CPV kód

24300000-7

Základné anorganické a organické chemikálie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 41 689 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 18 1 159 011 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 92 126 543 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 1 058 234 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 57 21 201 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 77 027 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 13 8 476 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 296 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 3 990 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 171 491 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 19 151 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 21 895 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 56 705 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 3 289 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 206 898 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 1 328 959 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47 51 047 EUR
Virologický ústav SAV 7 324 324 EUR
Slovenské národné múzeum 1 20 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 949 851 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 374 276 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 127 212 243 EUR
Biomedicínske centrum SAV 18 20 090 701 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 110 211 047 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 50 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 28 8 573 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 72 500 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 35 42 817 EUR
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 6 1 904 976 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 55 562 EUR
Neurobiologický ústav SAV 3 4 865 EUR
Ústav polymérov SAV 17 8 382 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 792 627 EUR
Ústav zoológie SAV 6 2 729 EUR
A1SYNTH, s. r. o. 1 447 740 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 20 52 230 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 8 228 512 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 5 33 378 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 92 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 275 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 331 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1 167 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 13 4 981 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 11 2 153 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 22 41 500 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 3 134 123 EUR
VIPO a.s. 3 419 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 8 1 456 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10 749 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Hermes LabSystems, s.r.o. 4 40 736 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 1 305 EUR
MGP, spol. s r.o. 3 2 692 EUR
BIOTECH s.r.o. 90 1 162 432 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 10 12 405 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 6 5 561 EUR
ABAKE spol. s r.o. 2 49 017 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 3 6 400 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 374 276 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 5 7 258 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 14 1 132 214 EUR
G Trade s.r.o. 6 518 EUR
Bio G s.r.o. 5 6 635 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 2 3 226 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 56 106 689 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 26 426 415 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 27 47 466 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 190 209 355 EUR
Lambda Life a.s. 100 14 250 698 EUR
Merck spol. s r.o. 13 12 837 EUR
VWR International GmbH 24 39 930 EUR
LABO - SK, s. r. o. 42 518 378 EUR
Life Technologies s r.o. 7 9 368 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 858 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 3 45 914 EUR
SIOT Trade s.r.o. 1 447 740 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 1 104 EUR
ProScience Tech s. r. o. 25 9 989 444 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 10 16 509 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 9 588 875 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 5 34 808 EUR
BARIA s.r.o. 6 621 534 EUR
Chromservis SK s.r.o. 21 18 625 EUR
Ing. Iveta Janíková 2 422 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 5 575 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 2 745 EUR
Ecoli s.r.o. 13 6 410 EUR
Lucia Rošková R-interiér 2 17 667 EUR
GAVAX, s.r.o. 16 12 322 EUR
Unicomp s.r.o. 23 7 457 EUR
Lindcare CZ s.r.o 1 907 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 24 18 356 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 4 047 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 1 888 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 5 3 348 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 3 4 192 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 6 750 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 7 650 EUR
Scintila, s.r.o. 3 3 870 EUR
GeneTiCA s.r.o. 1 5 263 EUR
MERKAS, s.r.o. 2 3 289 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 2 300 EUR
Rastislav Pavlus 1 115 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 2 11 039 EUR
HACH LANGE s.r.o. 1 2 085 EUR
MEDESA s.r.o. 1 1 490 EUR
INTERSERVIS, s.r.o. 1 0 EUR
RANDOX, s.r.o. 1 597 EUR
AQUASYSTEM, s.r.o. 3 1 275 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 3 573 EUR
Aloquence, s. r. o. 2 455 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 409 EUR
Molchem s. r. o. 1 1 400 EUR
MED - solutions s. r. o. 2 834 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 3 587 EUR
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 1 779 EUR
GIEGO s.r.o. 1 331 EUR
LABICOM s.r.o. 9 27 377 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 161 EUR
Lach-Ner, s.r.o. 2 3 107 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 7 5 347 EUR
Amplia s. r. o. 1 745 EUR
RAMOTECH s. r. o. 1 1 167 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 94 626 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995 EUR 2014 Tovary Áno 4
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 15 665 EUR 2013 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 27 260 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov A1SYNTH, s. r. o. 447 740 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 327 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 36 930 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 63 406 EUR 2014 Tovary Áno 2
Materiál - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 926 700 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 17 193 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 889 EUR 2014 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 597 911 EUR 2014 Tovary Áno 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 34 388 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 918 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 601 EUR 2014 Tovary Áno 2
Chemikálie a pomôcky pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave 1 328 589 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 112 850 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 489 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 12 230 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55 789 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné chemikálie pre lekársky výskum na ÚMFG SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 224 200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 374 276 EUR 2015 Tovary Áno 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 18 742 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 101 661 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 805 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál pre bio – medicínsky výskum. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 945 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 160 294 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 17 987 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 825 907 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Chemikálie, kity a reagencie pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Biomedicínske centrum SAV 92 728 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 605 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie, laboratórne ochranné prostriedky Technická univerzita v Košiciach 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
etanol, chloroform, izopropanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie rôzne Výskumný ústav vodného hospodárstva 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy, Referenčné štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Referenčné štandardy, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 673 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikro RNA izolačné kity, mikro RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
