CPV kód

44113900-4

Materiály na údržbu ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 417 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 591 290 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 860 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 45 798 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 169 500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOPRA - VIA, a.s. 1 169 500 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 14 504 053 EUR
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 2 8 360 EUR
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 1 16 880 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 1 417 EUR
CRH (Slovensko), a.s. 1 93 800 EUR
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 1 16 855 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Asfaltová emulzia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 148 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 7000 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 217 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup studenej obaľovanej asfaltovej zmesi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 93 823 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 35 543 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 84 011 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×