vynikajúcu pružnosť pre dobrý komfort nositeľa, bez ftalátov / zmäkčovadiel a alergénnych latexových bielkovín; Technické vlastnosti: 4.3. Vhodné pre, Hodnota / charakteristika: používateľov s latexovou alergiou; Technické vlastnosti: 4.4. Iné, Hodnota / charakteristika: nízka hrúbka a textúrované prsty pre vynikajúcu priľnavosť; Technické vlastnosti: K položke č. 5. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné, AQL 1,5. VEĽKOSŤ L (112-4196) 200 kusov v balení:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.1. Tenké obojstranné rukavice vhodné na použitie v, Hodnota / charakteristika: medicínskych aplikáciách, spracovaní potravín a na všeobecné laboratórne požiadavky v oblastiach, ktoré nie sú nebezpečné; Technické vlastnosti: 5.2. Rukavice, Hodnota / charakteristika: nesterilné, bezpúdrové, textúrované prsty, veľmi tenké, poskytujúce vynikajúcu pružnosť pre dobrý komfort nositeľa, bez ftalátov / zmäkčovadiel a alergénnych latexových bielkovín; Technické vlastnosti: 5.3. Vhodné pre, Hodnota / charakteristika: používateľov s latexovou alergiou; Technické vlastnosti: 5.4. Iné, Hodnota / charakteristika: nízka hrúbka a textúrované prsty pre vynikajúcu priľnavosť; Technické vlastnosti: K položke č. 20. Multikanálová pipeta, osemkanálová, elektronická, variabilný objem, Picus® NxT, 50 - 1200 µl, (613-5603), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.1. jednoduchosť použitia, ľahká (iba 100 g) a zjednodušená konštrukcia pre bezproblémovú skúsenosť s pipetou,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.2. pohodlne umiestnené ovládacie tlačidlo soft-touch a elektronické vyhadzovanie špičky, ktoré pomáhajú minimalizovať svalové napätie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.3. vysoko ergonomický dizajn modelu Picus® NxT, ktorý znižuje riziko opakovaného poranenia (RSI),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.4. funkcia opakovaného vyfukovania, ktorá pomáha vyčerpať posledné kvapôčky kvapalín a zabezpečiť ich úplné zotavenie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.5. bezpečné kužeľové filtre zabraňujúce riziku kontaminácie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20.6. certifikát akreditovanej trojbodovej kalibrácie (podľa ISO 17025 a ISO 8655) zodpovedá najprísnejším predpisom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K položke č. 21. Thermoconductive tube racks for PCR tubes, microcentrifuge tubes, cryotubes, blood tubes and tall centrifuge tubes, CoolRack® (479-1853), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 21.1. stojany pre mikroskopické skúmavky s objemom 15 x 1,5 alebo 2 ml, sivé, poskytuje reprodukovateľnú a štandardizovanú kontrolu teploty biologických vzoriek, Moduly CoolRack® alebo CoolSink ™ umiestnite na ľad, suchý ľad, kvapalný dusík, vodné kúpele, tepelné bloky (-200 až 100 ° C), chladné (zmrazené) mrazenie alebo rozmrazovanie vzoriek konzistentne a reprodukovateľne bez ich priameho vkladania do zdroja teploty na zníženie variability a kontaminácie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. RUKAVICE KIMTECH BLUE NITRILE VEĽKOSŤ S PF (112-4867) 100 kusov v balení (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 2. RUKAVICE KIMTECH BLUE NITRILE VEĽKOSŤ M PF (112-4868) 100 kusov v balení (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 3. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné AQL 1,5. veľkosť S (112-4194), 200 kusov v balení (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 4. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné, AQL 1,5. veľkosť M (112-4195) 200 kusov v balení (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 5. JEDNORÁZOVÉ, EXTA TENKÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, BEZPÚDROVÉ, obojstranné, AQL 1,5. VEĽKOSŤ L (112-4196) 200 kusov v balení (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 6. NUCLEASELIMINATOR BIOTECHNOLOGY GRADE NucleasEliminator ™ (E891-25PK) 25 ks, roztok umožňujúci chrániť investíciu odstránením a deaktiváciou aj vysokých koncentrácií kontaminácie nukleázou zo sklenených alebo plastových povrchov. Bezpečné na všetkých laboratórnych sklenených a plastových výrobkoch, stabilný pri izbovej teplote najmenej dva roky., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. NUCLEASELIMINATOR BIOTECHNOLOGY GRADE (E891-100ML) 100 ml, roztok umožňujúci chrániť investíciu odstránením a deaktiváciou aj vysokých koncentrácií kontaminácie nukleázou zo sklenených alebo plastových povrchov. Bezpečné na všetkých laboratórnych sklenených a plastových výrobkoch, stabilný pri izbovej teplote najmenej dva roky., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Hypodermatická ihla 0.60X30MM 23GX1 INCH (613-2018) 100 kusov v balení, sterilné, jednorázové ihly, kanyla z nehrdzavejúcej ocele, trubice s tenkou stenou, suchá silikonizácia, päťročná sterilita po dátume sterilizácie, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9. Jednorazové, trojdielne injekčné striekačky 5 ml (613-2043) 100 kusov v balení, s hlavňou a piestom PP, polyizoprénová zátka, bez latexu, Mazaný piest zo syntetickej gumy umožňuje hladký ťah, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Jednorazové, trojdielne injekčné striekačky 10 ml (613-2045) 100 kusov v balení, s hlavňou a piestom PP, polyizoprénová zátka, bez latexu, Mazaný piest zo syntetickej gumy umožňuje hladký ťah, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. Odmerná banka, trieda A, modrá stupnica, objem 10ml (612-1558) 2 kusy v balení, borosilikátové sklo s PE zátkou, certifikát o zhode (označenie DE-M), modré smaltované nezmazateľné označenie odolné voči kyselinám a zásadám, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 12. Odmerná banka, trieda A, objem 10 ml (612-3740), 2 kusy v balení, borosilikát 3.3 sklo triedy A, PP zátka, značky v bielom a nápisy v modrom smaltovaní, číslo šarže a priložený certifikát šarže, kalibrovaný obsah (TC, In), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 13. Odmerná banka, trieda A, objem 20 ml (612-3741), 2 kusy v balení, borosilikát 3.3 sklo triedy A, PP zátka, značky v bielom a nápisy v modrom smaltovaní, číslo šarže a priložený certifikát šarže, kalibrovaný obsah (TC, In), certifikácia: DIN EN ISO 1042, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14. Odmerná banka, trieda A, objem 50 ml (612-3743), 2 kusy v balení, borosilikát 3.3 sklo triedy A, PP zátka, značky v bielom a nápisy v modrom smaltovaní, číslo šarže a priložený certifikát šarže, kalibrovaný obsah (TC, In), certifikácia: DIN EN ISO 1042, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. Odmerná banka, trieda A, objem 100 ml (612-3744), 2 kusy v balení, borosilikát 3.3 sklo triedy A, PP zátka, značky v bielom a nápisy v modrom smaltovaní, číslo šarže a priložený certifikát šarže, kalibrovaný obsah (TC, In), certifikácia: DIN EN ISO 1042, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 16. Fľaša TILT, 500 ml (215-3878), 4 kusy v balení, vyrobená z číreho borosilikátového skla DURAN®, na prípravu bunkovej kultúry a médií, nízka výška fľaše pre ľahkú manipuláciu v bezpečnostných skrinkách, priestorovo úsporný tvar pre chladničku a vodné kúpele, 100% väčší otvor pre ľahké pipetovanie, na pohodlné ovládanie prítomné naklonené indikátory, fľaša odolná vo vákuu na bezpečnú filtráciu sterilizáciou, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Pinzeta, typ 2A, (232-0161), protišmykové uchopenie, dĺžka 120 mm, pinzety vyrobené z vysoko kvalitnej ocele. Špeciálny povlak poskytujúci protišmykovú rukoväť a zlepšuje manipuláciu s pinzetou. Nemagnetická a odolná voči kyselinám, mäkký povlak zabraňujúci únavu rúk a chráni ruky pred teplom a chladom, rovný, plochý a široký hrot, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Pinzeta, typ 3, (232-0167), protišmykové uchopenie, dĺžka 120 mm, pinzety vyrobené z vysoko kvalitnej ocele. Špeciálny