TEMED Neurobiologický ústav SAV 46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Neurobiologický ústav SAV 2 704 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a., petroléter p.a Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Peroxid sodíka Technická univerzita v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie - olprinone hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 434 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIA Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 317 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 274 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Hydroxymatairesinol, Pinosylvin Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekčný kit TUNEL pre in situ detekciu apoptózy Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné štandardy, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (čisté, p.a.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 660 EUR 2016 Tovary Áno 1
Etylalkohol a rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
plasty, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardný vodivostný roztok Výskumný ústav vodného hospodárstva 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Certifikované referenčné materiály - roztoky Slovenský hydrometeorologický ústav 3 367 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie pre výskum, Deutériová lampa, filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Trypsin from porcine pancreas Lyoph T4799-100G Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas 311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 65 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 038 EUR 2016 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium , F9665 SIGMA Fetal Bovine Serum Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie k HPLC/MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky, kity a materiál na imonohistochémiu Neurobiologický ústav SAV 3 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
PowerSoil™ DNA Isolation Kit Soil (100) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol 96 % a 70 % Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália pre chromatografiu Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 111 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na prípravu zmesi na fixáciu kadáverov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 79 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 6 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 377 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 EUR 2016 Tovary Áno 1
Živné pôdy, agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a parafilm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 241 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 123 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na charakterizáciu extraktov rastlín Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 809 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Phenol chloroform alcohol 25:24:1, ph 6,7/8 (3x 400 ml) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
anorganické a organické chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 934 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA POLYMERÁZA: FIREPol DNA Polymerase, Zmesi nukleotidov pre PCR: 20mM DNA Polymerization Mix. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 491 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bio Clear clearing agent of terpene origin alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárnu biológiu vrátane spotrebnej dane Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit na hodnotenie apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a rozpúšťadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 233 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
SML0282 SIGMA bexarotene Ústav experimentálnej fyziky SAV 101 EUR 2016 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, etylalkohol a farbivo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 622 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 174 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 941 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity pre základný výskum a imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 541 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
CCA Coliforms Agar ISO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 773 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu interleukínu a úrovne oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, ELISA kit Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál, kity a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 7 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie) pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycín Ústav experimentálnej fyziky SAV 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 249 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie, testy, činidlá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paraplast Plus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 245 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vortex GenieR 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 688 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - peroxid vodíka 50% p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na meranie koncentrácie AST, ALT, GGT a LDH v plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na meranie koncentrácie Troponin I v plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydratované kultivačné médiá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 037 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 411 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity, laboratórne sitá, chemikálie, rastliny Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 818 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity - 2. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií, ochranných pomôcok a laboratórneho materiálu IMUNA PHARM, a.s. 76 913 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie (Chelex 100 Resin, Dithiothreitol, Nitrocellulose Membranes) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 586 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolná krv pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby- chemikálie, sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie špeciálne Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 784 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoko-čisté chemikálie pre syntézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mufľovej pece a laboratórnych pomôcok na gravimetriu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 556 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, pH papieriky selektívne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na realizáciu laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na experimentálnu prácu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 439 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyselina askorbová p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 523 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bunky a kultivačné médiá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 059 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne potreby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ecoli GoodView Nucleic Acid Stain Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
SsoAdvanced™Universal SYBR®Green Supermix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál do laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a farbivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity, spotrebný materiál a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie-Jód, Jodid draselný, Chlorid zinočnatý Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA Kity a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 762 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie -3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 836 EUR 2016 Tovary Nie 1
Experion Pro260 Analysis Kit fo 10 Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a špecializované laboratórne súpravy (kity) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 513 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 433 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
rôzne chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny a spotrebný materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose for analytical nucleic electrophoresis Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 968 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu, kultivačné medium, chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 547 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na imunohistochemické vyšetrenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na experimentálnu prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka, hydroxid sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne anorganické a organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médium a iné chemikálie Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Experion RNA HighSens Chips Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNeasy Mini Kit (250) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 8 500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sphingosine-1-Phosphate s excitačným účinkom, WS 12 – potenciálny agonista TRPM8 receptora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne pomôcky; chemikálie pre analýzy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
