Obstarávanie

Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 060,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 652,89
Zaplatené:
54.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie na detekciu DNA pomocou PCR analýz a vizualizáciu a purifikáciu PCR produktov ,pre riešenie vedecko-výskumných projektových úloh verejného obstarávateľa.; DNA polymeráza pre extrémne vysokú presnosť polymerácie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Použitie, Hodnota / charakteristika: nový Pyrococcus-podobný enzým zvyšuje presnosť a rýchlosť- vhodná aj pre klonovanie  dlhých amplikónov,; Technické vlastnosti: Stabilita a aktivita, Hodnota / charakteristika: termostabilná, s mierou chyby> 50-násobne nižšou ako je Taq DNA polymeráza , fúzna DNA Polymeráza má 5'-3'-polymerázovú aktivitu, 3'-5'-exonukleázovú aktivitu; Technické vlastnosti: Iné, Hodnota / charakteristika: Polyméza  je dodávaná so štandardným 5x tlmivým roztokom a 5x  pufrom, ktorý môže byť použitý pre komplexné alebo GC-obohatené templáty; Technické vlastnosti: Obsah MgCl2, Hodnota / charakteristika: každý z pufrov obsahuje MgCl2 (vo finálnej koncentrácii 1,5 mM)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 4. Phusion High-Fidelity DNA polymerase (2U/ μl) 100 units, Mo530S, alebo ekvivalent, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 4 1 818,18 10% EUR 2. November 2017 149063

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×