povlak poskytujúci protišmykovú rukoväť a zlepšuje manipuláciu s pinzetou. Nemagnetická a odolná voči kyselinám, mäkký povlak zabraňujúci únavu rúk a chráni ruky pred teplom a chladom, priamy, veľmi jemný hrot, zaoblený okraj na vonkajšej strane, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Pinzeta, typ 7, (232-0176), protišmykové uchopenie, dĺžka 120 mm, pinzety vyrobené z vysoko kvalitnej ocele. Špeciálny povlak poskytujúci protišmykovú rukoväť a zlepšuje manipuláciu s pinzetou. Nemagnetická a odolná voči kyselinám, mäkký povlak zabraňujúci únavu rúk a chráni ruky pred teplom a chladom, zakrivený jemný okrúhly hrot, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20.  Multikanálová pipeta, osemkanálová, elektronická, variabilný objem, Picus® NxT, 50 - 1200 µl, (613-5603) (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Thermoconductive tube racks for PCR tubes, microcentrifuge tubes, cryotubes, blood tubes and tall centrifuge tubes, CoolRack® (479-1853) (špecifikácia - viď nižšie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Shaking water bath, (GERB3550) z inertného materiálu, pre aplikácie vyžadujúce stabilnú teplotu ±0,1, kompatibilný so širokým spektrom skúmaviek (1,5-50 μl), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. PENICILLIN-STREPTOMYCIN (LONZ17-602E), zmes, 10000 U, 100 ml, Penicilín-Streptomycín, širokospektrálny bakteriostatický a bakteriocídny s aktivitou proti gramnegatívnym a grampozitívnym organizmom. Navrhovaná pracovná koncentrácia penicilín-streptomycínu 100 jednotiek penicilínu draselného a 100 μg streptomycín sulfátu na 1 ml kultivačné médiá., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Penicillin : Streptomycin roztok, HyClone™ 100X, HyClone ™ (SV30010) 100 ml, Penicilín-Streptomycínový roztok (100X), širokospektrálne antibiotikum určené na kontrolu a ničenie deštruktívnych mikroorganizmov, ako sú gramnegatívne a grampozitívne baktérie. Ntibakteriálna alebo antimykobakteriálna látka, Penicilín interferuje s konečným štádiom syntézy bakteriálnej bunkovej steny, Streptomycín, prostredníctvom syntézy proteínov, inhibuje predĺženie v transpeptidacnom kroku; sa viaže na podjednotku 30S, čo spôsobuje nesprávne čítanie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Akutáza 1 * 100 ml, (734-2765) - Roztok akutázy je trypsínová náhrada, obsahujúca proteolytické aj kolagenolytické enzýmy na oddelenie buniek, pôsobiaca pri oddeľovaní primárnych fibroblastov, endotelových buniek, neurónov, nádorových bunkových línií a buniek hmyzu., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26.  Akutáza, (ICNA091000449) 100 ml - Roztok akutázy je trypsínová náhrada, obsahujúca proteolytické aj kolagenolytické enzýmy na oddelenie buniek, pôsobiaca pri oddeľovaní primárnych fibroblastov, endotelových buniek, neurónov, nádorových bunkových línií a buniek hmyzu. Pôsobiaca dobre pri oddeľovaní buniek na analýzu markerov bunkových povrchov, na stanovenie rastu vírusu a prietokovú cytometriu ako aj na zmenšenie bioreaktora., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Hanksov vyvážený soľný roztok (HBSS) (L2045) 500 ml, s 0,35 g / l NaHCO3 bez fenolovej červenej bez Ca2 +, Mg2 +, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Trypsín, 0,25% 1X, (HYCLSV30031.01), 100 ml, s 2,5 g prasačieho trypsínu v HBBS s 1 g / l EDTA, bez vápnika, horčíka (kvapalina), odvodené z ošípaných pankreasu, Gama ožarovaná pred hydratáciou a plnením, formulované bez vápnika a horčíka, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 29. Fosfátom pufrovaný soľný roztok (DPBS, 1X), (J67802.AP), 500 ml, Dulbeccov vzorec, bez vápnika, bez horčíka, 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 30. Bunkové kultivačné médium, (L0060-500), 500 ml, Dulbeccovo modifikované Eagle médium (DMEM) 500 ml, DMEM s 1 g / l glukózy, s L-glutamínom, s pyruvátom sodný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 31. Fetálne