izopropanol Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií Slovenské národné múzeum 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencie pre koagulačné automaty RAC-1800 a Sysmex CA 1500 Oravská poliklinika Námestovo 6 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Certifikované referenčné materiály - roztoky Slovenský hydrometeorologický ústav 2 656 EUR 2017 Tovary Áno 1
ELISA kity pre detekciu surfaktantového proteínu B a fosfatidylcholínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 179 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztok na odmaskovanie antigénov , (Antigen unmasking solution) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 496 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter, dioxán Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 214 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy (chemikálie a laboratórny materiál) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie a základné organické rozpúšťadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 54 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 888 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 462 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity a súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre mikrobiológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie, laboratórne sklo, farmaceutický materiál a pomôcky, zdravotnícke vybavenie Stredná zdravotnícka škola 8 717 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium - Low Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na meranie koncentrácie kortizolu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na mikrobiológiu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 373 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, CRM konductivity Výskumný ústav vodného hospodárstva 38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií VIPO a.s. 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 462 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prácu vo vzorkovnici Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty (chemikálie a laboratórny materiál) pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy - špecifické produkty a chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 489 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre molekulovú biológiu, genetiku, PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 882 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 961 EUR 2017 Tovary Nie 1
izolačné kity, PCR komponenty, anorganické a organické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 480 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlmivé roztoky - pufre pre pH elektródu VWR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 824 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklo a chemikálie na laboratórne cvičenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a základné chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - dioxán, acetylacetón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - metanol, kyselina sírová, etanol, chloritan sodný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátky a chemikálie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie pre experimenty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyselina rozmarínová (Rosmarinic acid) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 69 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optiprep Density Gradient Medium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka králičia polyklonálna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 31 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 005 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália a laboratórna pomôcka pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 338 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Zinc sulfate heptahydrate, Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate , 5-(Hydroxymethyl)furfural Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 11 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808 EUR 2017 Tovary Nie 1
TUNEL systém pre detekciu apoptózy buniek v tkanive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie cytokínov (králik) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, DNA ladder, polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (reagencie) - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu, TaqMan mix na fluorescenčnú genetypizáciu SNP Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kit_kardiálny troponín I_králik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 795 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izopropanol vysokej čistoty Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 77 EUR 2017 Tovary Áno 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a príslušenstvo pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 6 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 314 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - chlorid amónny, fluorid amónny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky Výskumný ústav vodného hospodárstva 100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 546 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky a ochranné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 233 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie, plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 496 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 143 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - Sacharóza,Hydrogénfosforečnan didraselný bezvodý,Glycín,Kyselina chlorovodíková,Hydroxid sodný,Vínan sodno-draselný tetrahydrát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre analýzy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 173 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 473 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 106 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulovú analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 302 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 612 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 10 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,kryoskúmavky, plastový box na kryoskúmavky, syntéza primerov. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity na stanovenie regulačných faktorov z ľudskej plazmy a reagencie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 909 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 178 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál, chemikálie na analýzu DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 559 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčné kity, chemikálie a plasty pre bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extrakčné činidlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 779 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a podložné sklíčka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky, ochranný plášť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a ochranné pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 162 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 253 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, enzýmy a suplementy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a enzýmy pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na izoláciu a analýzu vírusových genómov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 35 892 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie (stupeň čistoty p.a./G.R.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (stupeň čistoty for molecular biology, for analysis) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 262 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do prístroja QIAcube na Izoláciu nukleových kyselín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
