CPV kód

24327000-2

Rôzne organické chemikálie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 899 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 7 381 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 12 003 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 750 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 11 871 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 4 2 521 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 1 004 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 26 837 EUR
Slovenská národná knižnica 1 24 989 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 61 62 266 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 628 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 2 122 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 221 EUR
Ústav zoológie SAV 3 1 457 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 1 818 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 380 EUR
Národná transplantačná organizácia 5 5 805 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 31 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 42 13 909 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 6 1 200 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 24 989 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 208 EUR
BIOTECH s.r.o. 13 8 769 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 644 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 8 2 343 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 2 89 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 190 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 1 205 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 35 9 804 EUR
Lambda Life a.s. 20 17 060 EUR
Merck spol. s r.o. 8 5 566 EUR
VWR International GmbH 12 21 571 EUR
LABO - SK, s. r. o. 16 39 271 EUR
Life Technologies s r.o. 5 973 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 58 EUR
BD BAMED s.r.o. 1 329 EUR
ProScience Tech s. r. o. 10 8 355 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 3 984 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 8 6 304 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 83 EUR
Chromservis SK s.r.o. 2 785 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 189 EUR
Ecoli s.r.o. 10 7 920 EUR
GAVAX, s.r.o. 1 571 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 24 10 262 EUR
BIOCOM Slovakia s.r.o. 1 450 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 1 236 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 4 363 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 667 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 249 EUR
LABICOM s.r.o. 1 521 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 4 1 082 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
CHEMICKÝ MATERIÁL A POMÔCKY Slovenská národná knižnica 23 848 EUR 2015 Tovary Nie 1
2. Rôzne organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
organické zlúčeniny a rozpúšťadlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
arginín vazopresín acetát, aktinomycín D, cyklický 8-bromoguanozín-3’,5’-monofosfát, sildenafil citrát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie – izolácia a elektroforéza RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podla uvedenej špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podla uvedenej špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Albumin, human, glycated in vitro Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epigenetická analýza 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 945 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikália Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, Amersham Hybon PVDF 300mm x 4m,Biofreeze Freezing medium, pH Buffer Solutions pH 10,01 , pH 7 , pH4,01 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
dNTP Mix, 10mM každý, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L / Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Glutaraldehyde solution Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119 EUR 2016 Tovary Nie 1
SOD kit Assay Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Glutaraldehyde solution Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119 EUR 2016 Tovary Nie 1
organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Methyl heptadecanoate (Synonym: Heptadecanoic acid methyl ester) Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkovú a molekulovú biológiu, kultivácia buniek, delenie lymfocytov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 048 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie využiteľné vo vedeckom výskume embryotechnológií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál využiteľné vo vedeckom výskume embryotechnológií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
TRI reagent Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 347 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum, Indikátorová páska Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 919 EUR 2016 Tovary Nie 1
77627 SIGMA-ALDRICH poly(vinylpolypyrrolidone) Ústav experimentálnej fyziky SAV 69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 891 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 272 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na realizáciu experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 403 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - RNeasy Plant Mini Kit Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chcemikálie Ústav zoológie SAV 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre štrukturálne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 637 EUR 2016 Tovary Nie 1
dNTP Mix, 10mM each, Ribo Lock Inhibitor / 40U/L /, Random Hexamer Primer Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 863 EUR 2016 Tovary Nie 1
9. Rôzne organické a anorganické chemikálie + laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
plazmidová DNA Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akrylamid Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (CRM Arzén, Etanol) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalent podľa uvedenej čistoty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propidium iodide Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210 EUR 2016 Tovary Áno 1
DAPI dihydrochloride Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie pre stanovenie oxidačnej stability Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycerín (bezvodný), Formaldehyd (36-38%) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - špeciálny laboratórny tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie od Sigma-Aldrich alebo ich ekvivalenty podľa špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikále a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 395 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Sigma-Aldrich Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biofyziku , pre meranie vzájomných interakcií pesticídov z DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu izolovaných buniek a bunkových línii Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 009 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Ústav zoológie SAV 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulovú analýzu DNA pomocou HRM analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
21. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 136 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT Národná transplantačná organizácia 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
PEG a sarcosyl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
PowerSoil DNA extraction kit Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acetón p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické a biochemické reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poly-L-lysine solution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 151 EUR 2017 Tovary Nie 1