hovädzie sérum (FBS), (S181BH-100), 100 ml, prémiové triedy, sterilne filtrované fetálne hovädzie sérum (FBS) s pôvodom v Južnej Amerike odvodené od zrazenej plnej krvi asepticky zozbieranej z plodu prostredníctvom srdcovej punkcie, predbežne vybrané a odvodené z vlastných zdrojov zberu, nevyžaduje sa časovo náročné testovanie šarží, definovaná hladina endotoxínu: <5 EU / ml, definovaná hladina hemoglobínu: <25 mg / 100 ml, garantovaná podpora rastu> 80% *, nízka zmena množstva dávky, testované na bunkách SP2 / O-Ag14, HELA, L929 a MRC-5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 32. Dezinfekčný prostriedok pre inkubátory, Incuwater-Clean, (A5219.0100P), 100 ml, voda potrebná na vytvorenie vlhkosti inkubátora. Je účinný, netoxický, neprchavý dezinfekčný prostriedok, ktorý nepoškodzuje nerezové alebo medené misky, na prevenciu mikrobiálneho rastu v inkubátorových vodných kúpeľoch, v koncentrovanom formáte (100x) použite 50 ml na 5 litrov vody, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Dezinfekčné činidlo vodného kúpeľa, Aquabator-Clean (100X), (A9390.0250P), 250 ml, chrániaci pred rastom húb a baktérií, dodávaný ako koncentrát - 10 ml na liter vody, biologicky rozložiteľný, nedráždivý k pokožke v odporúčaných koncentráciách, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 34. MEM médium, minimálne základné médium - MEM Alpha Eagle s UltraGlutamine ™ (LONZ02-002F), 500 ml, deoxyribonukleozidom a ribonukleozidmi 1 x 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 35.  Sterilný beznukleázový vodný roztok (E476-100MLP), 100 ml, sterilná voda bez nukleázy spracovaná s dietylpyrokarbonátom (DEPC) na aplikácie nukleových kyselín, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 36. Filtre injekčných striekačiek veľkosť pórov 0,2 ** µm, (514-0073), 50 kusov v balení, plochy membrány acetátu celulózy bez ošetrenia zmáčadlom, užitočné pre aplikácie bunkových kultúr, PES membrány s veľmi nízkymi hladinami extrahovateľných látok a vysoké prietokové rýchlosti, certifikované nepyrogénne a necytotoxické, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 37. Lyžica - dĺžka 178 mm, kapacita 2,46 ml, (231-0599), 10 kusov v balení, sterilná, určená na zhromažďovanie malých množstiev vzorky a materiálu, materiály triedy FDA: Bezpečné pre kontakt s potravinami, drogami a kozmetikou, dlhá rukoväť ľahko prenikne do pohárov, fliaš a iných uzavretých plôch; minimalizuje potenciál osobného kontaktu so vzorkovaným materiálom, sterilizované ožiarením gama a jednotlivo balené, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 38. Lyžica - dĺžka 127 mm, jednorázová, kapacita, 2,5 ml, (231-0493H), 100 kusov v balení, jednorazové lyžice vyrobené v čistom prostredí a sterilizované gama žiarením. Ideálne na odber vzoriek prášku, granúl a pást. Výroba, montáž a balenie podľa čistého priestoru Trieda 7 (10 000), podľa usmernení EÚ pre potraviny a FDA, Jednotlivo zabalené gama žiarením sterilizované, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 39. Meracie lyžice z nehrdzavejúcej ocele, nerezová oceľ V2A, (BURK5334-8000), 1 sada, sada štyroch meracích lyžíc. Ideálny na rýchle a ľahké meranie od 1,25 do 15 ml, vysoko lesklý povrch, rukoväte matný a leštený, objem vyrytý na rukoväti každej odmernej lyžice, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 40. Kadička 25 ml, (213-1120), 10 kusov v balení, borosilikátové sklo 3.3 s výlevkou, veľmi dobrá chemická odolnosť, odolnosť voči vysokej teplote, autoklávovateľná, so stupňami objemu a oblasťou označovania, ekonomická alternatíva pre širokú škálu laboratórnych aplikácií, certifikácia: DIN 12331, ISO 3819, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 41. Kadička 50 ml, (213-1121), 10 kusov v balení, borosilikátové sklo 3.3 s výlevkou, veľmi dobrá chemická odolnosť, odolnosť voči vysokej teplote, autoklávovateľná, so stupňami objemu a oblasťou označovania, ekonomická alternatíva pre širokú škálu