RedGel Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky do hematologického analyzátora Mindray BC5500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Enzýmy na bezkolónkovú purifikáciu a etanol Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 566 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 496 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 834 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na zabezpečenie laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie (1) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie-chemikálie, reagencie na molekulárnu biológiu a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 921 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glutaraldehyde solution Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cellobiose Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fipron a fipronil Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity na experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lysozyme Ústav experimentálnej fyziky SAV 241 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a master mix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 159 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre cytogenetický výskum. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR plastový materiál a živné médium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 683 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie – chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kultivačné médiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 427 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 622 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre expresiu RNA, set na izoláciu genómovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery na qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 162 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity pre stanovenie metabolitov hmotnostnou spektrometriou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 085 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 662 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, certifikované referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 897 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 517 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 684 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOMaa Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA ALDRICH Ústav experimentálnej fyziky SAV 342 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie nociceptorov a pruriceptorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 626 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 252 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na farbenie DNA, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 362 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 386 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - kyselina trifluoroctová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 129 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
monoklonová protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyzačný roztok pre erytrocyty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemotaxia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifický blokátor A 803467, polynukleotidy pre amplifikačné reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 965 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 166 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 443 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymeráza a agaroza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky na prácu s bunkami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 222 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a pomôcky Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fibronectin 1 MG - prirodný humánny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 381 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 19 200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 473 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália - reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 473 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália – reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 846 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 012 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 261 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre mikrobiologické-vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre vedecké laboratórium Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie SIGMA Ústav experimentálnej fyziky SAV 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tiokyantan sodný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molek. - biologické analýzy Ústav zoológie SAV 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 426 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Ultračistá voda pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neuroexcitácia a blokovanie C-vlákien Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-bežné Výskumný ústav vodného hospodárstva 151 083 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie a materiál pre experimentálny výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, S-316 Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, médium a materiál na respirometriu (O2K Oroboros) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie cytokínu IL-10 v ľudskej plazme Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 018 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 448 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) a fosfatidylcholínu = špecifikácia človek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 251 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky a bunková línia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Western blot protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
SeaKem LE agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formaldehyd 4% pufrovaný pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre pH meter HI 2210 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
D5796 SIGMA Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium Ústav experimentálnej fyziky SAV 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hematoxylín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre LC-MS analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 524 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNAzol BD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 066 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 009 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - pre mikrobiológiu Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 796 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a pipetové špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - chemikálie a plasty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 498 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glutaminergická signalizácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, referenčné materiály, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 15 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity, chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 573 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 913 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na inkubáciu buniek a WB Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anti-CD31 a Anti-VEGF Receptor 2 protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
monoklonové protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu RNA, ELISA kit na ľudský katelicidín, Guanine hydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 914 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Human CX3CL1/Fractalkine Quantikine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 134 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 008 EUR 2018 Tovary Nie 1
BÓR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 369 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 643 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre Sangerovu sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práškové materiály Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gibson assembly master mix, polymeráza Q5, „hokejky“ pre bakteriálne kultúry, parafilm, MidiPrep kit, Kit na izoláciu DNA z gélu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 669 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 321 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 343 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 8 535 588 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymerase, oligonukleotidy a agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 462 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 239 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 789 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 520 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 EUR 2018 Tovary Áno 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 748 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fastdigest, restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 709 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity na izoláciu DNA a PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny a liečivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 631 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 873 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky do hematologického analyzátora Mindray BC5500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky a príslušenstvo do analyzátora krvných plynov Siemens RapidLab348 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 562 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné nádoby a plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 114 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 268 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 276 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glycerol, Isopropanol, Nálepky, Pipety, Kit na detekciu mycoplazmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 844 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit pre ovce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluoroglucinol bezvodý a Folin Ciocalteuovo fenolové činidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