Phenylmethanesulfonyl fluoride Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 38 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 402 EUR 2017 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 446 EUR 2017 Tovary Nie 1
oligonukleotidy, chemikálie, enzýmy a PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie používané na molekulárno-genetické analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 444 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity, spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymér POP-7 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acrylamide 4K solution (40 %) - Mix 29 : 1 BC Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 113 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteinový marker (štandart) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
L-Glutamín Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - serotonin hydrochloride, L-Norepinephrine hydrochlorid, Homovanilic acid, 3-Methoxytyramine hydrochloride a ďalšie Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tris base, white powder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre špeciálne molekulárno-biochemické analýzy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 551 EUR 2017 Tovary Nie 1
22. Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál a chemikália Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gibberellic acid (GA3) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 105 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kit na stanovenie nitritov a nitrátov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fetal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, chemikálie, enzýmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
24. Sekundárne protilátky a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné komponenty a chémia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 893 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na real-time PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
34. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 329 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
35. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE- ANATÓMIA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 79 EUR 2018 Tovary Nie 1
N-acetyl aspartát Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Incidin plus, 3-aminophynylboronic acid monohydrate 98% Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 658 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 928 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137 EUR 2018 Tovary Nie 1
MiR05-Kit: Mitochondriálne respiračné médium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
38. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
anti-PGP9.5.(13C4/I3C4) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
parafilm, membrána, BSA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Marker na western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fetal Bovine Serum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 448 EUR 2018 Tovary Nie 1
protilátka anti-SOX6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
40. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 377 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, agaróza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 528 EUR 2018 Tovary Nie 1
42. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 45 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 717 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie- fluoroderiváty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové vápno granulované Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 155 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie na pestovanie rastlín Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 343 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Luminata forte western HRP substrate Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 675 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre chromatografiu (HPLC) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
44. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 191 EUR 2018 Tovary Nie 1
45.Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Coronene 97% Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ľudské A549 bunky, Primárne ľudské pľúcne mikrovaskulárne endotelové bunky, kultivačné média Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 808 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyselina orto-fosforečná Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
47. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 807 EUR 2018 Tovary Nie 1
46. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 498 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 937 EUR 2018 Tovary Nie 1
50. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 979 EUR 2018 Tovary Nie 1
Deutériom značený štandard olprinónu (olprinón D3) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie- kyselina chlorovodíková, kyselina chromsírová, hydroxid sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu ExoSAP-IT alebo ekvivalent Národná transplantačná organizácia 1 368 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hexaacetyl-chitohexaose Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 672 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 898 EUR 2018 Tovary Nie 1
(+)-Sodium L-ascorbát Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 422 EUR 2018 Tovary Nie 1
SOD Assay Kit - WTS Dojindo S311-10, 500 testov (al. ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 893 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 147 EUR 2018 Tovary Nie 1
špeciálne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 986 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 658 EUR 2018 Tovary Nie 1
55. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
56. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
56. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
57. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 822 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne ľudské pľúcne mikrovaskulárne endotelové bunky, kultivačné médium, Kit na prepis do cDNA, Kit na detekciu nitrotyrozínu, RNAse Xterminator GRiSP Sprej Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 932 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izolaciu cDNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu RNA, TaqMan sondy a mastermix, špecifická protilátka proti ľudskému surfaktantovému proteínu A, kultivačné médium pre A549 bunky, ELISA kit pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na meranie respirácie buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické zlúčeniny - NHS ester kyseliny listovej, 5,10,15,20- (tetra-4-karboxyfenyl) Porfyrín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Albumín z hovädzieho séra pre kultiváciu buniek Ústav zoológie SAV 760 EUR 2018 Tovary Áno 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 257 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Enzým na čistenie PCR produktu Illustra Exo Pro Star 1 - Step Národná transplantačná organizácia 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecifické chemikálie pre biochemické stanovenia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 382 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 763 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 405 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a liehomery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 261 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×