CPV kód

45111000-8

Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 15 433 821 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 2 556 274 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 277 500 EUR
Mesto Šaľa 1 78 003 EUR
Obec Stročín 1 22 000 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 734 403 EUR
Košická Futbalová Aréna a. s. 1 394 460 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AQUA - VITA spol. s r.o. 1 4 806 589 EUR
K.P.A, a.s. 2 1 542 423 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 3 2 688 200 EUR
Doprastav, a.s. 1 432 649 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 78 003 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 277 500 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 619 208 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 2 892 962 EUR
JUMI-STAV spol. s r.o. 1 22 000 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 1 013 851 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 162 752 EUR
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1 498 820 EUR
McJeder 1 734 403 EUR
ALPINE Bau CZ a.s. 1 1 619 208 EUR
littlefinger, s.r.o. 1 3 107 893 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prestavba, prístavba a nadstavba materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou Obec Vysoká nad Kysucou od 640 000 do 700 000 EUR 2014 Práce Nie 1
PCÚ Petržalka – rekonštrukcia starej budovy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 199 763 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Berg pre potreby CKU Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 276 066 EUR 2015 Práce Nie 1
Školiace a rekreačné zaradenie Veľký Meder - rekonštrukcia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 829 786 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia parku Hálková Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 407 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Košická futbalová aréna, príprava územia Košická Futbalová Aréna a. s. 986 253 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 559 400 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 134 Skala – pravý most Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 689 400 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. R1-033 Lehota, ľavý most Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 560 000 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie Mesto Šaľa 135 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Obec Stročín 48 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 498 502 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1 - 247 a D1 - 248 Važec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 429 847 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 498 820 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 190 600 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 806 589 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 107 893 EUR 2019 Práce Nie 1
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 162 752 EUR 2020 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×