Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 416,66
Zaplatené:
69.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
3352.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov na základe podmienok stanovených v týchto podkladoch a v nižšie uvedených predpokladaných množstvách (vykurovanie, ohrev TÚV, varenie).; Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedených odberných miest počas celej doby platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM č. 1 - číslo OM: 4101458724, POD kód: SKSPPDIS001030040312, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - 10, DMM - 1600 m3/deň, ; Technické vlastnosti: OM č. 2 - číslo OM: 4100052144, POD kód: SKSPPDIS001010903924, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - 3; Technické vlastnosti: OM č. 3 - číslo OM: 4101458533, POD kód: SKSPPDIS001030020717, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - 6; Technické vlastnosti: OM č. 4 - číslo OM: 4100052114, POD kód: SKSPPDIS001010903921, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - 3; Technické vlastnosti: OM č. 5 - číslo OM: 4100052123, POD kód: SKSPPDIS001010903922, Hodnota / charakteristika: Druh tarify - 2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný celkový rozsah spotreby zemného plynu za OM č. 1 - č. 5 na rok 2018, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3352,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 1 na rok 2018 - kotolňa Hlavná liečebná budova, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3200,00; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac január, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac február, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac marec, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac apríl, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac máj, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac jún, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac júl, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac august, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac september, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac október, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac november, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: OM č. 1 - Podiel zo ZM pre mesiac december, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 2 na rok 2018 - Kuchyňa, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 3 na rok 2018 - Kino, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 4 na rok 2018 - Šafárik - byt onkológia, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,00; Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba OM č. 5 na rok 2018 - ČOV, Dolný Smokovec, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,00; Technické vlastnosti: Tolerancia odberu plynu pre OM č. 1 až č. 5 pre vyhodnocovací rok, Jednotka: %, Minimum: 80, Maximum: 120, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 6 83 300,00 20% EUR 5. Október 2017 146857

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×