etylalkohol jemný nedenaturovaný, min. 96%, p.a. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulárno biologické analýzy Ústav zoológie SAV 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekundárne protilátky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - media, kyselina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie/reagencie a spotrebný materiál, drobná prístrojová technika, laboratórne náradie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 947 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 251 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na analýzy proteínov Ústav zoológie SAV 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie - octan meďnatý, zinočnatý, tetraetoxysilan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biologicky aktívna zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné chemikálie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 914 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 006 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky, farbivá a protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu I. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 707 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - III. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 725 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - IV. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratóriá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 73 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre mikrobiológiu Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 406 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 146 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie- CRM, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 007 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 541 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie - perfluórovaný živicový roztok, izopropoxid titaničitý, sérový albumín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 705 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy, referenčné materiály Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 901 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 248 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne roztoky a dezinfekčné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 451 255 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie laboratórne a prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 28 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA extrakčný kit pre izoláciu DNA z vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénglykol (polyethylene glycol., PEG) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 621 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 775 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 180 904 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre vedecko-výskumné účely Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 367 000 EUR 2019 Tovary Nie 6
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 032 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM+AA Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 059 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 542 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 714 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 807 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy, HPLC kolóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, kyselina chlorovodíková Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie-CRM sediment Výskumný ústav vodného hospodárstva 143 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 175 044 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 498 200 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 373 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dusičnan strieborný, Etylalkohol jemný nedenaturovaný, Celite Hyflo Super Cel, Kyselina octová ľadová, Pemza ganulovaná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 511 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH meter, elektromagnetická miešačka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 327 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 837 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 973 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štandardný roztok, skladovací roztok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 556 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 406 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 009 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne štandardy a laboratórne pomôcky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 257 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 207 EUR 2019 Tovary Nie 1
Glycine, 1kg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dimetylsulfoxid 99% čistý /pure Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protein Marker VI (10 - 245) prestained BC, Applichem, A8889 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 412 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE PRE BIOCHEMICKÚ ANALÝZU Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 535 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie - kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 961 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 575 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 696 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 592 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 527 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická biochémia a diagnostické, biochemické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická biochémia a diagnostické, biochemické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 911 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - dietyléter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie, spotrebný materiál a drobná laboratórna technika na predmet biochémia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibračné pufre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórnu činnosť v oblasti ekológie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - spotrebný materiál a drobná prístrojová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 173 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy-pesticídy Výskumný ústav vodného hospodárstva 335 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 669 EUR 2019 Tovary Nie 1
GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom a spotrebný materiál na kalibráciu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 716 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malé laboratórne vybavenie a agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - reagencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie ,štandardy pesticídov pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 382 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné pre vzdelávací proces Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toluén lakársky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Formaldehyd 36-38% roztok, 5x 1liter Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 12 EUR 2019 Tovary Nie 1
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, 100mg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 335 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 149 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - rozpúšťadlo S-316 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 706 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 184 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 359 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na genetické analýzy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 374 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA purifikačný a čistiaci roztok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - vysúšadlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 592 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 779 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toxikológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 553 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 166 420 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, sorbenty Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 166 420 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 120 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie-reagencie, spotrebný materiál, drobná prístrojová laboratórna technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 623 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kity a reagencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 956 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 970 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery a PCR reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 819 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikália Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Technické služby mesta Humenné 1 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas e411 a e601 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 207 719 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu Biomedicínske centrum SAV 115 270 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×