laboratórnych aplikácií, certifikácia: DIN 12331, ISO 3819, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 42. Kadička 100 ml, (213-1122), 10 kusov v balení, borosilikátové sklo 3.3 s výlevkou, veľmi dobrá chemická odolnosť, odolnosť voči vysokej teplote, autoklávovateľná, so stupňami objemu a oblasťou označovania, ekonomická alternatíva pre širokú škálu laboratórnych aplikácií, certifikácia: DIN 12331, ISO 3819, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 43. Kadička 150 ml, (213-1123), 10 kusov v balení, borosilikátové sklo 3.3 s výlevkou, veľmi dobrá chemická odolnosť, odolnosť voči vysokej teplote, autoklávovateľná, so stupňami objemu a oblasťou označovania, ekonomická alternatíva pre širokú škálu laboratórnych aplikácií, certifikácia: DIN 12331, ISO 3819, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 44. Kadička 250 ml, (213-1124), 10 kusov v balení, borosilikátové sklo 3.3 s výlevkou, veľmi dobrá chemická odolnosť, odolnosť voči vysokej teplote, autoklávovateľná, so stupňami objemu a oblasťou označovania, ekonomická alternatíva pre širokú škálu laboratórnych aplikácií, certifikácia: DIN 12331, ISO 3819, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 45. Vážiaci papier, trieda 531, 1 100 x 100 mm, (516-0318), 250 kusov v balení, na váženie sortimentu látok (viskóznych výrobkov, práškov, pasty a tekutín), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 46. Špičky na pipety, objem 1 - 200 µl, (613-0246), 1000 kusov v balení, špičky najvyššej kvality, možné použiť vždy, keď práca vyžaduje vyššiu úroveň. Širšie tesnenie zaisťujúce, že hroty sa utesnia ľahko a dôsledne bez úniku, zaručenie bez detekovateľnej DNázy / RNázy, endotoxínov a ťažkých kovov, testované na kontamináciu endotoxínom (pyrogénmi), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 47. Špičky na pipety, objem 1 - 100 µl,(613-0252), 1000 kusov v balení, špičky najvyššej kvality, možné použiť vždy, keď práca vyžaduje vyššiu úroveň. Širšie tesnenie zaisťujúce, že hroty sa utesnia ľahko a dôsledne bez úniku, zaručenie bez detekovateľnej DNázy / RNázy, endotoxínov a ťažkých kovov, testované na kontamináciu endotoxínom (pyrogénmi), špičky na pipety, ktoré obsahujú skosené body navrhnuté tak, aby udržali menej tekutín a sú dobrou voľbou pre množstvo procedúr, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 48. Špičky na pipety, objem 0,1 - 10 µl, (613-0364), 1000 kusov v balení, špičky najvyššej kvality, možné použiť vždy, keď práca vyžaduje vyššiu úroveň. Širšie tesnenie zaisťujúce, že hroty sa utesnia ľahko a dôsledne bez úniku, zaručenie bez detekovateľnej DNázy / RNázy, endotoxínov a ťažkých kovov, testované na kontamináciu endotoxínom (pyrogénmi), tenký pružný úsek na konci, ktorý nie je skosený a veľmi flexibilný, umožňuje vypustiť posledné malé množstvo vzorky z hrotu, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 49. Špičky na pipety, objem 0,1 - 10 µl, (613-0334), 12 balení po 96 kusov (špičiek), špičky najvyššej kvality, možné použiť vždy, keď práca vyžaduje vyššiu úroveň. Širšie tesnenie zaisťujúce, že hroty sa utesnia ľahko a dôsledne bez úniku, zaručenie bez detekovateľnej DNázy / RNázy, endotoxínov a ťažkých kovov, testované na kontamináciu endotoxínom (pyrogénmi), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 50. Špičky na pipety, objem 1 - 200 µl, (613-0889 ), 10 balení po 96 kusov, špičky najvyššej kvality, možné použiť vždy, keď práca vyžaduje vyššiu úroveň. Širšie tesnenie zaisťujúce, že hroty sa utesnia ľahko a dôsledne bez úniku, Zaručenie bez detekovateľnej DNázy / RNázy, endotoxínov a ťažkých kovov, Testované na kontamináciu endotoxínom (pyrogénmi), špičky na pipety, ktoré obsahujú skosené body navrhnuté tak, aby udržali menej tekutín a sú dobrou voľbou pre množstvo procedúr, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 4 728,85 20% EUR 18. September 2018 160893

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×