Obstarávanie

Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 899,90
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113900-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
300.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 v množstve 300t; Obstarávateľ si dovoz kameniva na stredisko zabezpečuje vlastnou dopravou - priebežne podľa svojich potrieb počas platnosti Kúpnej zmluvy; Uchádzač predloží doklady (originály alebo overené kópie) potvrdzujúce vhodnosť kameniva pre opravy vozovky v zmysle STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: druh kameniva- petrografický opis, Hodnota / charakteristika: kyslé kamenivo(andezit - droba); Technické vlastnosti: Obsah jemných častíc menších ako 0,063 mm, Hodnota / charakteristika: menej ako 1 %; Technické vlastnosti: Norma , Hodnota / charakteristika: STN EN 13043:2014; Technické vlastnosti: Trieda zrnitosti, Hodnota / charakteristika: Gc 90/15 ; Technické vlastnosti: Nasiakavosť, Hodnota / charakteristika: WA24 rovný alebo menší ako 1 ; Technické vlastnosti: Odolnosť proti rozdrobovaniu, súčiniteľ Los Angeles, Hodnota / charakteristika: LA20; Technické vlastnosti: Odolnosť proti vyhladzovaniu, Hodnota / charakteristika: PSV rovný alebo väčší ako 55 ; Technické vlastnosti: Odolnosť proti zmrazovaniu alebo rozmrazovaniu, Hodnota / charakteristika: F1; Technické vlastnosti: Priľnavosť kameniva ku katión-aktívnej asfaltovej emulzii s minimálnym obsahom asfaltu 63-66%, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: tona, Minimum: 100, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Parametre - frakcia (granulometria - zrnitosť) , Jednotka: mm, Minimum: 2, Maximum: 5, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 3 899,90 0% EUR 21. Júl 2017 142619

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×